357 Per Steinarson Nupen, 19.7.1879

                                                                                                           19/7 79.
Til P. Nupen.
 
Der har allerede gaaet nogen Tid hen, siden jeg fik dit Brev; men som sædvanlig har jeg da havt meget at bestille og mange Forhindringer, saa at jeg ikke har kommet til at svare derpaa.
 
Eftersom Omstændighederne har været, kunde jeg nok slutte, at din Gjæld allerede nu maatte være noget stor; men saa har jeg da ogsaa tænkt, at dette vel kunde rette sig ved en eller anden Overeenskomst med kjendte Folk i Hjembygden; og desuden bliver man nu saa vant til at høre om Folk, som komme i Knibe for Gjæld, saa at man tilsidst ikke agter noget videre derpaa. Alligevel skulde jeg dog ønske at kunne gjøre nogen Hjælp i dette Tilfælde, forsaavidt som dette kunde skee uden nogen videre Uleilighed. Nogen stor Sum kan jeg rigtignok ikke love at skaffe, ialfald ikke for det første; men saa meget som et hundrede Daler eller to kunde jeg dog skaffe, hvis dette kunde være til nogen Hjælp. Nogen Forhandling om Pant eller Betryggelse vilde jeg ikke gjerne indlade mig paa, da det ikke er mig saa meget derom at gjøre; og det simpleste var da, at Pengene kunde betragtes som et Laan i Forventning af bedre Tider. Imidlertid vilde jeg nu først høre, hvad du synes derom.
 
Jeg har nok ogsaa før faaet et Brev fra dig, som jeg ikke har kommet til at svare noget paa, og dermed fulgte da ogsaa et Brev fra din Datter, som jeg var meget glad over. Jeg faar nu benytte denne Leilighed til at takke for disse Breve, og forøvrigt vil jeg da ønske, at det maa gaae dig vel, og at Omstændighederne maa forbedre sig.
 
Kristiania den 19de Juli 1879.
 
I. A.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd, omframt to utkast.
 
- Frå P. S. N. ligg det føre 12 brev frå tida 1877-1890. I brev frå Sandefjord Bad 24. juli og 15. aug. [1877] fortel han om sjukdom, skyldfolk og hendingar i heimbygda, den 20. febr. 1878 om ei vitjing hjå ei klok kone i Mandal, Valborg Valand, og gjer greie for lækjerådene hennar.
 
- I. Aa. vitja P. S. N. i Sandefjord 21.-28. aug. 1877.
 
- Den 15. mai [1878] skreiv òg P. S. N. til I. Aa. i eit privat ærend.
 
- Sjå elles Br. nr. 368 med merknader.
 
- Per Steinarson Nupen (f. 1831 - d. etter 1900), bonde på Nupen i Ørsta (son til Steinar og Olina Ivarsdtr. Velle (1795-1859), sjå merknad til Br. nr. 1 og 5), gift 1865 med Berte Danielsdtr. Mork, og dei hadde borna: 1) Oluffa (gift med Jon Mo), 2) Anna (gift med Martinus Nilson Liadal), 3) Dina Sofia (gift med Per Larson Mo), 4) Hanna (f. 1872, gift med Andreas Anderson Lianes) og 5) Sivert (1874-1953, gift 1. gong 1902 med Ragnhild Hansdtr. Mo, og 2. gong med Ingeborg Elise Engeset (d. 1929).
 
- Datter] Oluffa N. takkar 20. febr. 1878 for hjelpa til faren og for bøker I. Aa. har sendt.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009