1888 oktober-desember

Oktober
1. Meget kjøligt.
2. Smaastubbar I, II, IV (à 50): 1,50.
3. Besøg af Belsheim og Blix til Revision.
4. Besøg af Ross med hans Manuskript.
5. Besøg af Unger.
6. Et Brilleglas.
7. I Tøien (Viktoria i Blomst).
8. Besøg af Belsheim og Blix.
9. En Brillestang. Atter en Graatarkjerring 1 Kr.
10. En Frak (hos Jensen): 38 Kr.
11. Kort Besøg af Blix og Belsheim. I Pakkeposten fra Bokmentafelaget 20 Bøger, som hidtil manglede. Besøg af Ross.
12. Kjøligt.
14. Vakkert Veir. Besøg af A. Hovden med en Pige fra Digernæs og en fra Hasund. Oskar med A. Hovden.
15. Besøg af Blix og Belsheim (til Revision).
17. Fortsat Revisionen med Blix og Belsheim.
18. En Tiggerkjerring 1 Kr.
19. Atter Blix og Belsheim.
20. Blix og Belsheim.
21. Koldt. Hos J. Velle.
22. Fortsat med Blix og Belsheim. Kunstudstillingen: 25.
23. Atter Blix og Belsheim. Dygtig koldt.
24. En Bog om Bogtryk &c.: 50. Klingenberg. Florasal.
25. Atter Blix og Belsheim.
26. Regnveir. Talt med O. Glosemot.
27. Atter Blix og Belsheim. Talt med Christoffersen.
28. Regn og Skodde, sølet Føre.
29. Opklaret og mildt. Atter Blix og Belsheim.
30. Heelt Sommerveir.
31. Atter Blix og Belsheim. Brev fra Sprauten i Beitstaden. Talt med Maler Krohn (?). Maanedens Veir afvexlende, i de sidste Dage ypperligt. Helbred god, dog ofte Hoste og Hæshed samt saare Fødder.
 
November
1. Fortsat med Blix og Belsheim. Lidt Sneefald.
2. Hos Brillemageren.
3. Atter Blix og Belsheim. En Ildtang.
4. Concert paa Fæstningen (Ellen Nordgren og Sophie Zela).
5. Fortsat med Blix og Belsheim.
6. Atter Blix og Belsheim. Besøg af Skar.
 7. Fremdeles Blix og Belsheim.
8. Blix og Belsheim. Stigende Kulde.
9. Fri Dag. Besøg hos Md. Hansen.
10. Atter Blix og Belsheim.
11. Besøg hos J. Velle. Meget koldt.
12. Atter Blix og Belsheim. Piinsel af Frost.
13. Fortsat med Blix og Belsheim. En Lygte: 3,80.
14. Fortsat med Blix og Belsheim. Faaet Islandsk Timarit (X, 3,4). Klingenberg. Florasalen. Frosset meget.
15. Fortsat med Blix og Belsheim. Lidt Snee.
16. Atter Blix og Belsheim. Besøg af A. Hovden, Mehl og Uchermann.
17. Blix og Belsheim.
18. Svag i Øinene.
19. Fortsat med Blix og Belsheim. London Illustrated Almanack.
20. Atter Blix og Belsheim. Besøg af Digernæs. Lysere Veir.
21. Atter Blix og Belsheim.
22. Vexling i Zahlkassen. Fridag.
23. Atter Blix og Belsheim.
24. Et Brev fra Bolette Larsen med en Bog: "Staaveprat". Fortsat med Blix og Belsheim. Andrésen (med A. Hovden).
25. Koncert paa Fæstningen af svenske Sangere (Lagerheim?). Sneefald. 2
6. Atter Blix og Belsheim.
27. En Stormnat. Faaet Halbertsma's Lexicon Frisicum, med Brev fra Departementet. Fortsat med Blix og Belsheim.
28. Atter Blix og Belsheim.
29. Fortsat med Blix og Belsheim (færdig med Ebræerne).
30. Atter Blix og Belsheim. De sidste Dage meget koldt. Helbreden god.
 
