1889 januar-mars

Januar
1. Intet Besøg. I Kirken til Aftensang.
3. Talt med M. Moe. Nye Votter.
5. Veiret endda mildt og fugtigt.
6. Hos Joh. Velle.
7. Optegnelser.
8. En Pibe (Merskum).
9. I Sparebanken faaet paategnet: 12 153.
13. Intet Besøg.
14. Faaet: Islandsk Diplomatarium (II, 1). Besøg hos Unger. Paa Posthuset med et feilsendt Brev. Diorama: 50 Ø.
15. Besøg af Blix til en Revision. Siden Belsheim. En Skomagergut: 1 Kr.
17. Stærkt betagen af Krim.
18. Syg af Krim.
19. Endda syg. Petri (kjørt tilbage). Klingenberg (Dahomey-Negrene).
21. Sygelig og lidet ude.
22. Lidt bedre.
24. Noget bedre, dog slemt med Hoste. Lidet ude.
25. Mildt Veir. Central Spisesalon.
26. Usædvanlig klar Himmel og blanke Stjerner.
27. Koldere.
28. Gaaet til Grünerløkken (Belsheim ikke hjemme). Paa Veien 17, 10. Royal (ingen Blade).
30. Svag og afmægtig; lidet ude. Besøg af Blix og Belsheim til en liden Revision.
31. Lidt bedre. Hallvard Bergh: Segner. Maanedens Veir sædvanlig tørt, men ikke koldt. Helbreden mislig; de sidste Par Uger syg af Forkjølelse med Snue og Tyngsel i Kroppen.
 
Februar
1. Faaet fra Finants-Departementet Matrikulen af 1887 i 11 Hefter, nemlig 1) Idd og Marker. 2) Rakkestad. 3) Moss Fogd. 4) Romerike, øvre. 5) Do., nedre. 6) Buskerud. 7) Numedal. 8) Hallingdal. 9) Ringerike. 10) Jarlsberg. 11) Larvik. Besøg af Fritzner.
2. Sneefald. Lidet ude.
3. Intet Besøg; Helbred lidt bedre.
4. Stigende Kulde. To Par Hoser (mørke): 3 Kr.
5. Koldt og disigt.
6. Besøg af Holen og Digernæs.
7. Besøg af Blix. Til Vaskerkonen: 5 Kr. Md. Coucheron atter 5 Kr. Snaddetobak: 45 Ø.
8. Snee, Storm og Rennedriv. Indbuden til Blix, men kunde ikke komme. Til Pigen Karen 5 Kr.
9. Opklaret.
10. Brev fra Maur. Aarflot. Besøg af Belsheim. Kulde.
11. Paa Krohg's Malerie-Udstilling: 25 Ø. Saarføtt.
12. Vedvarende Kulde. Optegn. af den nye Matrikul.
13. Nyt Sneefald, lidet ude. Besøg af A. Hovden (nu færdig med Examen). Med ham paa Klingenberg; seent hjem.
15. Lidt Dagmilde.
16. Knudsens "Tyskhed i Dansk" o.s.v.: 2 Kr.
17. Lidet ude.
18. Søgt Unger, ikke hjemme. Mildt.
19. Kort Besøg af Blix.
21. Meget svag og magtløs; lidet i Stand til at gaae.
22. Endda svagelig. Faldt i Gaden og kjørt hjem.
23. Lidet ude.
24. Lidet ude og intet Besøg.
26. Hoste og endnu Svaghed.
28. Fritzners Ordbog (14): 1,50. For Dagbladet (1. Halv.): 6 Kr. En anden: 1 Kr. Flere afviiste. Idun: 10,10. Petri: 17. Angl.: 50. Veiret i Maaneden længe tørt og haardt. Helbreden meget svag med Lammelse og Mathed, Krim og Hoste.
 
Marts
1. Hos Unger, laant Braunes Beiträge, XIII. Bd.
2. Tiggerbesøg.
3. Hos Belsheim.
7. Talt med Unger. Kongen afreist.
8. Sneefald og mildere Veir.
9. Besøg af Stud. Lund.
10. Blødt Føre. Plaget af Ligtorner og lidet ude. 1
1. Optegn. af Matrikulen. Kort Besøg af Blix. Til Md. Coucheron: 2,50.
14. Haardt Føre.
15. Meget koldt.
16. Atter mildt. Markedsveir. Meget plaget af Ligtorner.
19. Gaaet i Sko, dermed lidt bedre i Fødderne. En sjuk Kjerring 1 Kr.
20. Endelig en Stund paa Storthings-Galleriet.
22. Besøg af Camilla Vedøe.
23. Besøg af A. Hovden.
24. Lidet ude. Besøg af Belsheim.
25. Inde i Rigsarkivet. Talt med Ross.
26. Meget daarlig i Fødderne.
28. Hos Unger. Pinsel af Ligtorner.
30. Norske Regnskaber &c. II, 1 (hos Dybwad): 3 Kr.
31. Lidet ude. Veiret i Maaneden vexlende. Helbred svag. Nogen Hoste. Stor Plage af Ligtorner og Svaghed i Fødderne. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Dahomeyaner-Caravanen» (24 personar), syner fram afrikansk dans til trom­mer.
- «Fortegnelse over matriculerede Eiendomme», Kra. 1889 ff.
- K.Knudsen: «Tyskhed i norsk og dansk», Kra. 1888 (269).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009