1847 oktober-desember

Oktober
3. Talt med SusannaDaaefra Solnor.
4. Hos Keyser og Holmboe. Siden med Lange hos Feilberg, Malling og Wulfsberg for at tale om Forlaget af Grammatiken.
6. Skrevet Koncept til en Beretning til Selskabet i Trondhjem. Betinget Logis for næste Maaned hos Kasserer Glad. Slet Humør.
8. Afsendt en Beretning til Videnskabsselskabet i Trondhjem, samt et Brev til Rektor Bugge (Skrevet den 7.). Sammenlagt med et Brev fra Lange ang. Trykn. af Grammatiken.
11. Hos Munch fra Kl. 4 til 9. Tilbageleveret: Annaler for nordisk Oldkynd. Laant Grimms Grammatik.
13. Første Gang talt med Kand. Unger.
15. Besøg af Munch; siden hos Unger. Forrige Dag Besøg af Unger. Modtaget Hrafnkells Saga, to Udgaver.
16. Flyttet til et andet Værelse. Eftermiddag hos Unger.
17. I Kirken, Pastor Lieung. Siden hos Trønnes.
19. Besøg af Jørgen Moe. 21. Begyndt en Omarbeidelse af det Afsnit om Vokalerne.
23. Modtaget en Indbydelse fra Studentersamfundet. Læst en Deel af Fjˆlnir, og Gudm. Jonsons isl. Ordsprog.
24. I Kirken, Præsten Wexels. Aftenen i Theatret,  "Kløverengen". Parterreplads.
25. Besøg af Munch og Holmboe. Noget sygelig.
27. Nye Besværligheder med at bestille Logis, da det betingede hos Glad ikke kunde faaes i Anledning af et Dødsfald. Bestilt hos Muurmester Johannesen, Nedre Voldg. No 8. Atter noget upasselig. Diarrhoe afvexlende med Obstruktion.
29. Færdig med det nye Afsnit af Vokalernes Udtale. Faaet 4. og 5. Hefte af Langes Tidsskrift.
31. Upasselig. Obstruktion.
 
November
1. Flyttet over til Johannesens Gaard. Værelse til Gaarden. Fortsat med Anmærkninger til Grammatiken.
4. Skrevet Brev til Maurits Aarflot.
7. Modtaget af Unger: Anden Deel af Munkelivs Brevbog og Ný félagsrit, 3 Hefter. Forhen Droplaugssønnernes Saga. Laant Schmellers [Die] MundartenBayerns.
9. Skrevet Brev til Kand. Vullum. Siden Optegnelser af Gudm. Jonssons isl. Ordsprog.
12. Faaet Brev fra Videnskabsselskabet med Stipendium. Indhold: Selskabet bekoster GrammatikensTrykning og overlader mig Oplaget. Stipendiet forhøies for dette Aar til 200.
14. I Theatret, Parterreplads. Opført var 1) Obersten, 2) Helene, 3) Salonen af Rolf Olsen. Det sidste vandt meget Bifald.
16. Forhandlinger med Feilberg og Landmark om Grammatiken.
20. Besøg af Asbjørnsen.
21. I Slotskirken, hvor Bøyesen prædikede.
22. Sluttet Kontrakt med Feilberg og Landmarkom GrammatikensTrykning efter Raadførsel med Lange.
23. Skrevet Brev om denne Sag til Videnskabsselskabet. Med Qvittering.
25. Leveret Første Hefte af Grammatikentil Trykkeriet. De forrige Dage travlt med at affærdige samme.
26. Hos Keyser. Faaet Munchs Udgave af Edda, og Bergens Kalvskind. Aftenen i Theatret, Anden Logerad. Opført "Gjenboerne" af Hostrup. Meget Bifald.
28. Faaet Korrektur af første Ark af Grammatiken.
30. Flyttet til et andet Værelse. Vindue til Gaden.
 
