1848 april-juni

April
1. Optegnelser for Fjerdingaaret. Derefter fortsat Optegnelser af Bosworths Ordbog. Læst [Auerbachs] Dorfgeschichten.
4. Modtaget 9 Ex. af Grammatiken paa Skrivpapir.
5. Laant Schmellers sachsiske Glossar. Siden Jensens Ordbog hos Munch.
8. Faaet Molbechs Dialekt-Ordbog som Gave af Prof. Keyser. Overdraget Forhandlingen af Grammatiken til Feilberg og Landmark. Optaget 20 Expl., foruden de forrige 9.
9. I Theatret: 1) Guldkorset; 2) Recensenten og Dyret.
13. Faaet Brev fra Schwach, dateret den 7. Begyndt paa et Gjennemsyn af Graffs Althochdeutscher Sprachschatz.
14. I Theatret: Jægerbruden. Mad. Dahls Sang meget smuk.
17. Afsendt et Expl. af Grammatikentil Aarflot og et til Berg. Bortlaant til Udvig 20 Spd.
20. Faaet Brev fra Trondhjem af 15. april med 100 Spd. og med Bogtrykkerløn til Werner, 131 Daler. Aftenen paa Passions-Koncerten i Frimurerlogen.
21. Færdig med Optegnelser af Graffs Ordbog.
23. (Paaskedag). I Kirken: Arup.
24. Besøg af Barstad og Ringdal. 28. Brev til Trondhjem (skrevet den 25.).
30. Arbeidet paa et Register til Optegnelserne af andre Sprogværker. Expl. af Gram. i denne Maaned givne til: Keyser, Holmboe, Asbjørnsen, Trønnes, Daae, Unger, Munch, Lange, Moe, Aarflot, Berg, Barstad, (to Expl. solgte); siden: Aakre, Vesæt, Udvig.
 
Mai
1. Paa Universitets Bibliotheket med Graffs Ordbog.
3. Færdig med Registeret til Sprogoptegnelserne.
6. Optegnelser af Diplomatariet. Laant Sturlunga Saga.
7. Faaet Brev fra M. Aarflot af 30. April. Senere arbeidet paa en Gravskrift for Lensm. Aarflot.
10. Optegnelser af Jensens Ordbog og nogle skrevne Ordsaml. Afsked med Udvig som reiste til Danmark.
15. Faaet tilsendt mit Herbarium fra Schwach. Siden leveret Prof. Blytt samme.
17. Afsked med Unger, som tiltraadte sin Reise til Sto[c]kholm. Seet paa Syttendemaistadsen. Talt med Vesæt, Ueland og Frettem.
19. I Kirken at høre Stenersen. Afsendt Brev til M. Aarflot.
22. Sidste Forberedelser til Ordbogen. Fuldendt Ordningen af Synonymerne. Første Søbad.
24. I Storthinget. Forhandl. om Told paa Bøger.
25. Begyndt paa Ordbogen. Besøg hos Ueland og Mossige.
28. I Theatret: 1) Sparekassen; 2) En Søndag paa Amager, hvori Jfr. Dahm gjorde sin Debut. Læst Lys og Skygge.
31. Kun færdig med 15 Sider af Ordbogen. 
 
Juni
1.Læst endeel af Sturlunga Saga.
3. Faaet Brev fra Morits, dat. 28. Mai.
4. en Tur til Etterstad. Læst Fjeldstuen af Wergeland.
6. Omarbeidelse af Tabellerne til Ordregisteret.
10. Færdig med Heftet No. 1. af Ordbogen, indbefattende 4 Ark (Ordene fra a til Aure). Brandallarm i Byen.
12. I Kirken. Kandidat Kjerulf.
13. Seet paa Stadsen ved Soldaternes Indskibning til Malmø. Oppe til Klokken 2.
16. Færdig med a (ikke aa).
20. Et lidet Brev fra Morits [Aarflot].
21. Færdig med aa og siden med Heftet No 2 (Side 63).
23. Seet paa Jonsokstadsen. Spadseret meget.
28. Besøg af Lindemann. Talt med Stamsøe.
30. En Stund i Thinget. Siden oftere og stundom endog en Stund hver Dag.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Johann Andreas Schmeller: «Glossarium Saxonicum», Stuttgart 1840.
- Eberhard G. Graff: «Althochdeutscher Sprachschatz», 1-6, Ber­lin 1834-42.
- «Sturlunga Saga», Kbh. 1817-20.
- Frettem] Torstein G. Fretheim (1808-74) frå Aurland, bonde og stm.
- Andreas N. H. Stenersen (1809-50), prest ved Domkyrkja i Oslo.
- [Karen Thorlacius:] «Lys og Skygge i Menneskelivets Historie», Kbh. 1826.
- H. Wergeland: «Fjeldstuen», 1848
- Johan C. E. Kierulff (1824-1906), c. th. 1845, seinare lærar, seminar-styrar og prest.
- Halvor O. Stamsø (1800-90), lærar, bonde og lensmann i Søndeled, stm.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009