448 Utan tilskrift, 17.8.1896

Jeg kommer til at boe hos Fru Lund i Holbergs Gade 23 for næste Maaned.
 
Xia den 17 August 1896.
I. Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. utlånt av Jonas Skougaard, Oslo, som har kjøpt ms. etter Torleiv Hannaas.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009