Handskriftliste

HANDSKRIFTLISTE
(Tala viser til brevnummer.)
 
Det kongelige norske Videnskabers Selskab (=VS), Trondheim:
Ms. fol. 544: 35, 37, 41, 53 (avskrift ved I. Aasen), 56, 57, 60, 68, 71, 75, 77, 82, 84, 91, 93, 94, 96, 98, 102, 105, 110, 112, 126, 127, 128, 129, 134, 165, 211, 251, 297, 447.
Innskrifter i bøker: 166, 169, 202, 392.
 
Eiksetsamlingane , Volda:
12, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 40, 43, 45, 46, 49, 52, 58, 61, 70, 78, 83, 85, 89, 92, 95, 97, 100, 104, 107, 109, 116, 125, 144, 148, 150, 154, 157, 159, 170, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 186, 193, 444.
Av desse breva, bortsett frå 78 og 444, er det fotostatkopiar på UBO, brevsamling nr 174.
 
Gøteborg's Statsbibliotek , Gøteborg:
I eit samleband med titel: "Finska runan": 155, 184. Innskrift i bok: 264.
 
Kungliga Bibliotek , Stockholm:
Norske autografer: 388.
 
Norsk Folkeminnesamling (= NFS), Universitetsbiblioteket, Oslo:
M. B. Landstads samlingar: 161, 162 (pk. 34).
Ivar Aasens samlingar: 131 (pk. 7,5), 137 (pk. 7,24), 138 (pk. 7,25), 142 (pk. 7,23), 172 (pk. 5,6), 197 (pk. 7,27), 229 (pk. 13,18), 237 (pk. 9,34), 304 (pk. 6,3). Alle ms. i denne samlinga er kladdar eller kopiar.
Innskrift i bok: 168.
 
Privat eige :
Øystein Hovden, Vang: 406. Halvdan Koht, Oslo: 101, 120. Emily Mohr, Stortveit: 405. Olav Riste, Volda: 18. Jonas Skougaard, Oslo: 448, 451. Aasmund Svindal, Kolbotn: 419. Volda og Ørsta Sparebank, Volda: 440.
 
Riksarkivet (=RAO), Oslo:
"Landstads Salmebok 1844-1877": 263.
Privatarkiv nr. 15,
A. Fayes samlingar, pk. 38, XI, 3: 79, 80; og pk. 20, VI, 12: 81.
Privatarkiv nr 59, C. R. Ungers samlingar, pk. 1, legg A 1: 133, 139, 140, 141.
"Statsråd Ludvig Daae's papir", kasse 1: 38, 50, 132, 151, 158, 200, 203, 210, 214, 218, 257, 274, 280, 365.
"Statsstipendier 1850. KD, Kirkekontoret A. Journalbilag": 130.
 
Statsarkivet i Bergen :
Lensmann Løvvigs samlingar, Brev 17: 316.
 
Statsarkivet i Oslo :
Vedlegg til skiftet etter Ivar Aasen (gjort opp 13. sept. 1898): 445.
Stortingsarkivet , Oslo:
Vedlegg til journalnr. 133/1877: 341. (I Stortingsarkivet ligg og originaldokumentet til 378, med m. a. I. Aasens underskrift).
 
Universitetetsbiblioteket i Bergen (= UBB):
Ms. samling nr 790 F: 309.
Ms. Samling nr 822: 400, 408, 417.
Ms. samling nr.1044: 432.
 
Universitetet i Bergen, Institutt for nordisk filologi:
W. F. K. Christie's samlingar, nr 3: 237 (orginalen til dette brevet kom fyrst til etter at brevet alt var prenta etter kladden).
 
Universitetsbiblioteket i Oslo (= UBO):
Brevsamling nr. 18: 270.
Brevsamling nr 67: 34, 36.
Brevsamling nr. 105: 402.
Brevsamling nr 174: 231, 258, 275, 344, 361, 423, og fotostatkopiar til 143, 312, 337, 429, 431 (fotostatkopiar av desse breva ligg òg i Aasenmuseet, Ørsta). Her ligg òg fotostatkopiar av brev frå Eiksetsamlingane.
Brevsamling nr. 182: 108, 111, 149, 198, 221.
Brevsamling nr 201: 376.
Ms. samling nr. 602,4to: 228.
Ms. samling nr. 915,4to, pk. XI: 237 (originalms. til den delen av brevet som gjeld gåtemerknadene); pk. XII: 234. 349; pk. XV 2-3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (8), 9, 10, 11, 16, 19, 21, 22, 30, 38, 44, 48, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 87, 99, 114, 115, 117, 117b, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 135, 145, 146, 147, 153, 160, 164, 175, 176, 178, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 199, 201, 204, 205, 207, 208, 209, 212, 213, 215, 217, 219, 220, 222, 224, 225, 226, 230, 232, 233, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 256, 259, 261, 266, 267, 268, 271, 273, 276, 277, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 306, 308, 310, 311, 313, 314, 317, 319, 320, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 332, 334, 335, 336, 338, 340, 342, 343, 347, 348, 350, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 404, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 420, 424, 425, 426, 427, 430, 433, 435, 436, 437, 439, 441, 442, 443, 449, 450, 452. Av desse er nr. 1, 5, 9, 11, 19 og 317 originalar, dei andre er kladdar og utkast. I pk. XV 2-3 ligg vidare ms. til: 42, 47, 51, 54, 55, 69, 76, 85, 103, 106 og 113 (som er å finna i "Kopier og Uddrag af Breve angaaende mine Undersøgelser af Modersmaalets Dialekter 1841-1850" = Kopibok [I]); og til: 26, 27, 28, 29 (som er å finna i eit skrivehefte med titelen: "Originale Fragmenter og Blandinger for 1836"); og til: 31, 32 (som er å finna i eit skrivehefte med titelen "Tankar og Bemærkninger").
Ms. samling nr 1563, 4to: 422.
Ms. samling nr 1557 fol. (fotostatkopiar etter originaldokument): 136, 152, 163, 174, 177, 180, 194, 206, 216, 227,, 236, 238, 247, 255, 260, 265, 269, 272, 281, 289, 296, 303, 307, 318, 325, 331, 333, 339, 340, 352, 366, 375, 393, 403, 414, 421, 428, 434, 438.
Med unntak av 177 er det avskrifter av desse arbeidsmeldingane i I. Aasens Kopibok II, "Offentlige Breve og Beretningar, angaaende Undersøgelsen af Folkesproget, med mere dertil hørende, fra Slutningen af Aaret 1850 [til 1887]", som ligg i Ms. samling nr. 1520, 8vo. Innskrifter i bøker 167, 262.
 
Universitetsbiblioteket i Uppsala:
Nr. G 267 d: 321.
 
Faksimile etter originalbrev i prenta skrifter :
353, 446.
 
Avprent etter originaldokument eller originalbrev i prenta skrifter :
8, 25, 33, 86, 90 , 156, 223, 235, 254, 292, 315, 330, 345, 351, 373, 418.
 
Brev sende til Ivar Aasen.
UBO, brevsamling nr. 174 inneheld alle brev som Ivar Aasen fekk, med unntak av nokre få brev som no ligg i Aasenmuseet i Ørsta og nokre som ser ut til å vera komme bort.
 
-
 
Merknad:
Vi gjer merksam på at denne lista blei laga i 1958, og at ting kan ha endra seg etter det.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009