1889 oktober-desember

Oktober
1. Langt Besøg af Klokker Vellesen.
2. Regnveir.
3. I Kunstudstillingen.
6. Regnveir. Anfald af Krim; lidet ude.
7. Optegn. af Diplom.
8. Kort Besøg af Ross.
9. Fliegende Blätter Kalender.
11. Besøg af Flatabø og en til. En Brillestang. Til Flatabø 2 Kr.
12. Regn og Ruskeveir. Overvældende Krim.
13. Besøg af Belsheim.
14. Atter Regn og Rusk. Til Majorstuen.
16. En Tiggerslark.
18. Faaet Matrikul for Hedemarken og to andre Hefter. Noget koldt.
19. Besøg af en vis Alvestad fra Haram.
20. Regnveir og mørkt. Møllergaden (Velle ikke hjemme).
21. Paa Universitetet faaet: Norges Væxtrige (3. Bind).
22. Faaet Vinje's Skrifter (V, 2).
23. Koldt.
24. Stærkt Anfald af Krim, frosset meget.
25. Brev fra A. Hovden.
26. Wörterbuch geographischer Namen: 1,20.
27. Koldt Veir. Hos J. Velle.
28. Paa Kunstudstillingen: 25 Ø.
29. Kort Besøg af Blix. Lidt Snee, strax aftøet.
31. Endnu et Møde med Blix og Belsheim. De sidste Dage mildt med Søleføre. Helbred god, dog endnu Hæshed og Krim.
 
November
1. Atter Blix og Belsheim. Til Vertinden (ved Therese) 88 Kr.
3. Koncert paa Fæstningen (Fyrstikpigerne).
4. Brev fra Páll Þorkelsson med Hefte af Islandsk-fransk Ordbog.
5. Atter Møde med Blix og Belsheim. Faaet: Rydbergs Mythologie, ottende Hefte.
7. O. Abel's Personen-Namen: 1,60.
8. Faaet Matrikul for Vinger, Odalen og Nordre Østerdalen.
10. I Turnhallen: Billeder fra Jødeland.
11. Koldere Veir.
12. Talt med Skriver Nielsen fra Lillesand. Større Kulde.
13. Tyk Taage.
14. Besøg af Nielsen. Lidet ude.
16. Atter stor Taage.
17. Tørt Veir. Ellers lidet ude.
18. Atter Taage. Berg's Udstilling fra Lofoten: 2,50. Fonografen i Tivolisalen.
21. Endda taaget.
22. Besøg af Belsheim.
24. Lidet ude.
25. Regnveir. Sjuka og Far afviiste.
26. Optegn. af Diplom.
27. Flere afviiste.
28. Koldere.
29. Hos Unger.
30. Større Kulde (10 Gr.). Kort Besøg af Blix. Illustr. London Almanack. Maaneden forhen mild, tildeels med Taage. Helbred nogenlunde god. Tildeels om Morgenen nogen Værk under Mjaaryggen og i Tyndsiden.
 
December
1. Kulde. Lidet ude. Et Par Støvler: 20 Kr.
3. Til Vertinden (ved Therese): 88 Kr. A. Olsen: 1 Kr. En anden Tigger: 1 Kr.
4. Vexling i Zahlkassen (220). Besøg af Blix. Ligeledes af Knud Claussen. Faaet hans Juleblus.
6. Sjuka 1 Kr.
7. I Pakkeposten faaet: Katalog over arnamagnæanske Haandskrifter. Fra Vestmannalaget: Gude's Landkunna. Besøg af Digernæs og Jon Aasen.
8. Sneefald, dog kun lidet.
10. Slufseføre.
11. Besøg af Jon Aasen.
12. Faaet Diplomatarium norv. XIII (1).
13. Rydbergs Mythologie (9): 2 Kr. Panoptikon paa Klingenberg.
14. Akademiske Afhandlinger: 3 Kr.
15. Talt med Berner.
16. Et Par høie Sko (bergenske): 14 Kr.
17. Forfatter-Lexikon (24).
18. En Støvleknegt: 2 Kr.
19. Bang's Katekismus: 1 Kr.
20. Fritzners Ordbog (16): 1,50 Krim.
21. Julenummer af London News. Nisse-Kalender.
22. Besøg af Belsheim.
23. Vøling paa Støvler. Fire Tiggere 4 Kr.
24. Indbydelse af Skavlan, Blix og Unger, alligevel hjemme. Aviskonen 1 Kr. En Tigger 1 Kr. En do. 1 Kr. En Kone fra Theatergaden 2 Kr. Andre afviiste.
25. I Turnhallen: Præken af Myhre. Mildt Veir.
26. Ingen Udflugt.
27. Julenummer af Graphic.
31. Avispigen 1 Kr. Lille Anna 5 Kr. Maaneden mild, sjelden meget Frost. Helbred nogenlunde god, undtagen Krim. Tildeels meget ondt i Ryggen eller Nyrerne (?) med sparsom Urinafgang (mest om Morgenen).
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Jonas Vellesen (1842-1915), frå Bjerkreim, lærar og klokkar i Ene­bakk.
- Alvestad] truleg Olaus Alvestad (1866-1903), frå Hildrestranda, lærar, seinare folke-høgskulelærar m. m.
- Johannes Gelhorn: «Wörterbuch schulgeographischer Namen», Paderborn 1889 (35).
- Páll Þorkelsson (1850-1936), isl. tannlækjar og språkmann, gav m. m. ut «Dictionnaire islandais-français», bd. 1, hf. 1, R.vík 1888 (388).
- H. F. Otto Abel: «Die deutschen Personen-Namen», Berl. 1889 (51).
- Gunnar Berg (1863-93), frå Svolvær, kunstmålar.
- Knud Claussen (1843-95), litterat, gav m. a. ut «Juleblus», julehefte 1888-96.
- «Edisons Fonograf» vart synt fram på Tivoli (inngangspengar 50 øre).
- «Akademiske Afhandlinger til S. Bugge», Kra. 1889 (20).
- «Luther's lille Katekismus», ved A. Chr. Bang, Kra. 1889 (1174).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009