Aasmund Olavsson Vinje (2019)

Aasmund Olavsson Vinje (2019)

I 1818 føddest ein mann som seinare både skulle hamne på pengesetlar og som logo for ein rockefestival 35 mil unna fødestaden hans.

Aasmund Olavsson Vinje var den første moderne journalisten og den første som skreiv meir nynorsk enn dansk i Noreg.

Opning 25. juni, Vinjestoga, Vinje i Telemark.

Gratis til utlån utanfor sommarsesongen: admin@vinjesenteret.no.

Gå til skjema for å tinge utstillinga!