1890 januar-april

Januar
1. Veiret meget mildt.
2. Besøg af S. Digernæs. Til Vertinden (Elisabeth) for f. M. 88 Kr. Lys: 60.
3. Et Spilkort: 1,10.
5. Hos J. Velle.
7. Søgt Unger: ikke hjemme.
8. Den nye Statskalender: 5 Kr. Brev fra A. Hovden.
9. I Sparebanken paategnet: 12 462.
10. Brev fra P. Nupen. Sjuka 1 Kr. En uden Fødder 1 Kr. En anden 1 Kr.
12. Et lidet Sneelag.
14. Besøg af Belsheim, siden Blix.
16. Faaet et Hefte af Ross Ordbog.
17. Vexling i Zahlkassen (20).
18. Vexling i Kreditkassen (200).
20. Hos Unger.
21. Faaet Matrikul for Solør og for Nedre Telemarken.
22. Klingenberg.
23. Glat Føre og blødt.
27. Faaet Norske Digte.
28. Faaet Franck's hollandske Ordbog (6).
31. En vis Rustøen (fra Lutherstiftelsen) 5 Kr. Maaneden meget mild. Helbred for det meste god; lidt bedre med Krimet, derimod svage Fødder og slemme Ligtorner. Megen Tale om Influenza i Byen.
 
Februar
1. Faaet Historisk Tidsskrift (1-2) med Pavels: Dagbøger (2), betalt 4 Kr.
3. Besøg af Stud. Gleditsch fra Volden. Et Halsplagg.
4. Besøg af Belsheim.
6. Markedsstøi.
10. Adressebog for 1890: 8 Kr. Besøg af Blix. Til Grünerløkken (Belsheim ikke hjemme).
12. Faaet Samlagets Nye Testamente.
13. Større Kulde.
14. Eldsten (Smeden) 1 Kr.
15. Brev fra Trinity Society, Dallas (i Texas), om Autograf.
16. Brev fra en Ol. Halvorsen (om en Autograf).
19. Optegnelser.
22. Besøg af Jakobsen (Exportcompagniet).
24. Ordning af Optegn.
25. Skjæmt af et Fald i Gaden.
26. Lidet ude.
27. Faaet Rydbergs Mythologie (sidste Hefte). Nyt Besøg af Jakobsen (om Navn).
28. Endda saar i Ansigtet. Veiret nu lidt koldere. Helbreden nogenlunde god; svage Fødder.
 
Marts
1. Lidet ude.
2. Endda lidet ude.
3. Til Vertinden (ved Therese): 88 Kr.
5. Endelig i Zahlkassen, modtaget 1750. Besøg hos Md. Hansen.
6. I Pakkeposten faaet: Islenskt Fornbrefasafn (II, 3), Timarit for 1889.
7. Thingmandslisten: 25 Ø.
9. Lidt Sneefald. Besøg af Belsheim. Stærkt Krim.
10. Lidt i Thinget.
13. Brev fra Kr. Randers (om Dollsteinen). En fremmed Tigger 1 Kr. Svag i Fødderne.
15. Besøg af Blix.
16. Besøg af Berner. Meget mildt.
17. Svar til Randers' Brev.
18. Vexling i Zahlkassen.
23. Faaet: "Paa ymse Gjerdom" af Savalguten.
24. Optegnelser.
25. Noreens "Urgermanisk Judlära": 3 Kr.
26. Klingenberg. Paategning i et Album.
27. Paa ExportcompagnietsKontor i Elvegaden.
28. Ordning af Optegn. Besøg af gamle Cand. H. Brun.
29. Usædvanlig Rid med Slud og Søle.
31. Veiret længe usædvanlig mildt. Føret ofte blødt og subbet. Helbreden nogenlunde god, dog megen Hoste og Mathed, med svage Fødder.
 
April
2. En liden Skjeggekvost.
3. Idun. Grændsen (Helligdage).
5. Garborg: "Hjaa ho Mor": 5 Kr. Mange Tiggere. Eldsten 1 Kr. Olsens Gut 1 Kr. En anden 1 Kr. En Student fra Romsdal 2 Kr.
6. (Paaske). I Tref. Kirke: G. Jensen. Forhen i Katholsken.
7. Hos J. Velle. Atter Regn. 8. Faaet Fritzners Ordbog (17).
8. Besøg af Udbye, Holen og Belsheim.
9. Atter tørt Veir. Tivoli Restaurant.
10. Vexling i Kreditkassen (1000).
11. Hos Uhrmager Nielsen.
13. Koldt Veir.
14. Paa Skattekontoret: 196,45 (paa 200 atterfaaet 3,55). Atter Regn.
16. Besøg af Ross. Tivoli Rest.
17. Flyttet over til Baggaarden. Travlhed.
20. Besøg af Belsheim.
22. Regnveir.
28. Pludseligt Angreb af Sygdom (Lamhed, Magtløshed, Svimmelhed m. m.).
30. Vedvarende Sygdom. Mangel paa Optegnelser. Besøg af Unger, Blix og fl.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Hans Ross: «Norsk Ordbog», Kra. [1890-]95.
- Holger Sinding: «Norske Digte» (antologi), Kra. 1889.
- Rustøen] R. A. G. Rustøen, frå Olden, seminarist, dreiv seinare eit reise­byrå.
- Jens Gleditsch (1860-1931), frå Volda, seinare biskop.
- Brev fra Trinity Society] ser ikkje ut til å liggja i I. Aa.s samlingar.
- Ol. Halvorsen] truleg Olaf Halvorsen (1872-1942), seinare revisor. Brev frå han 30. sept. 1890.
- Fald i Gaden] sjå dagbok, 22.2.1888.
- [I. Mortensson:] «Paa ymse Gjerdom», Tynnset 1889 (1334).
- Adolf Noreen: «Urgermansk judlära», Upps. 1890 (98).
- H. F. Nielsen, urmakar, Grensen 17.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009