1849 juli-september

Juli
1. Regnskab for Qv. Udg. 39-84. Bh. 202-36. Bortl. i Qv. 30-60. Tilg. i det Hele 83-24 s. Læst Old Mortality.
3. I Banken at vexle, formedelst et Laan til Werner.
5. Tredie Hefte af Langes Tidsskrift.
6. Faaet Munchs Forn-Svenskans Språkbygnad &c. og Eriksvisan.
7. Færdig med 36. Hefte (til Rekkjing).
9. Hos Asbjørnsen. Almeenlæsning 6. Hefte.
11. Første Søbad dette Aar, paa Grund af den liden Varme.
14. Færdig med 37. Hefte (til rjuka).
16. Korrektur af 20. Ark. Standsning med Trykningen. Stærk Varme.
19. Faaet Regnskab fra Boghandlingen for Grammat. med 50 d.
21. Færdig med 38. Hefte (til Ræ). Kjøbt Skandinavismen, nærmere betragtet.
23. Stands i Anledning af Kongens Ankomst.
24. Færdig med R (Side 1229). Kjøbt Diplomatarium, 2. Hefte.
Den 25. ankom Dronningen.
26. Begyndt paa S. Stort Fanetog til Slottet.
28. Færdig med 39. Hefte (til Segn). I Juli saaledes et Hefte om Ugen og færdig hver Løverdag.
29. Bisperne Juel og Darre bleve viede i Kirken. Indgangstale af Lieung. Ordination af Arup, Præken af Juel.
30. Hos Keyser og Holmboe med Arkene til 20.
 
August
1. og 2. Stærkt angreben af Mavesygdom. Meget svagelig.
4. Færdig med 40. Hefte (til Sjærne), dog kun med stor Anstrengelse. Kjøbt Munchs Beskrivelse af Norge i Middelalderen.
7. Korrektur af 21. Ark. Besøg af Jakhellen.
14. Faaet Kofods Grammatik, fra Forfatteren.
16. Færdig med 41. Hefte (til Skjaa). Korrektur af 22. Ark. Besøg hos Kofod (som var fuld). Leveret et Expl. af Gramm.
19. Stads i Anledning Enkedronningens Ankomst.
21. Stads i Slottet (Bal). Stort Fyrværkerie. Anskaffet Norsk Folkekalender for 1850.
24. Færdig med 42. Hefte (skrikast). Korrektur af 23. Ark.
26. I Theatret: Et Reiseæventyr, og: Ulla skal paa Bal; samt Fantasier af Kellermann og Dands af Jfr. Fjeldsted.
29. Brev fra Vullum, om at levere et Expl. af Ordbogen til Grøndahl. Færdig med sk.
 
September
1. Færdig med 43. Hefte (til slipra). Besøg af Lange efter hans Hjemkomst
2. Aftenen paa Klingenberg.
5. Hos Grøndahl med de udkomne 23 Ark af Ordbogen. Seet paa Hurtigpressen. Kjøbt Worsaaes Svar til Munch.
8. Færdig med 44. Hefte (til Snyt). Paa Tønsbergs Malerie-Udstilling. Erindringer: Eventyrfortællersken, den bedende Pige, de tre Kys.
12. I Logen: Henriette Nissens Koncert. Stort Bifald.
15. Korrektur af 24. Ark.
18. Faaet Hjaltalins islandske Grasafrædi af Unger (nu hjemkommen fra Kjøbenhavn). Syg i Maven.
20. Færdig med 45. Hefte (til spretta). Korrektur af 25. Ark. Fremdeles sygelig.
22. I Bedring. Seet paa Kongens Afreise. Kjøbt Asbjørnsens Naturhistorie, femte Deel.
24. Atter frisk. Færdig med sp. (Lidt over Halvdelen).
29. Færdig med 46. Hefte (til Stode).
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- P. A. Munch: «Forn-Swenskans och Forn-Norskans Språkbygnad», Sth. 1849 (88).
- J. H. Schröder: «Eriks-visan», Sth. 1848 (371).
- P. A. Munch: «Skandinavismen, nærmere undersøgt», Chra. 1849 (615).
- P. A. Munch: «Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge i Middelalderen», Moss 1849 (752).
- Christian L. Kellermann (1815-66) dansk cellist, gift med Caroline Wilhelmine Fjeldsted (1821-81), solodansarinne ved balletten.
- J. J. Worsaae: «Svar paa Prof. P. A. Munchs andet Stridsskrift om ’Skandinavismen’», Kbh. 1849 (616).
- Henriette Nissen Saloman (1819-79), songarinne, gift med Siegfried Saloman (1816-99), svensk songar.
- O. J. Hjaltalin: «Íslenzk grasafræði», Kbh. 1830 (1662).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009