1871 oktober-desember

Oktober
1.Koldt Veir. Eftersyn af Bh. 419-100.
2. Besøg af Knut Olafson fra Hvitseid. Ogsaa af Unger. Lidet udrettet.
3. Besøg af Sexe. Fra Oldskriftselskabet: Mariu Saga (4), og Sverres Saga (2). Betalt 1 dl.
4. Besøg af O. Glosemot.
5. Korrektur paa 26. Ark (til Køyta).
6. Regn. Fra Möbius: Dänische Formenlehre.
7. Meget Regn. Et Møde hos Berner.
8. Talt med Daae (Solnor).
9. Optegn. af Mariu Saga.
10. Ordsamling af MariuSaga.
11. Paa Bibl. intet faaet.
12. Kulde. Hos Unger.
13. Inde hos Holst. Taksigelse for Medaillen efter hans Opskrift.
14. Optegn. af Diplomatariet. Simrocks Volkslieder 1 dl, 15.
16. Korrektur paa 27. Ark (til Legd). Faaet en Anmeldelse fra Liebrecht.
17. Inde hos Asbjørnsen.
18. Hos Unger: Schützes Idiotikon.
19. Fra Samlaget: Vinjes Ferdaminne. Betalt I dl. Besøg af Joh. Aarflot.
20. Simrocks Sprichwörter (Ny Udg.) 115 s.
21. Hos Sexe. Studering paa "Ljo" og følg. Ord. Brev fra Sand (om Segnerne).
22. Betagen af Krim. Besøg af O. Skavland.
23. Stærkt Krim.
24. Lige eens.
25. Lidt bedre.
26. Hos Unger. Studering paa Ordet "Lunn".
27. Faaet Rosenbergs "Danmark" &c. Inde hos Berner og Daae.
28. Codex Frisianus, sidste Hefte. Ti Expl. af Ordbogen (3).
29. Hos Karoles [Velle].
30. Ude med det nye Hefte til Departementet, til Universitetet,til S. Bugge og til Monrad. Hos Bugge faaet hans Afhandling om Pronomen. Paa Bibliotheket laant Diefenbachs Glossarium lat. germ.
31. Færdig med Eftersynet af L. I Kirken: BibelselskabetsFest: Blessing. Maaneden mild og vakker; meget mildere end September. 
 
November
1.Optegn. af Schützes Idiotikon. Vedvarende Krim.
2. Hos Prof. Holmboe med tre Hefter af Ordbogen. Faaet hans Afhandling om Civaisme.
3. Korrektur paa 28. Ark (til Linverknad). Afsendt 3. Hefte til Trondhjem.
4. Noget koldt.
5. Til Frognerbugten.
6. Paa Bibl. Höpfners Zeitschrift, andet Bind (3 Hefter).
7. Optegn. til Bogstav M. Lidt Snee.
9. Eftersyn af M. Hos Malling seet et Brev fra Marsh.
10. NorskeTheater (Elffors' Selskab): Familien Trøgelin; og Korp-Kirsti.
11. Kongen hidkommen. Besøg af O. Floten.
12. Aakebergveien. Hos J. Velle.
13. Forkjølelse paanyt. Paa Bibl. intet faaet. Hos Unger et Hefte af Grimm.
14. Syg af Krim.
16. Hos Olaf Hansen.
17. Hos Joh. Aarflot. Sygelig.
18. Kulde. Besøg af Berner og fl. Paatænkt Møde.
19. Gaaet med Karoles [Velle] og Grepstad.
20. Hos Unger.
21. Hos Behrens (Symra).
22. Atter Hos Behrens.
23. Hos Unger.
24. Korrektur paa 29. Ark (til lyda).
25. Syg i Hovedet og for Brystet; stærk Skjælv, Usmag &c.
26. Syg.
27. Sygdommen vedvarende. Besøg af Berner.
28. Mest ligget paa Sofaen. Usmag.
29. Omtrent ligedan.
30. En slem Nat; Trang til Hoste, men for svag i Brystet dertil. Ellers Mathed, Madlede o.s.v. Besøg af Unger. 
 
