1849 april-juni

April
1. Regnskaber for Qvartalet. Udg. 40-46. Bh.k. 172-60. Tillæg 100 d. Tilg. 54-84 = 327-24.
4. Korrektur af 9. Ark. Kjøbt Buch der Natur.
5. (Skjærtorsdag). Passions-Koncert "Paulus". Jfr. Dahm.
8. Paaskedag: I Kirken, Arup. Næste Dag i Kirken: Leganger. Læst Bergens Sommer. Hos Trønnes til Kl. 2.
12. Skrevet Brev til Jon Aasen og Morits Aarflot. Afsendt d. 13.
14. Korrektur af 10. Ark. I Banken at vexle. Kjøbt tre Hefter af "Almeenlæsning" og Munch "Om Skandinavismen".
19. Færdig med 29. Hefte (til Maalar). Meget travlt paa Grund af Skynding i Bogtrykkeriet.
20. I Theatret "Fra Diavolo". Jfr. Sommerfelts Debut. Brev fra Kofod ang. hans Grammatik.
21. Korrektur af 11. Ark.
22. Atter i Theatret, "Fra Diavolo". Faaet et Aftryk af J. Moes Reiseberetning og Viser fra Tellemarken.
24. Skrevet Svar til Kofod om Grammatiken. Besøg hos Keyser, Lange og J. Moe. Forrige Dag Besøg af Olav Glosemot.
27. Stærkt Arbeide. Skrevet 9 Sider i Mskr.
28. Færdig med 30. Hefte (til Mjønn). Kommen til Enden af det Udkast som var skrevet i Trondhjem.
29. Faaet Brev fra Morits.
30. Korrektur af 12. Ark. Begyndt paa en Fortsættelse af Udkastet til Ordbogen i mindre Stiil.
 
Mai
2. Andet Hefte af Langes Tidsskrift. Læst noget af Grimms Sproghistorie. Ellers fortsat Udkastet.
6. I Theatret: En Spurv i Tranedands. Morsomt.
7. Forhandlinger med Barstad om et nyt Laan (15 + 15).
9. Korrektur af 13. Ark.
10. Færdig med 31. Hefte (Mælestaang). Travlt og slet Humør paa Grund af mange Besøg og Tiggerie efter Penge.
11. Færdig med M (Side 998).
13. I Theatret: Indkvarteringen, og Den Usynlige paaSprogøe; samt to Tabloer (Hallingdalske Scener).
16. Skrevet Svar paa en Indbydelse fra Studentersamfundet.
17. Stadsen blev meget forhindret ved et svært Regn.
18. Korrektur af 14. Ark af Ordbogen. Støvler.
20. I Kirken: Broch. En filosofisk Tordenpræken.
22. Færdig med 32. Hefte (til Nid).
23. Paa Kunstudstillingen. Erindring: "Den første Underviisning".
25. Besøg af Holmboe. Leveret de udkomne 13 Ark af Ordb.
26. Korrektur af 15. Ark. Et Hefte af "Almeenlæsning".
28. (And. Pintsed.) I Kirken, Wexels. Læst Steenbuchs Afhandling om Norges Navn &c. Svag af Søvnløshed og Forvirring i Hovedet. Besøg hos Keyser og Lange med nogle Ark (d. 29.).
31. Færdig med N (Side 1053). Faaet af Munch det tredie Hefte af Svensk Legendarium. Kjøbt Historisk Repetitionsbog af Christensen. Endnu meget mat og svagelig.
 
Juni
2. Læst Komisk Kalender, udg. i Götheborg.
4. Færdig med 33. Hefte (til ofsnast). Hos Unger laant Old Mortality og fl. (før hans Bortreise). Sygelig.
6. Besøg af Hjelm og Brandt med Begjæring om at indtræde i Kommitteen for gamle Bøgers Udgivelse. Meget sygelig, deels i Maven, deels i Hovedet.
7. Korrektur af 16. Ark. Fremdeles syg; om Aftenen plaget af Smerte i Fødderne og deraf en næsten søvnløs Nat. Følgende Dag Beklemmelse i Hovedet.
10. En Tur paa Eikeberg med B. Aakre. Friskere. Følgende Dag ganske frisk og flittig med O.
14. Færdig med O (Side 1087). Hestearbeide. Skrevet 6 Sider og dertil gjennemseet 27. Hefte til Trykning.
15. Korrektur af 17. Ark.
16. Færdig med 34. Hefte (til Palma). Almeenlæsning 5.
17. Med i Processionen til Wergelands Mindestøtte. Taler af Friis og Lipmanson. Gjenfundet Alstrup.
22. Færdig med P (Side 1110). Efter Forlangende leveret Munch to Korrekturark (7 og 17) at sende til Grimm.
23. Korrektur af 18. Ark. Koncepter til R.
27. Begyndt paa R og skrevet 8 Sider.
28. Færdig med 35. Hefte (til rangbøygd).
30. Korrektur af 19. Ark. Plaget af Besøg og Forhindringer. Næsten indhentet af Bogtrykkeren.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Friedrich Schoedler: «Das Buch der Natur», Braunschweig 1848 (1658).
- [Jac. Vetlesen:] «Bergens Sommer», av Aslak Elg, Chra. 1849.
- «Almeenlæsning, Maanedsskrift for det norske Folk», utg. ved P. A. Munch, Chra. 1849 (2097).
- P. A. Munch: «Om Skandina­vismen», Chra. 1849 (614).
- J. Moes Reiseberetning] i «Universitets- og Skole-Annaler», 2. R., bd. V, s. 272-310 (919). I. Aa. hjelpte han med målet i visene.
- Broch] truleg Oluf Large Brock (1812-56), c. th., filosofisk interessert, lærar.
- Henrik Steenbuch: «Afhandling om hvilke Benævnelser Norges Land, Landet og dets Sprog findes tillagte», Chra. 1843 (23).
- «Ett fornsvenskt Legendarium», utg. G. Stephens, 1-3, Sth. 1847-74 (373).
- Chr. Christensen: «Historisk Repetitions-Haandbog», ved L. Kr. Daa, Kra. 1839 (650).
- Old Mortality] av W. Scott.
- Hen­rik Winter Hjelm (1829-59), c. jur., og Frederik Peter Brandt (1825-91), seinare professor i jus, skipa i 1849 (saman med G. V. Lyng) «Foreningen til norske Oldskrifters Udgivelse».
- Jens Andreas Friis (1821-96), seinare professor i samisk (lappisk).
- L. Lipmanson (1815-67), svensk rektor, tala ved H. Wergelands grav. Talen prenta i Kra. 1849 (1396).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009