Tre forfattarar - mange fantasiar (2002)

Ragnar Hovland, Torvald Sund og Lars Amund Vaage debuterte i 1979. Dei er alle fødde i 1952, og fornya den nynorske skjønnlitteraturen både i emneval og skrivemåtar.

Kontrastfylte vestlandsliv og -landskap pregar Ragnar Hovlands bøker; Torvald Sund har gjort fabulerande forteljekunst til sitt særmerke, medan bøkene til Lars Amund Vaage er prega av eit djupt eksistensielt alvor og ein sorgmunter tone. 
Tre forfattarar - mange fantasiar (2002)
Bilete frå utstillinga.


Utstillinga blei opna i mars 2002.