1864 juli-september

Juli
1. Ordning af Optegnelser.
2. Færdig med Optegnelser for Kvartalet. I Lagretten paa Raadstuen.
3. Søbad og megen Spadsering. Hos Alstrup.
4. Oversyn af Ordsamlingerne. Inde hos Unger. Tænkt paa en Reise.
6. Optegnelser af Synonymer.
7. Hos Dybwad indlagt en Bog til Prof. Säve. En Stav, 12.
8. Stærk Varme. Tilbuning til Reisen. En Jakke, 2 dl. Et Par Tøfler, 1 dl. En Skjorte, 1 dl, 108. Banekort, 28 s. Indlagt nogle Papirer hos Berner. Vexlet ti Daler hos Petersen.
9. Udsat Reisen.
10. Afreist med Dampbaad til Sandvigen (1 1/4), 16 s. Gaaet til Humledal (l 5/8); her 24 s. Ingen Dampbaad. Siden til Sundvolden (omkr. 7/8). Allerede meget saarføtt.
11. Sundvolden, 60. Gaaet til Vig (1/4), her 9 s. Med Hest til Hønefoss (1), 42,12. Til Veme (1), 42,6, 4. Her 6. Til Hovland (1), 48,6. Til Hammermoen (1 3/8), 58,6. Ingen Dampbaad.
12. Hammermoen, 30,10,2. Baad til Sorteberg (l l/4), 48. Her 12. Gaaet til Gulsvig (1 3/4). Varmt.
13. Gulsvig, 36. Gaaet til Aavestrud (1 3/8), her 12. Med Hest til Islandsrud (l l/2), 60,8. Til Næs (1), 40,8. Ind hos Tandberg.
14. Hvilet paa Næs. Inde hos Klokkeren og i den nye Kirke. Meget Snak med Stud. Petersen. Tobak 9 s.
15. Fra Næs mod Aftenen. Her 72 s. Til Haftun (1 l/2), 63,12.
16. Haftun. 24. Gaaet forbi Løstegaard (7/8) til Ækre (1). Her 6 s. Med Hest til Tuv (1 l/2), 60,8. Endda noget daarlig i Foden.
17. Paa Tuv 44 s. Gaaet til Bjøberg (omtr. 2). Her truffet Kjerulf og Dahl. Kold Nordenvind; ellers godt.
18. Bjøberg, 36. Gaaet over Fjeldet til Hegg (2 l/4) og siden til Husar (1). Hegg 12. Kulde paa Fjeldet; siden meget varmt, til Uheld for Foden, som nu blev meget værre.
19. Paa Husom, 48. Med Hest til Blaaflaten (1 3/8), 58,6. Siden til Lærdalsøren (1), 40,8. Stor Blomsterpragt paa Markerne. Inde hos Skolelærer Thorsen; ellers indesiddende da Foden var meget daarlig.
20. Paa Øren. Ind hos Doktor Heiberg. Lægesalve 10 s. Atter inde hos Thorsen. Ellers rolig.
21. Tænkt at reise til Voss; først afreist om Aftenen. Hos Petersen, 1 dl, 78, og 10. Drikkepenge 24. Tobak 9. Ombord i "Framnæs", 12 s. Billet 84.
22. Paa Dampbaaden 16 og 12. Frosset og ikke sovet. Kom til Gudvangen om Morgenen (Kl. 7) og standsede her. Mange Reisende. Kapt. Munthe. Hr. Berge og fl.
23. Gudvangen 96,4. Skyds til Vossevangen (4): 1 dl, 48 s. Attpaa 12. Paa Vinje 8 s. Noget Regn.
24. Paa Vangen. I Kirken: Smith? Talt med D. Lemme. Ellers hos Kronstad og hos Bergslien. Foden endda meget daarlig.
25. Talt med den yngre Bergslien, med Seim, Huustveit og flere. Intet udrettet.
26. Inde hos gamle Bergslien. Ellers siddet hjemme, da Foden nu var værre med Svull om Naglen.
27. Afreist. Vangen 2 dl, 64. Skyds til Evanger (1 5/8), 69,7. Evanger 16. Til Bolstadøren, Vandvei 38,10 og Landvei 16,4. Standset. Tobak 14.
