1890 mai-august

Mai
1. og fl. Manglende Optegnelser. Vedvarende Indesidden af Sygdom. Efter Doktorens Sigende: Lungebetændelse.
3. Besøg i senere Tid af Velle og Belsheim.
10. Enda Indesidden. Enkelte Besøg af Doktor Boeck. Ellers Blix, jfr. Sommer og fl.
17. Ligesaa, dog lidt bedre. Besøg i senere Tid af Blix, Unger, Belsheim, Velle, Glosemot, Winge.
18. I nogle Minuter forsøgt at gaae ude.
22. Faaet Halvorsens Forfatter-Lexikon (25): 1 Kr. Kjørt til Storthingsplads: 40 Ø. Central: 40. Gløersen: 1,10. Tobak: 50.
25. I Pintsehelgen: koldt og stormende Veir.
26. Endda Indesidden. Ved Torget: 20.
27. Lidt bedre i Fødderne; bedre Søvn. Lunden: 20.
28. Oplandske: 10,10. Tilbage i Sporvogn: 15 Ø. B. Schjølberg 1,50. Klingenberg: 50, 50, 10.
29. Gundersen: 20. 10. Gaaet baade frem og tilbage. Tivoli Restaurant: 1,50.
30. Petri: 17,10. Lunden. 20. Gravesen: 50.
31. Faaet: Chr. Videnskabs Selskabs Forhandlinger for 1889. Banehotellet: 20,10. Andrésen: 30. Efter Optegning af Frk. Bertheau: Til Vertinden for April Maaned 88 Kr. Sygepleierske Amalie Hansen for 31 Døgn (à 1,50): 46,50, med flere Smaating anført som betalte.
 
Juni
1. Brev fra A. Hovden.
2. Besøg af Unger.
3. Nyt Besøg af Unger.
4. Mindre Vexling i Zahlkassen (20). Klingenberg.
6. Besøg af Belsheim.
10. Besøg af Blix.
12. En ny Gangnøgel. Tivoli Restaurant.
14. Hos Uhrmageren.
15. Hos J. Velle.
16. Paa Husflids-Udstillingen i Circus.
18. Klingenberg (Jubilæum).
19. Tivoli Rest.
20. Til Folkeoplysningsselskabet: 4 Kr.
22. Intet Besøg.
23. Besøg af Belsheim.
25. Søndmøre, af K. Randers: 2,50.
26. Tivoli Rest.
27. Besøg af Unger. Siden af Páll Þorkelsson. Faaet: Vinjes Skrifter (10).
29. Regn og Torden. Tyndt Liv, ellers frisk.
30. Nyt Besøg af Þorkelsson, faaet hans Svar til Zoëga. Helbreden efterhaanden forbedret; dog endnu svag i Fødderne.
 
Juli
1. Keiser Wilhelm hidkommen. Megen Stas.
3. Besøg af Overlærer Jensen. I Circus: Singhaleserne med deres [store] Elefanter.
5. I Zahlkammeret 1750 Kr. Keiseren afreist.
6. Besøg af Belsheim.
7. Besøg af Hr. Rødset og Birte Aarflot.
8. Benneche (istedenfor Lønseth): 1,80.
9. Vexling i Zahlkassen (220). En Kniv: 75.
11. Besøg af Ross; nyt Hefte (3) af hans Ordbog.
12. En Tobakpung: 60. To Blyanter: 20. Andrésen (Veranda): 30.
13. Gravesens Telt: 20.
15. Hos Boghandler Lund. Faaet Jahresbericht (2), før betalt.
16. Besøg af Joh. Skar.
17. Ordning af Optegn. til "Innkast".
18. Kristensens Danske Ordsprog: 4 Kr. 20. Intet Besøg.
27. Intet Besøg. Oskar: 20,15. Andresen: 17. Gravesens Telt: 20,10.
29. Besøg af Bogi Melsted (Island). Bazarhallen (Aften).
31. Eldste Tiggers Kone 1 Kr. Maanedens Veir ustadig med meget Regn. Endnu vedvarende Svaghed i Fødderne; ellers nogenlunde frisk. 
 
August
1. Ebelings Udgave af Luthers Kathekismus: 1,20.
3. Dunkelt Veir, Gadelygterne tændte. Daarlig i Benene.
4. Svimmelhed og svage Fødder.
6 Edisons Fonograf i Circus (gratis).
7. Brevkort fra A. Hovden (Forlovelse). Ragekniv (Safety Shaver): 3,50. Snaddetobak med Pung: 45 Ø. Til Frøken Jansen 20 Kr.
10. Besøg af Belsheim.
11. Til Jonshaugen.
13. Klingenberg. Samoakrigerne: 50.
14. Store Regnskurer med Lyn og Torden. Tivoli Rest.
15. Regnveir.
16. Atter stort Uveir med Lyn og Torden. Besøg af Aasta Hansteen.
17. Lidet ude.
18. I Parken.
19. Faaet Matrikulen fra Mandal og Lister (2 Hefter).
20. Forfatter-Lexikon (26).
23. Anfald af Ondt i Maven.
24. Rolig hjemme; sygelig. Besøg af Paal Romundgaard.
25. Om Natten meget syg af Smerte i Maven. Besøg af Hans og Ivar Vartdal.
30. Brev fra Jon Fagerhol.
31. Ellers lidet ude. Maanedens Veir ustadigt, ofte Regn. Helbred i de sidste Dage god; kun Svaghed i Fødderne. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
 - Amalie Hansen] ei enkjefrue som stelte I. Aa. fleire gonger medan han var sjuk.
- Páll Þorkelsson: «Svar» (til Geir T. Zoëga), R.vík 1888 (328).
- Jensen] truleg Andreas B. Jensen (1839-1907), overlærar i Arendal, bladstyrar.
- Kristofer Karlson Rødsæt, frå Volda, gift med Birte Sivertsdtr. Aarflot, budde i Oslo.
- Evald Tang Kristensen: «Danske ordsprog», Kbh. 1890 (1050).
- Bogi Thorarensen Melsteð (1860- 1929), islandsk historikar m. m.
- «Luther's kleiner Katechismus», ved A. Ebeling, Hannover 1890 (1174).
- Pål Romundgard, bonde i Sell (sjå merknader til Br. nr. 87).
- Ivar O. Vartdal (1851-1932), frå Vartdal, lærar i Tranøy, seinare fylkesskulelærar fl. stader.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009