349 Fedraheimen, 9.9.1878

Til Fedraheimen.
 
Hvis dette Stykke skulde blive optaget, vilde jeg ønske at see en Korrektur.
 
I. A.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Blyantpåskrift på originalmanuskriptet til «Um sjeldsynte Dyr i Sjoen» (I. Aa.s ms. ligg i UBO, ms. 915,4to, pk. XII, prenta i «Fedraheimen» 1878, nr. 58, 11. sept. og i Skr. II, s. 211-217).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009