December
1. Fortsat med Blix og Belsheim. En ny Sloprok: 15 Kr.
3. Atter Blix og Belsheim. Usædvanlig mørkt og taaget.
4. Atter Blix og Belsheim.
5. Fortsat med Blix og Belsheim.
6. Fremdeles Blix og Belsheim. Mørkt og sølet.
7. Fridag. Bad i Bazaren.
8. Atter Blix og Belsheim.
9. Munkedamsveien (med A. Hovden).
10. Atter Blix og Belsheim. Claussens Folkevisebog: 1 Kr.
11. Fortsat med Blix og Belsheim.
12. Sluttet Revisionen med Blix og Belsheim (færdige med Apokalypsen).
13. Optegnelser. Klingenberg. Florasal.
14. Storms "Nynorske Landsmaal": 1,50.
16. Koldere Veir.
17. Holberggaden og Skovveien. Blæk.
18. Ingen Udretning.
19. Fra Samlaget: Vinjes Skrifter V, 1; Fraa 1852 [til vaar Tid]; Korinthierbrev II og Galaterne. (En ny Bog mangler).
20. For Privattheatret: 1,70; Fra en svunden Tid: 2,50. Stærk Taage.
21. Mørkt Veir. En større Lygte 1 Kr. En Kjerring 1 Kr. En anden Tigger 1 Kr. Vaskerkonen intet forlangt.
22. Julenummer af [Illustrated] London News, 1 Kr.
23. Fredeligt.
24. Besøg af Belsheim. Skulde besøge Skavlan, men fandt ham ikke. Snefald og noget mørkt.
25. I Tref. Kirke (Aft.): Pauss (Skolelærer).
26. Roligt. Mildt Veir.
27. Besøg af A. Hovden og Uchermann.
28. Folkebladets Julenummer: 50. Klingenberg.
29. Besøg af Blix, siden ogsaa af Belsheim til en kort Revision. Meget mildt med blødt Føre.
30. Klingenberg: Thiele's Forvandlings Tableauer.
31. Langt Besøg af A. Hovden. Grændsen (med ham). Maanedens Veir oftest mildt og Læveder. Hele Høsten at kalde mild, og med kun liden Kulde. Helbred god, dog ofte Hæshed og Hoste; ligesaa Svaghed i Fødderne.
 
Udretninger i Aarets Løb:Januar. Optegnelser. “Sidste Kvelden” trykt. Revision paa Galatherbrevet, hos Belsheim 5. og 6.Febr. En kort Aarsberetning 1. Febr.Marts. Optegn af Islandske Annaler, m. m.April. Med Blix og Belsheim Revision paa Petri Brev m. m., 16 og følg. Senere med Blix, Belsheim og Skard 25 og følg.Mai. Fortsat Revision med Blix, Belsheim og Skard. Siden Revision paa Joh. Evangelium 8. og følg.Juni. Fortsat Revision. Færdig med Johannes 16.Juli. Ordning af Optegnelser. Endelig Ordning til “Innkast i Røda um Landsmaalet” 13 og følg.August. Fortsat Ordning. Begyndt Reenskrift af Innkast, 15. Aug.Sept. Fortsat med Innkast.Okt. Atter Revision af Bibelstykker med Blix og Belsheim.Nov. Fortsat Revision med Blix og Belsheim. Færdig med Ebræerne 23.December. Fortsat Revision. Færdig med Apokalypsen den 12. Senere Optegnelser. Lidet udrettet. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Ingeborg Pålsdtr. Digernes (1863-1941), frå Ørsta, handgjerningslærarinne, gift med lektor S. AIsaker-Nøstdahl.
- Lina Hasund (1865-1957), frå Ulstein, gift med Andreas Bjåstad.
- [Bastian Dahl og Hermann Scheibler:] «Om Bogtryk», Kra. 1888 (1569).
- Christoffersen]  truleg Kristofer Kristofersen (1851-92), litterat, bladstyrar.
- Georg Sigurd Sprauten (1865-1957), frå Beitstad, lærar same stad, spør om tyding og rett skrive måte for namnet sitt (brev 26. okt. 1888).
- Krohn] truleg Olaf Krohn (1863-1933), teiknar.
- Ellen Nordgren (1863-1947), gift Gulbranson, songarinne.
- Sofie Zela-Achorn (1864-97), gift Apenes, songarinne.
- Bolette C. Pavels Larsen (1847-1904), forf., sette om Henrik Wraner: «Staaveprat», Bg. 1888 (1399). Ho skreiv til I. Aa. 12. nov. 1888 m. a.: «Et par ord, enten skriftlig eller paa tryk etsteds, vilde - naar de kom fra Dem - sige mig det fornødne.»
- Lagerheim] Den Lagerheimske svenske songkvartetten (Rosenwall, Ryberg, Verdier og Wennemann) gav fl. konsertar.
- J. H. Halbertsma: «Lexicon frisicum», bd., Haag 1876 (475).
- Knud Claussen: «Folkevisebog», Kra. 1888 (1015).
- [Karl F. Wasserfall:] «For privattheatret», av prof. Bills, Kra. 1888 (1385).
- [O. A. Øverland:] «Fra en svunden Tid», Kra. 1888 (994).
- Pauss] truleg Bernhard C. Pauss (1839-1907), c. theol. 1865, lærar, skulestyrar.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009