1881 januar-mars

Januar
1. I Tref. Kirke: Steenstrup. Eftersyn af Bh.: Tilsam. 1600 [Kr.] (= 400 dl).
2. Mildt Veir.
3. Til A. Hovden Kr. 40. Gravesen 6. Britannia 6,3.
4. Til Vertinden for December M. 88 Kr. Endda mildt.
5. Atter Kulde. Optegn.  
6. Faaet Curtius: Grundzüge dergriechischenEtymologie: 18 Kr. Skodde og Riim.
7. Vexling i Zahlk. Besøg af Støylen.
9. Hos Belsheim.
10. Besøg af Ross. Inde hos Hansen. Faaet Opfordring fra Komiteen for et Eidsvoldsminde. (Ikke svaret.) Bidende Kulde.
11. Hos Unger. Stor Kulde (14 Gr.).
12. Varende Kulde.
13. I Sparebanken (Kr. 9270). Stigende Kulde (17 Gr.).
14. Som før (18 Gr.).
15. Intet udrettet for Frost.
17. Optegn.
18. Besøg af Ross.
19. Streng Kulde (18 Gr.).
20. Værk i Fingrene.
21. Hos Boeck, betalt ham 6 Kr. (1 1/2 dl). Klingenberg (Jf. Krüger, Messer Feldo).
22. Fingerværk. Haandlexikon (15. H.). Munchs Gudesagn: 4 Kr.
23. Besøg af Belsheim, Stadem og Bjørdal. Inde hos Joh. Velle.
24. Udkast til Beretning. Saakaldet Wiener-Kafee: 9.
25. Aarsberetning.
26. Besøg af Zwilgmeyer.
27. Leveret Beretningen. Folkevennen (4,6) med Rasch's Bog om Østersavl.
28. Sneefald.
29. Besøg af M. Aarflot og Joh. Skar. Memorandum fra Eidsvoldskomiteen.
30. Hos Hølaas.
31. Svar  til Eidsvoldskomiteen. Knudsens Ordbog (8): 15. Um Kristi Efterfylgjing, med Storegut (4. Udg.) og Samlaget i 1879. I største Deel af Maaneden stræng Kulde.
 
Februar
1881 januar-mars
konstellasjon 1, teikna av Ivar Aasen
1. Optegnelser. Sneeveir.
2. Besøg af Bjørdal.
3. Besøg af Schübeler. Til Vertinden for Januar M. 88 Kr.
4. Atter Jfr. Hofstad (Aalesund). Siden  Støylen. Snee og Drev.
5. Hos Meltzer modtaget 1200 Kr. Vedvarende Sneeveir.
6. Opklarende. Aften hos Zwilgmeyer.
7. Større Kulde. I Studentersamfundets Udstilling. Indgang: 15.
8. Atter Ordbogen. Inde hos Hansen.
9. Besøg af Belsheim og Kone.
10. Seet Schweigaards Gade. Talt med Hr. Augestad.
1881 januar-mars
Konstellasjon 2, teikna av Ivar Aasen
11. Besøg af Hølaas, siden G. Storm.
12. Stillere Veir. Blæk (Antoines): 7 1/2. Mist [!] en Pung.
13. Hos Belsheim.
14. Paa Bibliotheket: Höpfner undZacher, 9. Bind. Samlagsmøde i Revisionsstuen (om en Bibeloversættelse). Stor Kulde. Anfald af Lamhed i Læggene.
15. Besøg af M. Moe.
16. Brev fra Ivar Melseth. Atter Moe. Talt med Blix.
17. Mildere Veir.
18. Besøg af Ross og Belsheim.
19. Anfald af Krim. Til Fedraheimen (1. Halv.): 66. Paulsen (med A. Hovden): 72.
20. Besøg af Belsheim og Søn. Stærkt Krim.
1881 januar-mars
Konstellasjon 3, teikna av Ivar Aasen
21. Hos O. Hansen. Atter Kulde. Krim.
22. En ny Tigger Michelsen: 30.
23. Besøg af Støylen. Sneeveir.
24. Vedvarende Sneeveir.
25. Hos Landmark faaet: Bugge's Studier (1. H.). Talt med Fritzner. Constellation [det øvste biletet]
26. For Dagbladet (1. H.): 6 Kr. 
27. Hos Aarflot. Atter Kulde. I sidste Dage en glimrende Constellation af  Venus, Jupiter og Saturn (?) i Sydvest om Aftenen. (Først [bilete nummer to], saa [bilete nummer tre])  
 