28. Bolstadøren 60,4. Til Dalseid i Følge med en Kjerring fra Bergen, halv Skyds: 18,6. Gaaet til Dale (1/2). For Bæring 12. Mad 10. Til Garnæs (2 1/2), halv Skyds: 60,12. En meget vakker Dag. Hørt meget.
29. Garnæs 32 s. Til Bergen (2 5/8): 1 dl, 8 s. Ny og god Vei. Lidt Regn. I Bergen vanskeligt at faae Huus; endelig indsluppen hos Falck ved Nykirken. Besøgt Odland og gaaet lidt om. Flere Bekjendte vare borte. Kjøbt: English Humorists, 44 s. Tobak og Fyrtøi 10.
30. En Regndag. Rolig inde for at spare Foden, og læst meget. Besøg af Odland. To Flasker Øl, 12 s. I Nykirken, Flotmann. Foden endda daarlig; gaaet lidt og læst meget. Intet Besøg.
 
August
1. Atter en Regndag. Hos Odland. Gaaet lidt.
2. Tilbuning til Afreise. Gaaet lidt med Hr. Lea.
3. I Bergen hos Falck 2 dl. Gaaet ombord i "Bergen", som dog ikke afgik før næste Nat. Flytning, 8 s. Regn og Vind. Hele Tiden ombord og ikke i Land. Ængstelig for den syge Fod. Om Aftenen Besøg af Hr. Lea.
4. Afgaaet meget tidlig. Bedre Veir og omsider meget godt. Stille for Jæderen. Seent i Mørket ind til Egersund. Minder: Soteren, Storøen, Melderskinn, Karmsund. Medfarende: Johannesen (Vossing), Kinck (fra Terøen).
5. Tidlig fra Egersund. Taaget; siden vakkert Veir; lidt stormende for Lindesnæs. Kom i rette tid til Kristiansand (Kl. 4); gik ombord paa "Moss" og derpaa til Arendal. Billetter fra Bergen 5 dl, 84 s. Restauratøren paa "Bergen" 3 d, 44. Til et Telegram, 4 s. Ikke nogensteds i Land.
6. Tidlig fra Arendal. Meget godt Veir. Afsked med Johannesen ved Fredriksværn. Kom i god Tid til Oslo. Billetten fra Kristiansand: 4 dl, 76. Restauratøren paa "Moss": 2 dl, 104; siden 12, og attpaa 24. Udmattet af Tummel og Mangel paa Søvn. Foden ligedan.
7. Mathed og Svimmelhed efter Reisen. Ind hos Alstrup. Besøg af Vinje.
8. Faaet Oldskriftselskabets nye Udgaver (Homiliebogen 2, Snorre 1, Halfs Saga): 1 dl. Ogsaa Bokmentafelagets Skrifter (Skirnir 1864, Skyrslur, Tidindi, Fornaldarsaga, Bref Horazar, Thjodsögur 3): 1 dl, 60. Ind hos Unger. Foden bedre.
9. Udfyldning i Ordsamling af Haandskrifter.
10. Vedholdt.
11. Begyndt Udfyldning i "Vedlæg" til Ordbogen.
14. Faaet Tillæg til Folkevennen.
15. Flere Udfyldninger.
16. Liste over Ordsamlinger m. m. Besøg af Glosemot.
17. Register over Ordsaml. og Forf.
18. Begyndt paa nye "Vedlæg" til Ordbogen, kun optegnede Ord af prentede Skrifter.
19. Færdig med A og Aa.
20. Til Vertinden, 15 dl. Jensens Læsebog, 72 s.
21. Brev fra Størmer. Mange Besøg.
22. Brev fra Jensen med 12 dl som Honorar. Klingenberg: Koncert af et Negerselskab.
23. Vedholdt med Vedlæg. Ledt efter Bergslien, forgjæves.
25. Hos Alstrup.
26. Atter Klingenberg: Negerne.
27. Færdig med P i "Vedlæg".
28. Inde hos Andersen og Velle.
29. Vedholdt med Vedlæg.
31. Kommen i Midten af S. Besøg af Bergslien. De første Dage efter Reisen noget svagelig; siden meget frisk. Taaen forbedrer sig meget langsomt. 