December
3. Besøg af Holmboe. Siden af Trønnes og Album.
4. Hos Keyser. Modtaget Brev fra Maurits [Aarflot] og fra Schwach. Korrektur af andet Ark. Fortsat Arbeide med Gjennemsynet af Grammatiken.
10. Brev fra Zetterqvist. Korrektur af 3. Ark.
12. I Theatret, P[ar]terre. Opført: Jeppe paa Bjerget, og Salonen.
16. Korrektur af 4. Ark. Talt med Bernt Aakre.
22. Udleveret andet Hefte af Grammatiken. Faaet 6. Hefte af Langes Tidsskrift. Besøg af Munch.
23. Faaet Asbjørnsens Huldreæventyr, 2. Samling.
25. I Kirken: Hr. Lieung. Sangkor. 5. Korrekturark.
28. Aftenen med Trønnes og Adj. Knudsen hos Adj. Broch. Fortsat med Forbedringer i Grammatiken. Bøger som jeg i dette Fjerdingaar har benyttet, ere: Anskaffede: Molbech DanskOrdbog, Meyers Fremmed‑Ordbog, Websters engelske[Ordbog], Munchs OldnorskeLæsebog, [Norsk] Folkekalender, Bibliulestrar. Faaede: Edda, Fagerskinna, Munkelivs Brevbog, Bergens Kalfskinn, [Ný] Felagsrit, Hrafnkells Saga, Droplaugernes Saga, AsbjørnsensHuldreæventyr, Sanskrit og Oldnorsk. Laante: Grimms Grammatik, Schmeller, Annaler fornordiskOldkyndighed,Fjölnir, IslandskeOrdsprog, Mynsters Hugleidingar, Holumske Sagaer (Bandamanna-, Viglunds-, Gretters-), Islendinga Sögur (Hønsetorer, Heidarviga o. fl.).
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Kasserar Glad budde i Tollbugt. 24.
- «Annaler for nordisk Oldkyndighed», Kbh. 1836-65.
- «Sagan af Hrafnkeli Freysgoða», utg. P. G. Thorsen og K. Gíslason, Kbh. 1839 (205).
- «Sagan af H. F.», oms. av N. L. Westergaard, Kbh. 1847.
- Joachim J. Lieungh (1782-1853), stifts­prost i Kra.
- «Fjølnir», 1-9, utg. Brýnjolfur Pétursson, Kbh. 1835-47.
- Guðmundur Jónsson: «Safn af íslenzkum Orðskviðum», Kbh. 1830.
- «Ný Félagsrit», 1-30, Kbh. 1841-73 (sjå 2288).
- «Sagan af Helga ok Grími Dropaugarsonum», ved K. Gíslason, Kbh. 1847.
- Joh. Andr. Schmeller: «Die Mundarten Bayerns, grammatisch dargestellt», München 1821.
- August Fredrik Bøyesen (1804-63), garnisonsprest i Oslo.
- «Den ældre Edda», ved P. A. Munch, Chra. 1847 (180).
- «Bergens Kalvskind», utg. av P. A. Munch, Chra. 1843 (775).
- Morten K. Album (1824-1885) adjunkt.
- Brev fra Zetterqvist]  4. des. 1847 og to seinare brev er prenta i «Estrikken» bd. XXVIII, Grins 1959, s. 62 ff.
- P. Chr. Asbjørnsen: «Norske Huldreeventyr», 2. saml., Chra. 1848 (929).
- Broch] Andreas L. Brock (1802-91), frå Hafslo, adjunkt på Kra. Katedralskule.
- Ludvig Meyer: «Fremmedordbog», 2. utg., Kbh. 1844 (59).
- F. A Webster: «A complete pocket Dictionary of the English and German Languages», 1-2 Lpz. 1845 (60-61).
- P. A. Munch og C. R. Unger: «Oldnorsk Læsebog», Chra. 1847.
- «Norsk Folke-Kalender», Chra. 1846, med seinare årgangar (2060-70).
- N. E. Balle: Bibliu-Lestrar», Leirargørðum við Leira 1799 (1089).
- Jakob P. Mynster: «Hugleiðingar», Kbh. 1839
- Holumske Sagaer] Bjørn Markussons sagautg., Hólar 1756 (sjå BD 1, s. 337).
- «Islendinga-søgur. Eptir gømlum handritum», 1-2, Kbh. 1829-30, og «Islendinga-søgur. Udg. efter gamle Haandskrifter», 1-2, Kbh. 1843-47 (142-43).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009