Småskrifter

Samlinga Småkrifter frå Ivar Aasen-tunet

SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 1
Ottar Grepstad: Nynorsk i opplæringa: kunnskap, kultur og kvalitet
Synspunkt til politisk leiing i Utdannings- og forskingsdepartementet

 

SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 2
Ottar Grepstad: På parti med språket?
Språkpolitikk i partiprogramma 1906–2005

Signalord i norske partiprogram 1906 - 2005
Registrering av førstegongsbruk i prinsipprogram eller valprogram

 

SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3
Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl: Nynorsk innhald på Internett
Grunnlag for handlingsplan 2005-2013

 

SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 4
Kåre Kolås: Eit liv med kaffistover og bondeheimar
I samtalar med Nils Seland og Ottar Grepstad

 

SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 5
Ottar Grepstad: På parti med språket?
Språkpolitikk i norske partiprogram 1906–2013