1868 januar-mars

Januar
1. I Kirken: Tandberg. Læst Jon Arasons Saga. Eftersyn af Bh. 165-60.
2. Optegnelser for Aaret (Udretninger, Bøger m.m.). Kulde. Nitter (med Karoles [Velle]).
3. Optegn.
4. Optegn. af Berners Ordsamling.
4. [5.?] Hos Johannes [Velle].
6. Fint Veder med Kulde.
7. Udkast til en Beretning. Hos Berner.
8. Ordning af Ordsamlinger. Klingenberg.
9. I Sparebanken (1237).
10. Streng Kulde. Nyt Udkast til Beretning.
11. Rimskodda.
12. Faaet en Ordsamling fra Fritzner. Snjofall.
13. Mildare. Vondt i Halsen. Uppteikningar av Morkinskinna.
14. Endeleg Tøyveder.
15. Besøg af Janson med Brev fra Grieg (om Bunyan). I Theatret: Kalifen paa Æventyr, med Dands af det franske Balletselskab.
16. Fint Veder. Emnet paa Beretningen.
17. Hos Asbjørnsen, laant Groths Briefe über Hochdeutsch&c.
18. Sidste Udkast til Beretning. Bunyans Pilgrims Progress 44 s.
19. Endda mildt. Læst Groths Breve. Inde hos Karoles [Velle].
20. Vertinden 15 dl.
21. Færdig med Aarsberetningen. Indleveret følgendeDag.
22. Optegnelser.
23. Begyndt paa en Ordsamling for 1867. Hos Asbjørnsen.
24. Stor Kulde. Hos Unger.
25. Snjofall. Flaske Aqv.
26. Myken Snjo. Hos Ross.
27. Mildare.
29. Kaldare. Klingenberg.
30. Morgenbladet begyndt en Lexe om Maalstrævet. (Forhen ogsaa Aftenbladet.)
31. Færdig med Ordsamling for 1867. Maaneden næsten mild. 
 
Februar
1. Gjennemsyn af Griegs Bunyan. Kjøbt Knudsens Maalstræv 96 s. I Aftenbladet et Ultimatum med [!] Maalstræverne, forberedet de to foregaaende Løverdage.
2. Fortsættelse af Maalstrævet i Morgenbladet. Dølen udkommen paanyt. Logen, Concert.
3. Vedholdt med Bunyan. En Blyant.
4. I Studentersamfundet, hørt Jansons Foredrag "Ei Slaastkjempa".
5. Brev til Grieg med Anmærkninger.
6. Begyndt Udfyldning i Ordsamling af Haandskrifter. Besøg af Holst med "Smaakvæde" fra Krohn.
7. Til Vertinden 15 dl.
8. Vedholdt med Udfyldning.
9. Lexen i Morgenbladet fortsatt. Inde hos Karoles [Velle].
11. Optegn. af Fritzners Ordsamling.
12. Vedholdt. Klingenberg.
13. Færdig med Fritzner.
14. Nytt Snjofall.
15. Udfyldning i "Optegninger til Ordbogen". I Banken modtaget 200 dl. Til Marie 1 dl. Tiggere.
16. Veik i eit Auga av Lesnad. I Theatret: Testamentet; og Huldrens Magt (Pantomime med Dands).
18. Udfyldning i Ordregisteret for 1867.
19. Tøyveder. Eit Bad 12.
20. Færdig med Ordregisteret. Besøg af S. Raaen. Faaet sidste Hefte af Rietz' Ordbog. Nye Optegninger af Ord fra Hallingdal.
21. Optegnelser fra Hallingdal.
22. Hos Bennett: Burns Works 105 s. Illustr. London Almanack 30.
23. Lange Forhandlinger med S. Raaen og fl.
24. Stærkt Tøveir. Kjøbt til Sander: Folkeæventyr 96. Huldreæventyr 1 dl, 36. Fayes Folkesagn 48. Sommers Noregssaga 48. Attpaa: Symra, Lauvduskar og Smaakvæde.
25. Endelig atter begyndt paa Ordbogen (ved Mat).
26. Hos Unger. Tøveir.
27. Seent.
29. Seent med Arbeidet. Febr. Maaned meget mild.
 
Marts
1. Hvile.
2. Vakkert Veir.
3. Paa Bibliotheket laant Germania, 9. Bind. Faaet Sundts Huusfliden.
4. Paa Raadstuen i Lagretten. Besøg af Hr. Hande. Ny Snee.
5. Skrevet om "med".
6. Færdig med 72. Hefte (til medan).
7. Viser 10.
8. Hos Velle. Sneedrev.
9. Nogen Kulde.
12. Talt med Aamot.
13. Besøg af Blix. Tøveir.
14. Færdig med 73. Hefte (til Mid). Brev fra Larsen med nogle Ord.
15. Hos Berge (Folkeskolen). Stærkt Tøveir.
17. Nitter (m. Karoles [Velle]).
19. Paa Bibliotheket: Germania, 11. Aarg. Faaet Bugges Udgave af Sæmundar Edda.
20. Hos Bugge.
21. Webers Geschichte der deutschenLiteratur 48. Færdig med 74. Hefte (til Mjukleike). Arbeidet seent, men dog jævnere.
22. Hos Karoles [Velle]. Meget Regn. Ny Lexe i Morgenbladet. Studeret paa Ordet Mo m. fl. Inde hos Hansen.
24. Besøg af Unger.
27. Kongen hidkommen. Hotel Xia med Karoles [Velle].
28. Færdig med 75. Hefte (til Moro); naaet Side 1800. Et Bad. Flaske Aqv.
29. Faaet tilsendt Mohn's Bog "om Maalsagen". Stor Procession til Slottet.
30. Klipning 12.
31. Besøg af Unger (Grimm). Betalt for Dølen 72 s. Strengt Arbeide. Maaneden meget mild. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Klaus Groth: «Briefe über Hochdeutsch und Plattdeutsch», Kiel 1858 (397).
- Utetter året er det meir målstrid i blada enn nokon gong før.
- Dei art. I. Aa. ref. til er: X: «Maalstrævernes Program», Aft. bl. nr. 15, (18. jan.) og «Maalstrævernes Æsthetik», Aft. bl. nr. 21 (25. jan.) og «Ultimatum» Aft. bl. nr. 27 (1. febr.).
- «Maalstrævet» (meld. av K.Knudsen: «Det norske Målstræv»), Mbl. 30. jan., 2., 9., 23. febr., 3. og 22. mars.
- Kr. Janson: «Ei Slaastkjempa», Bg. 1868 (som førde til avisstrid).
- Lars Holst (1848-1915), c. jur. 1871, red. og politikar.
- R. Burns: «Poetical Works», Lond. 1866 (1453).
- E. Sundt: «Om Husfliden», Kra. 1867-68 (763).
- Hallvard H. Hande (1846-87), frå Slidre, c. theol. 1872, seinare red. i Amerika.
- S.Bugge: «Norroen fornkvæði», Chra. 1867 (155).
- G. Weber: «Die Geschichte der deutschen Literatur», Lpz. 1867 (1584).
- E. Mohn: «Om Maalsagen», Bg. 1868 (248).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009