December
1. Stærk Sved om Natten; siden lidt bedre og fri for Smerte.
2. Bedre Søvn. Storm og Sneefog.
3. Haardt Veir, derfor siddet inde.
4. Endda syg. Besøg af Unger og Berner (Mere fra Selbu).
5. Fremdeles skrøbelig.
6. Utaalig mod den kolde Luft. Hos. Joh. Velle.
7. Omskrevet Forklaringentil "med". Fra Bennett faaet: Cassels Almanack og Penny Almanack, 18 og 3 s.
8. Endda svag for Brystet.
9. Korrektur paa 30. Ark (til marka).
10. Noget bedre. Stor Kulde.
11. Hos Guldsmed Hansen.
13. Angreb af Hovedværk. Brev fra Trondhjem (om et manglende Hefte).
14. Hovedværk, dog mindre. Ovnsoting.
15. Som før. Et Blad fra T. Knudsen (Aalesund).
16. Endda Hovedværk. Daae's: Detgamle Christiania 96.
17. Lidt bedre.
18. Lidt Regn.
19. Frank's græske, latinske og tydske Literaturgeschichte (à 30): 90.
20. Korrektur paa 31. Ark (til Midel).
21. Hovedværken værre.
22. Asbjørnsens Æventyr, ny Samling: 96.
23. Endelig færdig med Eftersyn af M. Bedre med Hovedværken, men tilstoppet i et Øre. Brev fra Ingeborg [Melsæt] og O. Vindsnæs. End videre: Jansons Sigmund Bresteson 60, Storm: De romanske Sprog 40. Af Tigger Larsen: Tistram og Fortunatus 48.
24. (Søndag). Ørestoppelse.
25. Tøveir, bar Mark med Iis. Øret tilstoppet; ikke i Kirke. Inde Hos Karoles [Velle].
26. Vakkert Veir med lidt Frost. Talt med Løkke.
27. Forberedelse til N. Øret som før. Brev fra Valborg Halkjelsvig om Karoles [Velle]. Yderst glat Føre.
28. Som før. Skodde, men bedre Føre. Betalt for Fram 20,4.
29. Forbedring i Øret. Ordning af Optegn. Atter Tøveir og vaad Iis.
30. Frisk.
31. I Kirken Aftensang: Essendrup. I de sidste Dage frisk. Veiret i Julen noget mildt; Føret stundom besværligt.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Knut Olavson (f. 1844), lærar i Kviteseid.
- Th. Mobius: «Danische Formenlehre», Kiel 1871 (391).
- K. Simrock: «Volkslieder», Frankfurt a.M. u. å. (1010).
- Joh. F. Schütze: «Holsteinisches Idiotikon», 1-4, Hamburg 1800-06.
- K. Simrock: «Sprichwörter», Frankfurt a.M. u. å. (1035).
- Olaf Skavlan (1838-91), litteraturhistorikar, prof.
- C.Rosen­berg: «Om og fra Danmark», Kra. 1871 (837).
- S. Bugge: «Etymologisk Forklaring», Kbh. 1870 (92).
- L. Diefenbach: «Glossarium Latino-Germanicum», Frankfurt a. M. 1857.
- Peter Blessing (1829-82), styrar av prakt. teol. seminar.
- C. A. Holmboe: «Om Civaisme», Chra. 1866 (1070).
- Marsh] truleg den engelske filologen George P. Marsh.
- «Familien Trøgelin», av F. Hodell, og «Korp-Kirsti», av F. Hedberg, synte fram av Antoinette Elffors' svenske teaterselskap.
- L. Daae: «Det gamle Christiania», Chra. 1871 (793).
- Paul Frank: «Literaturgeschichte», Lpz. 1871 (1589).
- P. Chr. Asbjørnsen: «Norske Folke-Eventyr», Chra. 1871 (940).
- K. Janson: «Sigmund Bresteson», Bg. 1872 (1313).
- J. Storm: «De romanske Sprog», Kra. 1871 (480).
- Tistram] «En meget smuk Historie om den ædle og tappre Tistram» i K. L. Rahbek: «Almindelig Moerskabslæsning», bd. 3, Kbh. 1830.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009