106 Vitskapsselskapet, 25.4.1848

Den ærede D. Skrivelse til mig af 15 d. med indlagte 100 d er af mig modtaget &c.
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Avskrift i Kopibok nr. 44.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008