065 Henrik O. Johnsen, 4.7.1844

Til Johnsen af samme Dato.
 
Jeg havde rigtignok bestemt mig til at skrive Dem til saa snart som muligt efter min Afreise fra Bergen; men det blev imidlertid meget længe førend De fik høre noget fra mig. Tænk engang, jeg skrev et Brev til Dem fra Ullensvang for to Maaneder siden, og sendte det med en Bekjendt der paa Stedet; men Brevet kom heelt og holdent tilbage, og Overbringeren forsikrede, at han ikke var istand til at finde Dem. Jeg vil derfor nu skrive med Posten, idet jeg haaber, at man nok paa Postkontoret vil vide at bringe Brevet til sit Bestemmelsessted.
 
O. s. v. efter Brevet til Jo[h]nsen af 8de Mai.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd (saman med kladdar til Br. nr. 61, Br. nr. 62Br. nr. 63 og Br. nr. 64).
 
Om Henrik O. Johnsen jfr. merknad til Br. nr. 59. Til H. J. hadde I. Aa. skrive 8. mai, men brevet kom tilbake. Dette brevet ser ikkje ut til å liggja i Aasens papir.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008