131 Marie Landmark, 1.11.1850

Da jeg modtog Deres Brev stod jeg netop færdig at foretage en Reise til Tr ondhjemog Tiden var da saa knap for mig at jeg hverken kunde faae nogen Besked eller give noget Svar derpaa. Paa bemeldte Reise kom jeg til at være borte omtrent 4 Uger, saa at jeg netop nu i disse Dage er hjemkommen. Ved den Efterspørgsel som jeg nu har gjort, har jeg faaet at vide, at det var Doktor Holler paa Egsæt, som havde i Kommission at antage en Huusj omfrufor Præsten Monrad i Vanelven, og at han allerede for længe siden har faaet een, saa at det allerede var for seent dengang jeg modtog Deres Brev, da der ikke var videre ved Sagen at gjøre. Jeg har ellers hørt at Præsten Munch i Jørg enfj ordennu senere skal have yttret at han trængte en Huusjomfru, men hvorvidt han har faaet nogen, veed jeg intet om.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd i NFS Aasen, pk. 7,5. - /Paa/  [bemeldte <] ~ Bemeldte Svar på eit bortkome brev som Aa. tek mot 22. sept.
 
Marie Barbara Landmark (f. i Ulstein 1831 d. 1912), dtr. til Michael Angell L. (17891883), handelsmann i Ulstein og frå 1840 lensmann same stad. Marie L. voks opp hjå kaptein Daae på Solnør der I. Aa. råka henne. Vart 1857 husstyrarinne hjå sokneprest Halvor Heyerdahl i Øystre Slidre (jfr. Br. nr. 214) og var seinare i 7 år husstyrarinne hjå sokneprest Georg Harbitz, Nøtterøy. Gift 1865 med ein lærar frå Valdres (18311919). Sjå òg Br. nr. 244.
 
- Frederik Emil Holler (18151882), cand. med. 1840, 184658 distriktslækjar i Søre Sunnmøre. 
 
- Knud Olaus Monrad (18091891), cand. teol. 1833, 18441853 sokneprest i Vanylven. 
 
- Edvard Storm Munch (18141896), cand. teol. 1838, 185058 sokneprest i Hjørundfjorden.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008