451 Peter Tidemand Malling, 12.12.1867

Honoraret for 2den Udgave af "Symra" er mig betalt, erkjender
 
Christiania den 12 December 1867
I. Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. utlånt av Jonas Skougaard som har kjøpt originalen i J. W. Cap­pelens Antikvariat, Oslo (sjå J. W. Cappelens «Katalog nr. 34», titelnr. 668, som vart send ut 20. febr. 1858).
 
- Dato og underskrift er av I. Aa., resten av teksta er skriven av ein annan, truleg P. T. M.
 
- Honoraret var 10 dl.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009