1874 april-juni

April
1.Album Vocabulaire: 1 dl, 48.
2. Snee og Søle.
3. I Tref. Kirke: Andersen.
4. (Paaskeaften).
5. I Kirken: Tandberg. Regn og Slud.
6. Besøg af Aarflot, Daae og fl.
7. Optegnelser.
8. Besøg af Hendriksen.
9. For Dagbladet (1. Halv.): 1 dl, 60.
10. Optegn.
11. Sjukleg, Trutning i Blaasa. Fra Möbius: Islendingadrápa.
12. Friskere.
13. Besøg af Blix. Hos O. Hansen.
14. Paa Bibl. Höpfners Tidsskrift, 2 (1870).
15. Besøg af O. Sommer.
17. Til Vertinden 18 dl.
18. Heimsyn vedhaldet.
19. Lesnad.
20. Paa Biblioth. Kuhns Tidsskrift, 20. B. fra Unger: Grimm, 4, 1-6. Besøg af Høyem.
21. Uro af Flytning i Huset. Hos Unger.
22. (Heimsyn).
24. Til Oplysningsselskabet 1 dl.
25. Besøg af Ross. Færdig med "Jordbolkarne".
26. Lesnad.
27. Koldere.
28. Diplomatatarium (8,2). Besøg af Daae.
29. Optegn. til Steinriket.
30. Paa Bibl. intet faaet. De sidste Dage koldt. Forhen mildt og vakkert. Løvspring paa Hegg og flere Træer. 
 
Mai
1.Kold Vind. Optegnelser.
2. Optegn.
3. Større Kulde.
4. Paa UniversitetetHaupt's Tidsskrift, 13. Bind. Koldt Veir.
5. Stræv med en tilsendt Viglunds Saga. Blytts Flora (2): 60. Sørensens do. 36. Frosset.
6. Besøg af Aarflot.
7. Besøg af Joh. Skar.
9. Omtrent færdig med Eftersyn af Viglunds Saga. Tordenveir.
10. Besøg af A. Qvam.
11. Hos Ross med Viglunds Saga.
13. "Steinriket".
14. Hos Aarflot.
15. Paa UniversitetetHaupt's Tidsskrift, 16. Bind. Inde hos Hansen. Besøg af Unger. Meget koldt.
16. Klingenberg: Mekanisk Theater. Omtrent færdig med Steinriket.
17. Godt Veir og varmt Solskin. Stads for Dagen. Festtale af Larsen.
18. Munchs Afhandl. (2,7): 30. Smitts Landbrugs-Historie (fra Oplysn. Selsk.).
19. Besøg af Johansen. Sommerveir.
20. Besøg af Grøndahl. Siden hos Karolus Velle (syg), hos Joh. Velle og Aarflot. Møde i Oplysningsselskabet. Maalstrid i Thinget.
22. Karolus Velle død. Md. Holm ogsaa død. Inde hos Grøndahl og hos Aarflot.
23. Besøg af Joh. Velle, Ross, Hølaas. Ypperligt Vaarveir.
24. (Pintse). I Kirken: Tandberg.
25. Besøg af Berner. Sommervarme.
26. Optegn. af Postola Sögur.
27. "Voksterriket" vedholdt.
28. Tilstede ved K. Velles Begravelse (Sofienberg Kirkegaard). Stort Følge. Regn og Blæst.
29. Hos Grøndahl; et Par Bøger efter K. Velle atterfaaet. Paa Bibl. intet nyt. Aften hos Joh. Velle.
30. Færdig med "Voksterriket". Studeret paa en Hilsning til Island. Besøg af Skavlan.
31. Besøg af A. Qvam. Hos Aarflot. Klingenberg: Basch's magiske Forestilling. Sidste Tridjung av Maanaden overslege godt Veder.           
 
Juni
1. Hos Berner (Adressen til Island). Brev fra M. Skar. Svar derpaa. Et Bad i Torvg. Aften hos Aarflot.
2. Afsendt Brev til Skar. En høiere Lønning bevilget i Thinget.
3. Besøg af Daae.
4. Faaet Turisternes Aarbog.
6. Storthinget sluttet.
7. Hos Aarflot og Joh. Velle.
8. Optegn. Til Fru Holms sidste Pige ved Flytningen 1 dl.
10. Brev fra Skar.
12. Klingenberg: Koncert. Sanddrev.
13. Færdig med "Dyreriket".
14. Klingenberg, Svensk Komedie: De smaa Fugle, og Hummer 73 Øre: 48.
15. Hos Unger og Berner.
16. Munchs Afhandl. (3,1): 30. Concert (Karen Holmsen). Stor Varme.
17. Hos Holst faaet Postola Sögur.
20. Møde hos Berner.
21. Hos Hølaas. Stadig Tørke.
22. Til Verten (Hr. Holm): 18 dl.
23. Besøg af Skavlan. Brand i Grændsen.
24. Besøg af Blix.
26. Rydqvist:SvenskaspråketsLagar (5. Bind) fra Feilberg. Endelig Regn.
27. Omtr. færdig med "Menneskja".
28. Udstilling paa Klingenberg.
29. Besøg af Skrefsrud og af Sæter.
30. Endda ikke lint. De sidste Dage ypperligt Veir; forhen lang Tørke og tildeels koldt. Eftersyn af Bh. Alt 898 2/3. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- A. Le Brun, H. Hamilton og G. Heumann: «Album-Vocabulaire du premier age en français» etc. Paris u. å. (78).
- «Islendingadrápa», utg. Th. Möbius, Kiel 1874 (201).
- H.L.Sørensen: «Norsk Flora», Chra. 1873 (1678).
- Mekanisk Theater] kanskje «Wiener Automat-Theater» som m. a. synte fram «Kasperle under Troldommens Beskyttelse» (tryllefarse).
- J. Smitt: «Det norske Landbrugs Historie», Chra. 1874 (1725).
- Johansen] er truleg den seinare omtala Hallvor Johanson (1839-1914), frå Øyer, eks. frå Asker Seminar 1865, lærar ved Ruseløkka skule i Oslo. Han var ei tid forretningførar i Det norske Samlaget og hadde å gjera med ekspedisjonen av dei bøker dette selskapet gav ut.
- Grøndahl] E. C. W. Grøndahl, ein av K. Velles vener som i brev til I. Aa. 22. mai 1874, melder at K. Velle er død.
- Maalstrid i Thinget] etter eit framlegg frå A. Qvam om å ta opp gamalnorsk og landsmål som lærefag ved lærarskulene (sjå Stort. tid. 1874, s. 697-717). Seinare fylgde målstrid i mange aviser.
- Md. Holm] Marta Holm (d. 1874), enkje etter stadskaptein Holm, var I. Aa.s vertinne. Frå 1874 kvitterer O. P. Holm, målar (truleg sonen), for husleiga, men då han stendig bad om forskot på husleiga, og dessutan bad om pengelån, har nok dette vore ein medverkande grunn til at I. Aa. endeleg sette seg føre å flytta.
- «Postola søgur», utg. C. R. Unger, Chra. 1874 (158).
- Lønning] Stort. Forh. 1874, bd. VI A, innst. nr. 128, s. 431. Brev til I. Aa. frå KD 13. juli s. å.
- Karen Holmsen (1832-1912), norsk songarinne.
- Lars Skrefsrud (1840-1910), frå Fåberg, misjonær.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009