Med blikk for republikk (2005)

Då Noreg igjen fekk ein eigen kongefamilie i 1905, skjedde det ikkje utan motstand i folket.

Republikanske røyster hadde i fleire tiår teke til orde for ein president, og i tida fram mot folkerøystinga i november 1905 intensiverte denne debatten seg. Fleire målfolk var blant dei mest aktive debattantane på republikksida.

 
Folkerøystinga gav eit klart fleirtal for kongedøme, og debatten om statsform blei lagt død for lang tid framover. Frå tid til annan dukkar likevel debatten opp att, men ikkje med nok kraft til at kongehuset er trua. 
Med blikk for republikk (2005)
Plansje frå utstillinga.
 
Utstillinga ser på korleis det har vore å vere republikanar i Noreg i tida etter 1905. Etter det vi veit, er dette den einaste utstillinga som er laga om republikanarar i jubileumsåret.
 
Utstillinga er produsert med tilskot frå Hundreårsmarkeringa Noreg 2005.Gå til skjema for å tinge utstillinga!