1885 oktober-desember

Oktober
1. Vedholdt med "Rettleiding". Bugge's andet Foredrag.
2. Besøg af Belsheim, nu hjemkommen. Kart over Norge og Sverige: 40 Ø. Klingenberg.
3. Klart og mildt.
4. Med A. Hovden hos R. Aarflot.
5. Til Tøien og Kampen. Atter Regn.
6. Besøg af Stud. Thornæs.
7. Vatsflog i Augom.
8. Solskin.
9. Seet Munkaczy's Billede: Kristus for Pilatus: 1 Kr.
10. Stærkt vedholdende Regn.
11. Hos Belsheim, faaet Marcus Theodoræ.
12. Faaet Vidsteens: Bygdemaalene i Hardanger. Usædvanlig Regn.
13. Langt Besøg af Belsheim; kort af Haugland. Noget Hovedværk.
14. Brev fra Sauerwein. Atter Munkaczy's Malerie: 1 Kr. Program: 25 Ø. Hos Belsheim.
15. Hos L. Holst. Wergelands Hasselnødder: 1,50. Svenskt Skämtlynne (4): 50. Karameller: 40.
16. Langt: Overhæng af Reiakvam, overladt ham 15 Kr.
17. Besøg af Bruhjell. siden af Vidsteen med sin Ordbog.
18. Hos Velle (Velleikke hjemme). Møllergadenmed Hovden.
19. Gjennemsyn af Vidsteens Ordbog. Koldt.
20. Nyt Besøg af Bruhjell.
21. Et lidet Sneefald. Optegn. af Vidsteens Ordbog.
22. Vedholdt Optegn. Storthingsvalg.
23. Frost. Filtsko: 2 Kr., Soler: 40 Ø.
24. I Kunstudstillingen: 25 Ø. Svensk Koncert (Fæstningen).
26. Besøg af Ross. Udstilling i Lunden: 25 Ø. Askers Salon. Stud. Lid fra Volden 20 Kr. En vis Værnes søgt efter Penge.
27. Regn og Ruskeveir. Vatsflog i Augom. Færdig med Optegn. fra Vidsteen.
28. Optegn. af Skattebøls nye Ordsamling.
29. Klarveir og Kulde. Vatsflog i Augom.
30. Nyt Besøg af Vidsteen. Inde hos Hansen.
31. Besøg af Hovden og Reiakvam. Meget kold Maaned; de sidste Dage stærk Frost. Brydd af Vatsflog i Augom. 
 
November
1. Solskin og Frost. Koncert paa Fæstningen (Haarklou).
2. Nyt Besøg af Vidsteen, skrevet nogle Ord om hans Bog. Fra Trondhjem Vidensk. S. Skrifter 1888. Til Vertinden 88 Kr. Reiakvam atter 15 Kr.
3. Hos Brillemageren. Optegn. Aften stærk Taage.
4. Usædvanlig mørkt Veir. En Brillestang. Klingenberg (Jf. Ewertz).
5. Samme Mørke. Optegn. af Norske Regnskaber.
6. Ill. London Almanack, Cassels Almanack.
7. Optegn. og Register.
8. Besøg af Maler Mehl og Røysem fra Lom.
9. Til en Tiggerslark 1 Kr. Til en anden 50 Ø.
10. Mørkt Veir. Overhæng af Tiggere.
11. Optegn. til "Rettleiding".
12. Hos Mortensen betalt Fedraheimen (2. Halv.): 2,20. En Hat: 4,50.
13. Atter Søleføre. Klingenberg (Hanna Ewertz og fl.).
14. Atter i Kunstudstillingen: 25 Ø. Reparation paa en Kikkert.
15. Brev fra M. Skard. Tørt Frostveir.
16. Brev til Sauerwein. Meget frisk.
17. Usædvanlig røde Skyer.
18. Hos Ross med Skattebøls Optegn. Tørveir.
19. Besøg af Belsheim, faaet Deichmans Hyrdebrev.
20. KristsaniaTheater (Geografi og Kjærlighed).
21. Haukenæs Hardanger (3): 1,70. [J. Tvedt:] Inn i Fjordarne: 1,50.
22. Besøg af Hovden og en til. Siden Belsheim.
23. Inde hos Hansen.
24. Faaet Forfatter-lexikon (11. H.): 1 Kr. Større Kulde.
25. Stor Kulde.
26. Skindvotter: 4,80.
27. Snee om Aftenen.
29. Concert paa Fæstningen (Studenter-Sangforeningen).
30. Sneefald. Til den liberale Klub 5 Kr. Maanedens Veir vexlende. Helbred god, men ofte Frost i Fingrene. 
 
