1849 oktober-desember

Oktober
1. Korrektur af 26. Ark. Regnskab for Qvartalet. Udg. 32-26.  Bh. 230-10. Tilg. 68-104. Megen Kulde.
2. Afsendt Brev til Vullum. Ofte hindret af Besøg.
4. Hos Unger laant The Fortunes of Nigel.
5. I Theatret:  Attila, italiensk Opera. Flyttet til et andet Værelse (i Midten). Langes Tidsskrift  4. Hefte.
9. Korrektur af 27. Ark.
10. Besøg af Landstad. Brev fra Kasserer Müller med 100 dl.
Den 12. Besøg af Jfr. Crøger ang. Melodier til Folkeviserne.
13. Færdig med 47. Hefte (til suga).
16. Afsendt Kvittering til Trondhjem. Mange Forhindringer.
18. Gjennemgaaet endeel af Landstads Viser for at foreslaae et Udvalg for Langes Tidsskrift. Kjøbt Gubitz Volkskalender, og Brev om en Munk i Norge.
19. Korrektur af 28. Ark.
20. Tilbageleveret Folkeviserne. 
23. og følg. paa Bogauktion hos Tønsberg. Intet kjøbt.
26. Færdig med 48. Hefte (til Sylv).
27. Korrektur af 29. Ark (som rækker til sperra).
Den 28. læst Slutningen af [The Fortunes of] Nigel.
30. Seet paa en Næbbehval. 
31. Færdig med S (paa Side 1553). Begyndt den 26. Juli. 
 
November
1. Forberedelser til T. Kjøbt Illustrierter Kalender.
3. Leveret Trønnæs de udkomne 28 Ark af Ordbogen.
5. Ordnet en ny Samling af fremmede Ord til at oversætte.
6. Korrektur af 30. Ark (til Strand). Begyndt paa  T.
10. Færdig med 49. Hefte (til taumut). Laant hos Unger Guy Mannering. Kjøbt Tvethes Statistik.
15. Korrektur af 31. Ark. Standset med Trykningen. 
18. I Theatret: 1) William og Emma; 2) To Aar efter Bryllupet; 3) En Søndag  paa Amager. Debut af Jfr. Hansen.
19. Hos Unger. Faaet til Foræring: Ivanhoe. 
20. Færdig med 50. Hefte (til tilsett). Hos Keyser og Lange. Følgende Dag hos Grøndahl og Holmboe med nye Ark af Ordb.
24. Kjøbt og læst Nattvardsbarnen af Tegnér.
26. Leveret J. Moe de udkomne 30 Ark af Ordbogen.
27. Faaet "Digte af J. Moe" fra Forfatteren.
28. Færdig med 51. Hefte (til traudt). Kjøbt hos Hartmann to Hefter af Saml. til det norske Folks Historie.
30. Hos J. Moe. Samtalet angaaende hans Digte. 
 
December
1. Hos Brandt angaaende Bebudelsen af en Oversættelse af Barlaams Saga. Kjøbt Haldorsons Ordbog hos Hartmann.
3. Læst slutningen af Guy Mannering.
6. Færdig med 52. Hefte (til trøysam). Faaet indbundet Haldorson.
10. Tilbageleveret Langes Exemplar af Haldorsons Ordbog.
12. Besøg af Keyser med de udkomne Strengleikar. Kjøbt Svensk Plutark. Brand i Knobelauchs  Gaard.
15. Færdig med 53. Hefte (til Tvætting). Faaet indbundet første Bind af Diplomatariet.
16. I Theatret: Eventyr paa Fodreisen, af Hostrup. Jfr. Hansen koketterede meget.
18. Færdig med T (Side 1711).
20. Begyndt paa U. Ellers meget forhindret fra at skrive ved Frost paa Fingrene af den slemme  Kulde.
22. Læst Slutningen af Quentin Durward.
24. Hos Unger. Tilbageleveret Durward og faaet igjen The Heart of Midlothian og Knights Penny Magazine. Forhen Browns skotske Ordsamling.
25. og 26. Rolig hjemme. Læst Bretasøgur og Danmarks ethnografiske Forholde. Derefter Strengleikar.
28. I Theatret "Dronning Margrethe" af Oehlenschlæger. Debut af Jfr. Klingenberg, meget  lovende.
29. Færdig med 54. Hefte til umotug. Siden ordnet endeel Tillæg til Ordbogen.
31. Ordnet Aarets Optegnelser. Hos Inkassator Bugge afgjort Mellemværendet for en Deel i Morgenbladet fra 1. April 1849 til 1. April 1850. Faaet det sidste Dobbelthefte af Langes Tidsskrift. Det hele Aar meget travlt med Arbeide, og især i Sommerens Løb arbeidet mere end nogensinde forhen. Meget uleiliget af Besøg og tildeels af Tiggerie efter at faae laant Penge. Ellers sædvanlig ved godt Befindende, skjønt lidt ustadig Helbred. I Sommeren et og andet Tilfælde af Mavesygdom og Mathed. I den sidste Tid lidt plaget af et Tilfælde i Stolgangen som ligner Saar eller Byld, og især fornemmes ved hver Afkastning. (Den sidste har i seneste Halvaar foregaaet sjeldnere end forhen, tildeels kun hver tredie Dag.) Ellers meget vanheldet ved et slags røde Pletter eller Ringorm paa Ansigtet. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «The Fortunes of Nigel» og «Guy Mannering» av Walter Scott.
- Olea Styhr Cröger (1801-55), folkevise- og folketonesamlar.
- F. W. Gubitz: «Deutscher Volks-Kalender», Berlin (2007-11).
- Bøðvar Gunnheðinsson: «Brev til islænderne om en munk i Norge», Kbh. 1849 (1121).
- «Illustrierter Kalender 1850», Lpz. [1850] (2042).
- M. B. Tvethe: «Norges Statistik», Chra. 1848 (845).
- Jfr. Hansen] Clara Ursin (1828-89), f. Hansen, sksp. og songarinne.
- E. Tegnér: «Nattvardsbarnen», Sth. 1843 (1436).
- J.Moe: «Digte», Chra. 1850 (1332).
- Morten Hartmann (1785-1855), bokhandlar i Oslo.
- «Svensk Plutark», Sth. 1849 (682).
- «The Heart of Midlothian», «Quentin Durward» og «Rob Roy» av Walter Scott.
- «Knight's Penny Magazine», 1-2, 3. serie, Lond. 1846 (lånt av C. R. Unger).
- Thomas Brown: «A Dictionary of the Scottish Language», Lond. 1845.
- Bretasøgur] i «Annaler» 1848-49.
- P. A. Munch: «Undersøgelse angaaende Danmarks ethnographiske Forhold» i «Annaler» 1848.
- Gyda Klingenberg (f. 1826) sksp. på Kra. Teater.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009