 
September
1. Vedholdt med "Vedlæg til Ordbogen". Færdig med S.
2. Klingenberg: Negerselskabet.
3. Næsten færdig. Syg i Maven.
4. (Søndag). Sluttet Vedlæg. Endda sygelig.
5. Udfyldninger i Vedlæg.
6. Ordsamling af P. Dass.
7. Atter sygelig.
8. Ordsamling af ældre Digtere. Sygelig.
9. Friskere.
10. Ordsamling af Nyhedsbladet m. m.
11. Udlæst de islandske Æventyr.
12. Udfyldning af Fayes Sagn.
13. Udfyldning af Æventyrene.
15. Begyndt paa det nye Ordregister.
16. Vedholdt.
17. Færdig med A og Aa.
19. Vedholdt Registeret.
20. Færdig med B.
22. Staalpenner 8, Skaft 6. Forsøgt at skrive med Lys; gik meget besværligt.
23. En Regndag.
24. Færdig med F. For Nyhedsbladet 1 dl. Sträszle’s Naturhistorie 3 dl, 8 s. Aars Oldkvad 40 s.
25. Spadsering til Kongshavn. Et Bad 12.
27. Færdig med G.
28. Talt med O. Sommer. Klingenberg: Negerselskabets Afsked.
30. Færdig med H. Længe tænkt paa en Flytning, men endda seet ingen Udsigt. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Klokkeren] Mikjel Olsen.
- Stud. Petersen] kanskje Wilhelm Pedersen (1842-1908), stud. 1864 seinare spr.
- Kjerulf] truleg prof. Theodor Kjerulf (1825-88).
- Dahl]  truleg bokhandlar Johan Fjeldsted Dahl (1807-77).
- Nils Thorsen (f. 1832), frå Vik, seminarist, ei tid lærar i Lærdal.
- Niels B. Heiberg (1818-94), distriktslækjar i Lærdal.
- Berge] truleg Elling Berge.
- Anton E. Smitt (1805-75), spr. på Voss.
- Bergslien] er truleg den førnemnde Lars Bergslien.
- den yngre Bergslien] er truleg Nils Larson Bergslien (1823-1913), underoffiser.
- Gotskalk M. Seim (1818-73), bonde på Voss, stm.
- W. M. Thackeray: «English Humorists», Lond. 1853.
- Hr. Lea] kanskje kjøpmann Erik Lea.
- Kinck] er truleg Hans Ernst Kinck (1820-1904), adjunkt i Oslo, frå 1876 på Lillehammer.
- Snorre] «Heimskringla», utg. ved C. R. Unger Chra. [1864-]68 (195).
- Hálfs Saga] i «Norrøne Skrifter», hf. 1, utg. S. Bugge, Chra. 1864.
- H. G. Bohr: «Fornaldarsagan», Reykjavík 1864 (188).
- «Þyðing brjéfa Horazar», Reykjavík 1864 (517).
- Negerselskab] orkester med song av C. Wells, H. W. Albain, Evan Algar o. fl.
- Bergslien] Brynjulf Larson Bergslien (1830-98), frå Voss, bilethoggar, frå 1861 busett i Oslo.
- Franz Strässle: «Handbuch der Naturgeschichte», Stuttgart u. å. (1657).
- J. Aars: «Udvalgte norske Oldkvad», Kra. 1864 (153).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009