362 Avslag på eit tiggarbrev, 1.10.1879

Til Hr. - - (i Anledning af et nyt Laan).
 
Denne Gang kan jeg ikke hjælpe med saa mange Penge.
 
Chr. 1ste Okt. 79.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. Namnet på mottakaren utelate. Det var ein mann som I. Aa. elles aldri hadde hatt noko samband med. [Same mottakar som Br. nr. 363.]
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009