Kjøp billett

Kjøp billett

Du kan laste ned app for eBillett i App Store.

Teleslynge
Det er installert teleslynge i Salen i Ivar Aasen-tunet. Den fungerer best på sete 2 til 12 på rad 3 til 6. 

Familiebillettar
Familiebillett gjeld for foreldre og barn under 16 år. Prisen er oppgitt per person i familien, og ein må kjøpe minst fire billettar.  
Barn under 2 år er gratis.

Kulturrabatt for ungdom
Ordninga gir ungdom 25 prosent rabatt på kulturopplevingar og gjeld for ungdom i alderen 16-20 år.

Fribillett for følgjekort for funksjonshemma 
Kontakt: post@aasentunet.no