1850 januar-mars

Januar
1. Begyndt at læse The Heart of Midlothian. Regnskab for sidste Qvartal: Udg. 51-96. Bh. 240-90. Tilg. af Udlaan og Forskud 106-108.
2. Anskaffet Norsk Litteraturtidende for 1846.
4. Stærkt angreben af Svaghed i Hovedet, Søvnløshed m. m.
7. Fortsættelse af Manuskriptet til Ordbogen, under Bogstav M. Ikke oplagt.
9. Færdig med 55. Hefte, som rækker til Ordet "utsoven". Atter angreben af Forvirring i Hovedet.
10. I Theatret: Svend Dyrings Huus. Jfr. Svendsen debuterede. Md. Schrumpf vandt stort Bifald for sit mesterlige Spil.
11. Færdig med U (Side 1767). Endnu noget daarlig.
13. Frisk. Besøg hos Unger. Siden hos Zwilgmeyer.
16. Korrektur af 32. Ark af Ordbogen (til Ordet telgja). Læst Slutningen af The Heart of Midlothian.
20. og 21. En skrækkelig Kulde, hinderlig ved Skrivningen.
23. Færdig med 56. Hefte (til vassa).
24. Besøg af Prof. Holmboe. Faaet Zulusprogets Grammatik.
25. Aftenen paa Klingenberg for at see paa Beriderne.
28. Læst meget af Rob Roy. Hindret i Skrivning ved Kulde.
31. Sluttet Koncepterne til V i Ordb. En Kulde af 19 Grader, nogle Dage forhen 22 og 24 Grader.
 
Februar
2. Færdig med 57. Hefte (til Veling). Forhen tilbragt flere Dage kun med Koncepter.
3. I Theatret: Broncehesten. Prægtige Dekorationer.
6. Besøg af Kapt. Petersen, ang. Oversættelse af Militære Udtryk. Markedsstøi.
9. Færdig med 58. Hefte (til Viking).  I Theatret: Søstrene paa Kinnekullen (godt); derefter "Til Sæters" (daarligt).
12. Aftenen paa Klingenberg (Schmidt, Jfr. Kremzow og Brandt). Forhen læst Rob Roy og Alkalden af Zalaméa (overs. paaFransk).
16. Færdig med 59. Hefte (til vonast).
21. Færdig med V (Side 1911, i 60. Hefte).
2[4]. Færdig med 60. Hefte (til yve). Laant et Bind af Shakespeares Værker og begyndt at læse The Merchant of Venice.
25. Færdig med Y (Side 1923). Brev fra Barstad.
27. Færdig med Æ (Side 1931) og Concepterne til Ø.
28. Læst As you like it. I denne Maaned fri for det forhen nævnte Tilfælde i Stolgangen; derimod fremdeles angreben af Hudsyge paa Ansigtet, samt af og til plaget af Opstigning til Hovedet og deraf følgende urolig Søvn. Ellers tildeels et umærket Velbefindende. Ofte i Besøg hos Unger, som i denne Tid var syg. Trykningen fremdeles standset.
 
Marts
1. I Theatret: Livet en Drøm, af Calderon; derefter: Kvækeren og Dandserinden (Jørgensen og Jfr. Klingenberg). Meget godt.
2. Færdig med Ø (Side 1946) og saaledes med hele Ordbogens Text. Rester Tillæg og Fortale.
4. Forberedelser til Fortalen. Besøg af gamle Olav Glosemot fra Tellemarken. Læst Comedy of errors.
5. Paa Taasen hos Munch. Faaet et Hefte af Tidsskrift for Oldkyndighed. Læst Dyrlunds Anmeldelse af Grammatiken.
7. Emnet paa Tillæg til Ordbogen. Lister over Ord som ere bortfaldne o.s.v.
10. I Theatret: Guldkorset; Den første Kjærlighed; og Slægtningerne. Olav Glosemot var med og morede sig meget.
11. Begyndt første Concept til Fortalen. Lidt Øiensvaghed. Plaget af Tiggerie.
16. Besøg af Lindemann. Paa Kafeen og hos Skrædder Larsen.
19. Begyndt andet Concept til Fortalen.
20. Paa Taasen hos Munch. Laant Finn Magnusens Afhandling om Tidens Inddeling hos de Gamle.
21. I Theatret: Elverhøi (Jfr. Klingenberg og Jfr. Svendsen).
23. Korrektur af 33. Ark af Ordbogen, idet Trykningen atter begyndte. Laant et nyt Bind af Shakespeare.
26. Faaet Brev fra Trondhjem med 100 dl.
28. Paa Passions-Koncerten: Christus am Oelberge (Lassen, Md. Dahl og fl.).
30. Færdig med andet Concept til Fortalen.
31. (Paaskedag). Læsning. I den sidste Tid læst: Romeo and Juliet, Macbeth, Taming of the Shrew, All's well that ends well, Twelft[h] Night, og A Winter's Tale. Endnu angreben af Udslæt paa Kinderne.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Norsk Litteraturtidende», Chra. 1846, utg. av Johan Dahl.
- Jfr. Svendsen] Laura Sofie Svendsen (1833-98), sksp. ved Kra. Teater, gift med sksp. Sigvard Gundersen (1842-1903).
- Augusta Schrumpf (1813-1900) dansk sksp. ved Kra. Teater.
- H. P. S. Schreuder: «Grammatik for Zulu-Sproget», Chra. 1850 (526).
- Kapt. Petersen] truleg kaptein P. M. Petersen, lærar på Krigsskulen.
- Georg Schmidt, frk. Kremzow og frk. Brandt (saman med m. a. madame Tourniaire, madame Chiarini og fl.) er artistar i eit «Romersk Circus» (direktør Alessandro Guerra) som gjesta Oslo.
- P. Calderon: «L'alcade de Zalamea», i dansk utg. ved N. T. Bruun («Bonden som Dommer»), Kbh. 1807.
- Christian Jørgensen (1812-69), dansk sksp. ved Kra. Teater (sjå m. a. Y. Nielsen: «Erindringer», Kra. 1910, s. 294).
- Anmeldelse] N.K. F. Dyrlund: «Det norske Folkesprogs Grammatik, ved Ivar Åsen[!]», i «Antiquarisk Tidsskrift», Kbh. 1847, s. 236-57.
- Finnur Magnussen: «Om de gamle Skandinavers Inddeling af Dagen», Kbh. 1844.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009