1891 januar-juni

Januar
1. Intet Besøg.
2. Tivoli Kafé. To Almanaker.
4. Besøg af Blix.
5. I Kreditkassen vexlet (100).
6. Hos Dr. Boeck betalt 20 Kr.
7. Skarp Kulde. Circus.
8. I Sparebanken Bh. 12 323,75.
9. Større Kulde.
10. Besøg af Ingeborg Digernæs. Vedvarende stærk Kulde.
11. Frost. Nyt Anfald af Krim.
12. To Par Hoser.
14. Tivoli Circus (Bjarne Lund).
15. Stubber fra Valders: 50 Ø.
17. Besøg af Blix.
19. Stort Brev fra A. Hovden.
21. Nyt Hefte (27) af Forfatter-Lexikon.
22. Megen Snee.
24. Tivoli Café. Sneefald.
25. Besøg af Berner. Sneeveir.
26. Mildere.
28. Paa Fæstningen. Tivoli Café.
31. Lidet Penge. Maanedens Veir længe meget koldt, nu i de sidste Dage mildt. Svaghed i Fødderne; ellers god Helse.  
 
Februar
1. Besøg af Belsheim.
2. I Zahlkammeret: 1750 Kr. Hos Unger.
8. [3.?] Seet en stor Hval paa Fæstningen: 25 Ø. Circus.
5. Vexling i Zahlkassen (220).
6. Et Halsskjærf.
9. Seet Panorama i Torvgaden. En Avispige 1 Kr.
11. Circus.
13. Sneefald.
14. Megen Snee.
15. Intet Besøg.
17. Besøg af Belsheim.
18. Circus.
20. Faaet Matrikul for Søndre Bergenhus, og for Hardanger og Voss, samt Nordhordland.
22. Intet Besøg.
25. Circus.
27. Knudsens Norsk eller Dansk: 40 Ø.  
 
Marts
1. Lidet ude.
4. Circus.
5. For Dagbladet (1. H.): 3,60. Tivoli Kafé.
7. Slibning paa en Kniv.
8. Lidet ude.
11. Besøg af Belsheim og Stud. Lund. En Uldtrøie.
12. Sneeveir med Vind og besværligt Føre.
13. Drummond: The greatest Thing o.s.v.: 1 Kr.
14. Vexling i Kreditkassen (1000)
15. Lidet ude.
18. Circus.
19. Tivoli Kafé.
23. Smaavexling i Zahlkassen (20). Hos S. Hansen og O. Sommer.
26. Helligaften.
28. Besøg af Blix. Et Par Filtsko. Tivoli Kafé.
29. (Paaske). I Turnhallen: Præken af Myhre.
30. Skandinavie. (Ellers intet optegnet.)
31. Nyt Bind af Norges gamle Love (V, 1). Helbred god, noget bedre i Fødderne, men plaget af Ligtorner.  
 
April
1. Klingenberg (ingen Billet).
2. Tivoli Kafé.
4. Besøg af Belsheim.
6. Storthingsgalleriet.
11. Paa Skattekontoret: 196,78. Besøg af Ingeborg Digernæs.
12. Længe hos Joh. Velle.
13. Besøg i Royal.
16. Meget svag i Fødderne; faldt i Gaden.
17. Sygelig af Lammelse.
18. Andrésen. (Optegnelse mangler.)
19. Senere faaet fra Bokmentafelaget: Syslumannaæfir (2,2) Fornbrefasafn (III, 2), Timarit (XI, 3-4).
21. Besøg af Belsheim.
23. Endda sygelig.
24. Til Anna ved Flytningen 5 Kr. Til Amalie [Hansen] for 9 Dages Pleie: 9 Kr. Til en Kjører: 3,25. Tivoli Kafé.
25. Gundersen. (Optegnelse mangler.)
30. Besøg af Blix. Endda sygelig, især af Lamhed i Fødderne.  
 
Mai
1. Lidet ude.
2. Faaet Chr. Videnskabsselskabs Forhandlinger for 1890.
3. Besøg af O. Sommer.
4. Meget svag.
5. Lidt bedre.
7. Besøg af Ingeborg Digernæs. Senere ogsaa af O. Sommer.
11. Faaet Jahresbericht for 1891 (1). Ogsaa faaet Matrikul for Sogn og for Fjordene.
13. Spurgt efter Unger. Jakobsen. Klingenberg. (Efter en anden Optegnelse: Grændsen.)
15. Regndag.
16. Besøg af Sølskut fra Rakkestad.
17. Regn og kjøligt. Sædvanlige Tog med Flag og Faner. Lidet ude. Besøg af Belsheim. Andresen (Pintse).
19. Besøg af Unger.
20. Aften i Klingenberg.
21. Til Amalie [Hansen] laant 40 Kr.
24. Besøg af Belsheim.
27. Faaet Sars: Udsigt over den norske Historie (IV): 5 Kr.
28. En ny Stav: 1,50.  
 
Juni
1. Vexling i Zahlkassen (120).
2. Ross: Ordbog (VI).
6. Norsk Folkekalender (1891). Nyt Besøg af Ingeborg Digernæs.
7. Lyst, vakkert Veir.
8. Besøg af Sauerwein.
10. Kant und Windhorst, af Girenas (Sauerwein): 50.
12. Besøg af Ingeborg Digernæs, skrevet nogle Linier i hendes Album.
13. Atter Vexling i Zahlkassen (100). Talt med Schübeler. Ligesaa med O. Glosemot.
14. Intet Besøg.
15. Faaet: Tillæg (1) til Schübelers Viridarium.
19. Engen (Terje Viken): 20.
20. Kroken (i Pilestrædet): 20. Lunden.
21 Jonshaugens Restaurant.
22. I Pakkeposten faaet: Skirnir for 1889, og Melsted: Nordurlandasaga.
23. Stor Varme og straalende Veir. (Endnu intet Bad.)
25. Langt Besøg af Blix. Tivoli Kafé.
27. Brev fra A. Hovden.
28. Lunden. Gravesens Telt. Andresen. Intet Besøg.
30. Besøg af Vidsteen. De sidste Dage overmaade varmt. Endda svag i Fødderne, Svide i Røyrom men ellers frisk.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Bjarne Lund (1858-94), operasongar.
- [O. Semeleng:] «Stubbar fraa Valdris», Skien 1888 (1016-17).
- K.Knudsen: «Skal vi skrive norsk eller dansk i Norge», Kbh. 1890 (270).
- H. Drummond: «The greatest thing», Lond. 1890 (1148).
- B. Benediktsson: ««Sýslumannaæfir», 1-2, R.vík 1881-91 (629-30).
- Sølskut] Hans Kristian Sølvskudt (1850-1936), Rakkestad, bonde og kommunepolitikar.
- «Norsk Folke-Kalender», utg. av G. Kr. J. Parmann, Kra. 1891 ff. (2071-73).
- Girenas] [G. J. J. Sauerwein]: «Immanuel Kant und Ludwig Windhorst», Chra. 1891 (1203).
- Páll Melsteð: «Norðurlandasaga», R.vík 1891 (635).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009