Marts
1881 januar-mars
Konstellasjon 4, teikna av Ivar Aasen
1.Paa Bibliotheket: Jahrbuch für niederdeutsche Sprachforschung (1875, 6, 7). Breve fra G. Grieg. Klingenberg (glimrende Karnevalsfest).
2. Stigende Kulde. Fattigmand Jon Bukøe 5 Kr.
3. Vertinden for Februar,  88 Kr. Streng Kulde. Constellation [bilete nummer fire] 
4. Paa Bibliotheket: Taalkundige  Bijdragen (1 og 2). Constellation [det nedste biletet].
5. Lidet udrettet.
6. Syg af  Forkjølelse; saar af et Fald.
7. Læsning. En gammel Tigger: 15. Atter Snee.
8. Endda sygelig. En ny Tigger afviist.
9. Bedre Veir.
1881 januar-mars
Konstellasjon 5, teikna av Ivar Aasen
10. Udkast til Breve.
11. Brev til Grieg. Besøg af Moe. Talt med Grevstad. Atter stort Sneefald.
12. Brev til Ivar Melseth. Besøg af Aarflot.
13. Hos Belsheim. Dygtig koldt.
14. Søgt Unger.
15. Besøg af Aarflot, siden af Unger. Klingenberg (Frk. Goebler, Kahle m. fl.).
16. Lidt i Thinget.
17. Optegn. af P. Clauson. Logen (Minder af Kunstner- Karnevalet): 30.
18. Læveirsdag.
19. Atter Frost. Nyt Brev fra Grieg.
20. Frost og Dagmilde.
21. Stærk Kulde. Hos Belsheim. Besøg af Ross. Optegnelse af P. Clauson.
22. Samlagsmøde hos Berner (i Revisionen). Begyndt Optegn. af P.  Dass.
23. Samme Kulde. En Tiggerpige: 30. Klingenberg (Frk. Kutzel, Lucca og fl.).
24. Stort Sneefald. Paa Biblioth eketmed Taalkund igeBijdragen.  
25. Nyt Sneefald. Aarsmøde i Norske Samlag. Besøg af Bjørdal.
26. Besøg af Moe, siden Tormodsæter jun.
27. Endda Kulde.
28. Møde i Wergelands-Komiteen.
29. Møde i den nye Forening for Folkesprog o.s.v. Atter Sneeveir. Besøg af Blix.
30. Hos Unger. Besøg af Aarflot.
31. Til Hølaas med Svar, om Deeltagelse i Bibeloversættelsen. Ordning af Optegn. til P. Dass. Ondt i Halsen. Brystsukker: 12. Papir: 4. Den stadige Kulde endda vedvarende. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Hjalmar Steenstrup (1847-1915), stiftskapellan i Oslo.
- G. Curtius: «Grundzüge der griechischen Etymologie», 5. utg., Lpz. 1879 (492).
- Pauline Krüger, songarinne, og «Damekomiker», Hr. Messer-Feldo m. fl. var på Kristiania Tivoli (innehavar S. Asker).
- P. A. Munch: «Norrøne Gude- og Helte-Sagn», Chra. 1880.
- Stadem] truleg Amund K. Stadem (1857-97), frå Sunnylven, stud. 1877, c. jur. 1885, seinare kopist.
- H. Rasch: «Iagttagelser ang. Østersavlen», Kra. 1880 (1780).
- Arent Augestad (1845-1922), lækjar ymse stader.
- S. Bugge: «Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse», Chra. 1881-89 (136).
- «Taalkundige Bijdragen», utg. P. J. Cosijn o. fl., 1-2, Haarlem 1877-79
- Frk. Goebler og frk. Kahle, konsertsongarinner på Kra. Tivoli.
- Leopoldine Kutzel, i programmet kalla «Wiener-Soubrette», og Pauline Lucca (1841-1908), kjend tysk songarinne, heldt konsertar på Kra. Tivoli.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009