December
1. Besøg af Hovden.
2. Besøg af Støylen.
3. Mildt Veir. Kjøbt en Sag.
4. Usædvanlig mørk Dag. Talt med Blix. Inde hos Mortensen. Bad i Bazaren.
5. Optegn. om Maalfusk.
6. Frostveir.
7. Optegn. af Haukenæs.
8. Talt med Skavland. Stor Kulde.
9. Besøg af Belsheim.
10. Fra Schübeler: Kjøkkenhaven (ny Udg.). Tiggerbrev fra en vis Reite.
11. Besvær af Frost.
12. Lett's Yule Tide: 1 Kr. A. Hovden atter 20 Kr.
13. Adackers Menagerie. Optegn.
15. Figaro Illustré: 3,15. Talt med Unger, siden med Fritzner.
16. Jule-No. af London News: 1 Kr. Do. af Graphic: 1 Kr.
17. Biskop Nielsens Visitatsbøger (3): 3 Kr. Hørt Hammars Foredrag i Studenter-Samfundet.
18. [Wagner:] Lohengrin (Text).
19. Jule-No. af Illustr. Zeitung: 1 Kr.
20. Besøg af Belsheim. KlingenbergTheater: Lohengrin.
21. Faaet Fritzners Ordbog (7. H ): 1,50, Arkiv for nord. Filologie (3,2).
22. Brev fra et Selskab i Sioux (Iowa). Frostveir.
23. Et Lamskind: 1,20.
24. Mangt at udrette. Tiggere. Aften hos Skavlan: faaet Juleroser m. m. Fortræffeligt Veir, Jorden frossen, men næsten sneefri; klart med liden Kulde.
25. I Johannes Kirke: Lindeman. Meget Spadsering.
26. Samme vakre Veir.
27. Besøg af Belsheim. Aften hos Joh. Velle. Mange sammen; seent hjem.
28. Omslag i Veiret; Læveir og Søle. Stærkt Anfald af Krim og Tyngsel i Kroppen. Optegnelser.
29. Stormende Veir. Stærkt Krim. Tobak (Golden Leaf).
30. Vedvarende Krimsyge. Besøg af O. Sommer. I Kikerthuset seet paa Planeten Venus.
31. Besøg af Mehl. Maanedens Veir omvexlende, dog med liden Kulde; Juledagene meget vakkert; senere Storm. Helbred god, dog af og til med Hoste, tilsidst stærk Krimsyge. Arbeide yderlig smaat.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Frederik W. K. Bugge (1838-96), prof. i teologi, heldt foredrag om dei apokryfiske skrifter til inntekt for fiskarenkjene i Ålesund.
- «Kart over Norge», Kra. 1879 (844,5).
- Mihály von Munkácsy (1844-1909), ungarsk målar.
- «Christus vor Pilatus», måla 1881.
- J. Belsheim: «Das Evangelium des Marcus», Kra. 1884.
- H. Wergeland: «Hassel-Nødder», nytrykk Kbh. 1885 (1394).
- Eirik Bruhjell (1853-1941), frå Balestrand, målagitator, seinare spr.
- Stud. Lid] den seinare omtala Johannes Lid, kanskje ein skule-elev frå Volda (det er ingen stud. med dette namnet).
- Johannes Haarklou (1847-1925), frå Viksdalen, komponist, organist, dirigent.
- Hanna Ewertz, svensk songarinne på Tivoli.
- Røysem] Ola H. Røysheim (1827-1913), frå Lom, bonde og fjellførar.
- Skattebøls Optegn.] sjå merknader til Br. nr. 386.
- «Biskop Deichmans Hyrdebrev 17de Juli 1713», ved J. Belsheim (1077).
- Skavland] prof. Olaf Skavlan.
- F. C. Schübeler: «Kjøkkenhaven», 3. utg., Chra. 1885 (1723).
- «H. Adackers Menagerie», frå Sth., sjå dagbok 3.11.1878.
- «Juleroser», dansk julehefte, utg. av Vilhelm Bergsøe, Kbh. 1881 ff.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009