1888 januar-mars

Januar
1. Intet Besøg.
2. Optegn.
3. Brev fra Garborg med forhen laante 50 Kr. Ulempe med en Ovn.
4. Kjedeligt Besøg af Portrætmaler Nordhagen.
5. Længe hos Belsheim (Galaterbrevet). Ny Ovn indsat. Svag i Fødderne.
6. Atter hos Belsheim (Joh. Epistler). Til den liberale Klub 5 Kr.
8. Koncert gratis paa Klingenberg. Siden hos J. Velle.
9. Bessig af H. Hovde. ForfatterLexikon (18): 1 Kr. En Tigger 1 Kr. En do. 1.
10. En dansk Tigger 1 Kr.
11. I Sparebanken (paategnet 11 799,32). Staalpenner: 20 og 20. Klingenberg. Saarføtt.
12. Optegn.
14. Kiellands St. Hans Fest: 2,50.
16. Optegn. En Fattigkone 2 Kr.
17. Hos Unger. En Tigger 1 Kr. Enda 1 Kr.
19. Megen Taage.
20. Besøg af Belsheim.
21. Snee.
22. Stort Sneefald. Koncert paa Fæstningen.
23. Korrektur paa "Sidste Kvelden".
24. Brev fra J. Bergh.
25. Klingenberg.
27. Hos Johansen med Korrektur. Talt med H. Daae.
28. Seet Maaneformørkelsen.
29. Koncert paa Fæstningen 1 Kr.
30. Besøg af M. Aarflot. I Kunstforeningen ("Bjergprædiken"): 25. Bjørnson om det norske Maal: 40 Ø. Tvedt: Skuggar [og solglytt]: 1,50.
31. En Pennekniv: 2 Kr. Helbred vaklende, meget brydd af Ligtorne. 
 
Februar
1. Udkast til Beretning. Mange Tiggere. Klingenberg.
2. Ingen Udretning.
3. Besøg af M. Moe.
5. I Kirken: G. Hansen. Sneefald.
7. Markedsstøi.
9. Faaet Schübeler: Norges Væxtrige (2,2). Stort Sneefald.
10. Vedvarende Sneefald.
11. Snee og Rennedrev.
12. Koncert paa Fæstningen.
13. Beretning. Besøg af Heggtveit.
14. I Departementet med en liden Aarsberetning. Hos Md. Hansen.
15. Brev fra Ivar Melsæt. Klingenberg. Stærk Kulde.
16. Besøg af O. Sommer.
17. Mange Tiggere.
18. Plage af Tiggere. Faaet: Vinjes Skrifter (4,2) og [Sivle:] "Vossa-Stubba".
19. Klingenberg Theater: Mikadoen.
20. En Fattigkall 1 Kr.
22. Besøg af Ross. Brev fra M. Moe. Lidet ude. Krim og Hoste, Lamhed i Fødderne; Fald i Gaden.
23. Lidt bedre. En gammel Tigger 1 Kr.
24. Stærkt Krim. Atter Fald i Gaden.
25. Besøg af Belsheim. Salon de 1887.
26. Besøg af Aarflot med hans Søsterdatter og Student Aasen.
27. Faaet Chr. Videnskabsselskabs Forhandl. 1887. Fremdeles svag og sygelig.
29. Faaet Fritzners Ordbog (12. H.): 1,50. Maaneden meget kold efter Sneefaldet. Hoste og Skryde, Svaghed og Skryde, Svaghed i Fødderne med Ligtorne. 
 
Marts
1. Tivoli Salon.
2. Besøg af Belsheim.
3. Skarp Luft og Kulde.
4. Svaghed, lidet ude. En Fattigkone 2 Kr. En anden Tigger 1 Kr. Slemt med Hoste.
6. Islandske Annaler:
7 Kr. Atter Nysnee.
8. Optegn. af Annalerne. Besøg af A. Hovden, overladt ham 20 Kr. Lidt mildere Veir. Friskere i Fødderne.
9. Besøg af Skartum (Udg. af Nora).
11. Besøg af Belsheim. Lidet ude.
12. Vedvarende Kulde.
13. Hos fhv. Revisor Johnsen. Meget koldt og utriveligt.
14. Fortrædeligheder med en Tiggerfant (Schjøtt).
15. Samme Kulde.
16. Lidt Dagmilde.
17. Samme Kulde.
18. Lidet ude. Besøg af Belsheim.
19. Lidt mildere. Fodbad.
20. Daarlig i Fødderne.
21. I Politiretten til Forklaring om Tiggerfanten Schjøtt. Til den liberale Forening 3 Kr.
22. Svag i Fødderne. Besøg af Reitan fra Aalen.
23. Ondt i venstre Fod.
24. Stor Værk i venstre Fod; vanskeligt for Søvn.
25. Nyt Sneefald. Lidet ude; dog noget friskere.
26. Faaet tilsendt: Katalog over den arnamagnæanske Haandskriftsamling. Bedre i Fødderne. Fremdeles Sneefald. Staalpenner: 10.
27. Besøg af Blix. Sneeveir og blødt.
28. Langt Besøg af Odm. Vik. "Kjærleik" af Jens Tvedt: 2 Kr.
29. Mildere. Spurgt efter Aarflot.
30. Besøg af Aarflot og Belsheim.
31. Hos Brillemageren. Forhen længe strengt Veir; de sidste Dage mildt. Helbreden bedre; dog nogen Hoste. Fødderne friskere.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Johan Nordhagen (1856-1956), teiknar, raderar, laga ei radering av I. Aa. som er prenta fremst i bd III.
- J. Berg] brev frå han ligg ikkje i I. Aa.s papir.
- B. Bjørnson: «Til dem, som forkynner eller lærer i det norske mål», Kra. 1887 (265).
- P. Sivle: «Vossa-Stubba», Kra. 1887 (1353).
- Fald i Gaden] hendinga er referert i «Verdens Gang», 1888, 24. febr. (ein politimann ville arrestera I. Aa.).
- «Salon de 1887», Paris 1887 (1210).
- Søsterdatter] Rasmine Knutsdtr. Bjørkedal (f. 1859), gift med Sivert L. Jonson Aasen (1858-1928), frå Hjarthaugås, Volda, prest, stm.
- «Islandske Annaler», utg. av G. Storm, Chra. 1888 (634).
- Olaf L. Schartum (1864-1934), gav ut «Nora», 1-10, 1884-94.
- John J. Reitan (1822-1903), frå Alen, lærar same stad, stm. - «Katalog over den arnamagnæanske haandskriftsamling», 1-2, Kbh. 1889-94 (1631-35).
- J. Tvedt: «Kjærleik», Bg. 1887.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009