1871 januar-mars

Januar
1. I Kirken. Tandberg. Hos Karoles [Velle]. Bh. fra Qvartalet 273-60.
2. Optegnelser. Riimskodde.
3. Ordning.
4. Besøg af Ross og Karoles [ Velle ].
5. Hos Fabritius. to Num. af Skill.-Mag. Hos Larsen betalt Svein Urædd 60 s. Inde hos Ringvold. Korrektur for Nielsen. I Sparebanken med Kontrabog (1536-47). Ihles Sal.
6. Tilbuning af Manuskr.
7. Tøveir, men kun kortvarigt.
8. Hos Johannes [Velle], talt med Kobberstad. Seet Andvake. Klarning og Frost.
9. Ordning. Besøg af Berner.
10. Udkast til Breve.
11. Ledt efter O. Floten.
12. Besøgt O. Floten. Udkast til Aarsberetning. Tiltagende Kulde. Krim og Frostighed.
13. Krim og liden Søvn.
14. Udkast til Breve. Hos Dahl et Par Kataloger. Paa Isen.
15. Hos Karoles [Velle] et Bind (5) af PhilologiskTidsskrift.
16. Inde hos G. Hansen.
17. Udkast til Beretning.
18. Ordning af Manuskr. Ihles Sal. Klingenberg. Tøveir.
19. Reenskrevet Beretningen. Endda Tøveir.
20. Korrektur paa 5. Ark (til Bringeverk). Et Bad.
21. Leveret Aarsberetningen. Fra Falck-Ytter:For Ungdommen.
22. Hos Nielsen. Klingenberg: Udstilling for de Franske.
23. Ordning af Manuskr. Atter Klingenberg.
24. Korrektur &c.
25. Besøg af M. og R. Aarflot.
26. Værk i høire Arm. Stor Kulde; lidet udrettet. Klingenberg.
27. Vedvarende Gigtværk.
28. Ordsamling for forrigeAar. Værk og Stivhed i Armen. Inde hos G. Hansen.
29. Samme Tilfælde. Hos Karoles [Velle]. Klingenberg. Indgang 12, Sangsalen 12.
30. Som før. Ordning af Ord.
31. Ligedan. Gigtværken i høire Arm synes at ville vedvare. Fra Frankrige kun stygge Nyheder. 
 
Februar
1.Stor Kulde. Samme Værk, men mindre Stivhed. Tilstelling af Manuskr.
2. Hos Karoles [Velle] (6. Bind af PhilologiskTidsskrift).
3. Paa Galleriet.
4. Korrektur paa 6. Ark til Bøle. Endda ondt i Armen.
5. Paa Isen.
6. Korrektur (2). Haardt Veir. Endda Værk. Til Gjenten 1 dl.
7. Besøg af R. Aarflot.
8. Manuskript.
9. Vangs Segner 18.
10. Stigende Kulde.
11. Inde hos Aarflot. Stor Kulde.
12. Større Kulde (17 til 24 [Gr.] Cels.). Endda Gigt. Hos Johannes [Velle].
13. Optegn. af Vangs Segner. Hos O. Floten. Meget barskt Veir.
14. Lidt mildere.
15. Korrektur paa 7. Ark (Drengstova). Sneefald. Nød af Frost og Gigt.
17. Kulde.
18. Nyt Sneefald. Salmeforfattere 3.
19. Besøg af Daae. Endda Gigt.
20. Rennedriv og Kulde. Inde hos Karoles [Velle].
21. Manuskript.
22. Kjøbt et Uldtæppe 3 dl. Usædvanligt hastigt Omslag i Veiret.
23. Korrektur paa 8. Ark (til eins). Gigten slemmest i Fingrene.
24. Hos Asbjørnsen. Endda slemt med Gigten i Armen.
25. Omvexlende Veir. Længe hos Aarflot.
26. Hos Thorsen, sammen med Kolbeinstveit, Bergsager og fl.
27. Sygelig af Gigt.
28. Liste over Forkortninger. Maaneden med streng Kulde til den 22., siden meget omvexlende. 
 
Marts
1.Tilbuning af Manuskript. Fremdeles Værk i Haanden. Betalt "Andvake", 30 s.
2. Sygelig.
3. Omskrivning af "fjelg".
4. Mildt Veir. Endda Værk.
5. Tøveir.
6. Korrektur paa 9. Ark (til fardast).
7. Paa Bibl. intet faaet. Hos Olsen 5 Billeder: 30 s.
8. Anden Korrektur.
9. Hos Malling og O. Hansen.
10. Faaet: Segner fraa Bygdom. Optegnelser.
11. Korrektur paa et Omslag.
12. Hos Frettem. Værk.
13. Optegn. af "Segner". Hos Aga og Malling.
14. Hos Liestøl (Ordet Flask).
15. Hos Vaalen.
16. Travlt med Manuskript. Rødt Blæk.
17. Korrektur paa 10. Ark (til Fjellslag). Hos K. Nilsen og G. Hansen.
18. Endda svag i Armen.
19. Besøg af Johannes Aarflot. Inde hos Kobberstad, siden hos Daae.
20. Paa Klingenberg seet en Flok Reensdyr. Studenternes Visebog: 48.
21. Pludseligt Anfald af Livsyge.
23. Brev fra A. Schøning. Ihles Sal.
24. Besøg af Berner.
25. Første Hefte af Ordbogen averteret. Aften hos Aarflot.
26. Vakkert Veir. Skibsfarten begyndt. Fremdeles syg i Armen.
27. Hos Malling 10 Expl. af Ordbogen. I Kirkedepartementet med 1 og paa Univ. Bibl. med 1 Expl. Inde hos Aga. Kold Vind.
28. Korrektur paa 11. Ark (til For). Besøg af Student Vinje med mange Ord fra Suledal. Siden af Høyem. Meget forsinket.
29. Hos S. Bugge med et Expl. af Ordbogen.
30. Anden Korrektur.
31. Hos Monrad med et Ex. til ChristianiaVidenskabs-Selskab. Fra Samlaget faaet: Markus. Endda syg i den høire Arm. Maaneden meget mild, deels med Tøveir, deels med liden Kulde.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- H.E.Larsen (1821-79), bokprentar, gav ut fleire målprent.
- Martin Ringvold (1826-97) bokprentar, firmaet heldt fram som Johs. Bjørnstads trykkeri.
- Olav Floten (1836- 1911), frå Vinje, lærar i Oslo.
- «For Ungdommen», red. O. Falck Ytter, Chra. 1868-70.
- Udstilling] «for de franske saarede og ved Krigen Nødlidende».
- A. E. Vang: «Gamla Segner», Chra. 1871 (959).
- M.B. Landstad: «Oplysning om de Salmers Oprindelse», Chra. 1871 (1162).
- Njål (Njeld) L. Kolbenstvedt (1828-1900), frå Suldal, bonde, stm.
- «De norske Studenters Visebog», Kra. 1871 (1239).
- Arnt Schøning (1848-1931), frå Bergen, seinare spr. spør etter oppl. om eit ord («lære’ me’ Auan»).
- Knut O. Vinje (1852-1918), frå Suldal, stud. 1868, huslærar, journalist.
- Ivar Høyem (1843-96), lærar, prest.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009