1849 januar-mars

Januar
1. Læst endeel tydske Folkeviser.
3. Begyndt Gjennemsynet af de første Hefter af Ordbogen som Forberedelse til Trykningen af samme.
5. Faaet trykt en Samtale paa Norsk i Morgenbladet. Afgjort med Inkassator Bugge for Deeltagelse i Morgenbl. Aftale med Werner om Ordbogens Trykning. Stærkt angreben af Snue og Forkjølelse. (Meget skarp Kulde.)
9. Begyndt igjen paa Manuskriptet til Ordbogen under Kj.
10. Et Kvart-Ark til Prøve fra Trykkeriet. Kjøbt Strøms Søndmørs Beskrivelse hos Wilberg.
13. Endnu stærkt forkjølet. Billet til Audunsons Koncert.
15. Paa Tarje Audunsons (Mylnargutens) Koncert. Over 1500 Mennesker i Logen. Meget Bifald.
17. Færdig med 21. Hefte af Manuskriptet (til klær). Faaet Korrektur af første Ark af Ordbogen. Med Posten modtaget Brev fra Jon Aasen.
20. Anden Korrektur. Travlhed.
24. Besøg af Præsten Landstad. Samtale om Kjæmpeviserne.
26. Færdig med 22. Hefte (til kosttroten). I disse Dage stærkt Arbeide, 6, 7 og 8 Sider om Dagen.
29. I Banken for at vexle.
31. En urolig Aften og en ganske søvnløs Nat, formedelst Sviir og Uorden paa Naboværelset.
 
Februar
1. Færdig med 23. Hefte (Kusumar).
2. Korrektur af 2. Ark.
4. I Theatret: "En Kone som springerud af Vinduet"; og "Alferne", af Heiberg.
6. Brev til Trondhjem angaaende Ordbogen. Gjennemsyn af Hefterne 4 og 5. Markedsstads. Kjøbt Schjøths Norges Beskrivelse.
8. Atter meget forstyrret ved Uorden i Naboskabet.
10. Besøg af Landstad paany.
12. Af Lieutn. Krag.
14. Færdig med 24. Hefte af Ordbogen (til Kviting). Færdig med K (Side 777).
17. Faaet Korrektur paa 3. Ark. Rødt Nordlys.
20. Begyndt paa L. Hos Lange og Keyser med trykte Ark.
24. Færdig med 25. Hefte (til laupa).
27. Første Hefte af Langes Tidsskrift. Mangfoldige Besøg og Forhindringer. Daglig Spadseretuur paa Isen.
 
Marts
2. Faaet Korrektur af 4. Ark. Hos Stabell med en Omskrivning af en indsendt Sang fra Møllergutten.
4. Færdig med 26. Hefte (til Lest). Angreben af Forkjølelse.
7. Besøg hos Unger og hos J. Moe.
10. Korrektur af 5. Ark.
15. Færdig med 27. Hefte (til log). Udlagt for Barstad 5 dl. 17. Korrektur af 6. Ark.
18. I Theatret: Operaen "De to Prindser". Meget Skrig.
23. Korrektur af 7. Ark. Fra Kasserer Balsløw 100 Spd.
25. I Theatret: 1) Dominique. 2) Ja. 3) Den Usynlige paaSprogøe. Læst Slutningen af Ivanhoe.
27. Hos Keyser. Noget sygelig.
28. I Theatret, Forestilling med Tableaux vivan[t]s, samt Deklamation og Musik. Kunde ikke see rigtigt.
29. Færdig med 28. Hefte (til Løding). Korrektur af 8. Ark. Meget travlt.
30. Afsendt Kvittering til Trondhjem.
31. Færdig med L (Side 901). Kjøbt Miniatur Almanak. Forhen "1848 Aars Krønike". Nogle No. af Krydseren.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Audunsons Koncert] Myllarguten spela: Kivlemøyane, Luråsen, Sævlien, Rotnheims-Knut, Rekve'en, Nøringen og Myllarguten. Ole Bull spela m. a. Polacca guerriera.
- Anton Schjøth: «Geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge», Chra. 1848.
- Peter Rasmus Krag (1825-91) løytnant, seinare kaptein, vegingeniør, stm.
- indsendt Sang] «Taksigelse til Ole Bull fra Myllar­guten», underskrive «Hjertdal den 23. Februar 1849», Mbl. 1849, nr. 65, 6. mars.
- Ivanhoe] av Walter Scott.
- «1848. En historisk kronologisk Oversigt», ved P. M. Pettersen, Chra. 1849 (652).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009