1869 januar-mars

Januar
1.Kulde. Læst Woort's Digte. Eftersyn af Regnskaber. Bh. 161-70.
2. Faaet Norske Magasin (3,1). Besøg af Blix. Inde hos Aarflot.
3. I Nye-Kirken: Andersen. Snee.
4. Tøveir. Ordning af Optegnelser.
5. Et Bad.
6. Udkast til Aarsberetning.
7. Stedsnavne. Inde i Sparebanken (1276-45).
8. Lidet udrettet. Aften hos Aarflot.
9. Udkast til Beretning.
10. Hos Karoles [Velle].
11. Optegnelser.
12. Nyt Udkast til Beretning.
13. Ordning af Optegnelser. Besøg av O. Sommer.Hinduiske Æventyr 83.
14. Hos Ludvig [Daae].
15. Besøg af Unger (Grimms Ordbog).
16. Udkast til Beretning.
17. Hos Vinje.
18. Reenskrevet Beretning.
19. Leveret Beretningen. Inde hos Unger.
20. Ordning til en Ordsamling.
22. Kulde.
23. Hos Løken.
25. Graaveir.
26. Færdig med Ordsamling for 1868. Besøg af Arkitekt Christie med Brev fra Toldkasserer Christieog "Norska Gaator".
27. Brev fra Paulsen i Bergen.
28. Udfyldninger i Optegn. til Ordbogen. Studeret paa Stedsnavne.
29. Regn.
30. Stedsnavne. Nyt Exemplar af Norske Æventyr, 96.
31. I Theatret: Juleaften; og Reisen til China. Regn og Bløde. Maaneden i det Hele temmelig mild. 
 
Februar
1.Atter begyndt paa Ordbogen (ved: Smak).
2. Et Bad.
3. Paa Markedet: Dukketheater.
4. Panorama. En Elefant.
5. Nyt Panorama.
6. Færdig med Heftet 106 (til smetta). Abonneret paa Svein Urædd. Hos Aarflot. Tøveir.
8. Hos Unger.
9. Færdig med "sm". Sygelig i Hovedet.
10. Friskere. Paa Bibliotheket laant Marsh: Origin and History of the EnglishLanguage. Hos Ludvig [Daae]: Norden (3. Deel).
12. Forkjølelse.
13. Færdig med Heftet 107 (Sneidsegl). Kjøbt Klokkeslæt (Tegning).
15. Forkjølelse. Inde hos Fabritius.
16. Faaet sidste Hefte af Flatøyarbok, 60 s. Siden af P. Hansen: La Norvége litteraire.
17. Inde hos K. Nielsen.
19. Færdig med "sn".
20. Færdig med Heftet 108 (til Sòg). I Banken faaet for forrige Halvaar 200 dl. Længe hos Aarflot. Stor Travlhed, især med Ordet "so".
22. Naaet Side 2600 (Solmøy). Hos Ludvig [Daae].
23. Studeret paa Ordet "som".
25. Tøveir og Storm.
26. Begyndt "sp".
27. Færdig med Heftet 109 (til spaanosen). Snee og Storm. Besøg af Blix.
28. Hos Ross. Opklaret med Kulde. Maaneden forhen med mildt og ustadigt Veir. 
 
Marts
1.Tiltagende Kulde.
2. Frosset.
3. Kongen kommen.
4. Paa Bibl. Marsh: Lectures on the EnglishLanguage(Første Række).
6. Færdig med Heftet 110 (til Spretta). Stærk Kulde. Besøg af Sander Raaen og fl. Mange Forhindringer. Ingen Avis.
7. Flere Besøg.
9. Saar i Skallen.
10. Færdig med "sp".
11. Studeret paa "standa".
12. Om standa.
13. Færdig med Heftet 111 (til stauka). Længe hos Løken og Aarflot.
14. I Grønlands Kirke: Lund.
15. Kjøbt Borrings Dansk-fransk Ordbog 110 s. En Italiensk Ordbog 1 dl. Hos Ludvig [Daae].
17. Stærk Forkjølelse. Nyt Hefte af Diplomatarium (7,2), 1 dl, 60. Svein Urædd (Qv.): 24.
18. Eckenraths Stereoskop-Udstilling. Bløyteveder.
19. Svag i Øinene.
20. Færdig med Heftet 112 (til stila).
21. Hos Karoles [Velle].
22. Bløyteveder.
23. Fra Bennett: Wright's Dictionary: 2 dl, 60. Af Blix: Nokre Salmar.
24. Naaet Side 2700 (stolpa). Paa Bibl. med Marsh, intet nyt. Faaet af Ross: Norske Viser og Stev. Hos Aarflot.
25. (Skjærtorsdag). Hvile, Læsning.
26. Hos Joh. Velle. Atter Blødeveir. Noget bedre i Øinene.
27. Ordning af Optegnelser.
28. (Paaske). Læsning. Vakkert Veir.
29. Langt Besøg af Aarflot.
30. Forkjølelse.
31. Udkast til et Par Breve. Stærkt betagen af Forkjølelse. Faaet Mariu Sögur (2), 1 dl. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Hinduiske Æventyr», utg. ved B. og M. Frere, Kbh. 1868.
- Eiler Chr. B. Christie (1832-1906), arkitekt.
- «Svein Urædd», 1-3, Kra. 1868-71 (2458).
- George P. Marsh: «The Origin and History of the English Language», Lond. 1862, og «Lectures on the English Language», Lond. 1862.
- «Norden», 1-5, red. J. Lieblein, Chra. 1866-68.
- Wilhelm Chr. Fabritius (1816-87), bokprentar i Oslo.
- P. Botten Hansen: «La Norvège Litteraire», Chra. 1868 (1608).
- L. S. Borring: «Dictionnaire danois-français», Kbh. 1856 (68).
- Thomas Wright: «Dictionary of obsolete and provincial English», 1-2, Lond. 1857 (449-50).
- J. Moe: «Norske Viser og Stev», 3. utg. ved H. Ross, Chra. 1869.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009