Prisliste bedrifter

Prisliste for næringsorganisasjonar, verksemder og institusjonar
Gjeld frå 1. januar 2016
Prisane inkluderer bruk av teknisk utstyr.
 
 
 
 
Omvising for grupper på minst 15 personar
Gruppe med omvising, pr. person      
60
Tillegg for omvising utanom opningstid, pr. person
25
Grupper med mindre enn 15 personar
Individuell avtale
 
 
 
 
Leige av lokale
 
 
 
 
 
Kafeen
Salen
I opningstida     
 
 
2100
Utanom opningstid
 
1100
2700
 
 
 
 
Arrangement i Salen med billettinntekter
Øving, pr. gong 
 
 
500
Arrangement
 
 
2500 + 10 % av brutto billettinntekter
 
 
 
 
Tillegg
 
Leige utanom opningstid pr. time ut over 3 timar  
350   
Teknikar pr. time for betening av lys- og lydanlegg
400
Pakkepris og spesialavtale
Vi tilbyr pakkepris for lokale og mat etter ønske, ut frå val av meny og tal på deltakarar.
Individuell avtale kan gjerast om spesialprogram, utøvarar, foredragshaldar m.m. På førespurnad gir Nynorsk kultursentrum gjerne tilbod på årsavtalar og andre langtidsavtalar.

Ta kontakt for nærare opplysningar og pristilbod:
tunvert Ingrid Opedal, tlf 70 04 75 85
kaféleiar Milan Ilic, tlf 70 04 75 84 
 
Artikkellesar