334 Christian Anton Kahrs, 24.2.1876

Til Hr. C. Kahrs (i Ørskog).
 
Af Hr. Foged Daae har jeg modtaget Deres Skrivelse angaaende det slemme Sygdomstilfælde, som har rammet min Broder Syver, og som jeg forhen ikke havde hørt noget om. At det under slige Omstændigheder kan falde ham vanskeligt at klare sig med Penge, finder jeg ganske rimeligt, og det skal da være mig en Fornøielse om jeg kan gjøre ham nogen Hjælp i denne Forlegenhed. Efter Deres Brev vilde en Sum af 10 dl være til god Hjælp; men jeg slutter, at han vil behøve mere, og derfor sender jeg herved 20 Spd. som jeg altsaa vil bede Dem om at overlevere ham. Jeg skulde ogsaa have skrevet nogle Ord til ham selv; men da jeg ellers ikke har noget andet at skrive om, og jeg desuden for Øieblikket er stærkt angreben af Forkjølelse og derfor lidet oplagt til at skrive, saa faar jeg for denne Gang lade det beroe med denne Hilsning. Og saa faar jeg da bede Dem at sige ham, at det vilde være mig inderlig kjært, om jeg senere kunde faae nogle Ord fra ham, hvad enten han selv kunde blive i Stand til at skrive eller han kunde faae nogen til at skrive for sig.
 
Kristiania den 24. Febr. 1876.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal :
Kladd. - /om . Hjælp/ ~ [hkl ÷] - /som jeg altsaa/ ~ som jeg - /hvad enten/ ~ og allerhelst om.
 
- Den 17. febr. 1876 fortel C. A. K. at I. Aa.s bror, Sivert Steinnes, er sjuk, og spør om I. Aa. kan hjelpa med t. d. 10 spd. Den 9. mars s. å. kvitterer C. A. K. for 20 spd.
 
- Christian August Kahrs (1833-1893), cand med. 1859, distriktslækjar i Austre Sunnmøre 1862-1876, seinare overlækjar i Bergen
 
- Sjå òg merknad til Br. nr. 22.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009