Hans Schulze, 29.4.1869

S. T. Hr. Stipendiat Ivar Aasen! Jeg tillader mig at bede Dem gjøre mig den Fornøielse at tækkes her hos mig i Morgen Aften Kl 7 i al Tarvelighed, da et lidet dramatisk Arbeide af mig skal foredrages af Fru Wolf i Landsmaalet, i hvilken Anledning jeg ønskede at høre Deres kyndige Formening baade med Hensyn til Sprog og indhold.
 
Christiania. Dronningensgade No 24. Den 29de April 1869.
 
Ærbødigst
H. Schulze
Storthingsmand.  
 
-
Brev nr. 19, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174.
 
Hans Schulze (1823-1873), forfattar og stortingsmann, skreiv i 1869 ein vaudevillemonolog på nynorsk, «Bruden paa Staburet», som dette brevet til I. Aa. gjeld. Stykket gjekk på Chra. Theater 1869 (28. mai, 1. juni, 10. okt. og 17. okt.) og 1878 (18. juni og 30. aug.). I meldinga i Mbl. 1869 (nr. 44, 27. mai) heiter det at fru Lucie Wolf som las stykket, talar landsmål «saa blødt og smukt at det er en Glæde at høre det».
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009