1853 januar-mars

Januar
1. I Kirken: Wexels. Følg. Dag: Sygelig i Maven.
3. I Departementet. Ordning af Optegnelser. Regnskab for Aaret. B. 1-48. Udg. i Kvartalet 22-36. Laan 20-//. Er: 42-36. Tilg. Stip. 300. Bk. 100. Forskjellige 80-//.
5. I Banken modtaget 300. Vedvarende Blødveir.
6. Kjøbt 4. Hefte af Diplomatariet.
8. Færdig med Ordningen af Optegnelser, Dagbøger &c.
10. Begyndt igjen paa Sprogprøverne. Syg i Maven.
12. Beauties og English Poetry og Joe Miller.
13. I Sparebanken til Paategning.
15. Sammesteds Indsat 200-//.
17. Besøg af Hr. Berge fra Nordmør.
18. Brev fra Landstad om Viserne. Sygdom og Søvnløshed.
20. Modtaget Raschs Afhandling om Fiskearter.
22. Paahold med Dialektprøverne. New Joe Miller.
25. Stærkt angreben af Snue.
27. Færdig med Voss i Dialektprøverne.
29. Færdig med Søndhordland.
30. I det nye Theater: Matrosen, og Til Sæters.
31. Skrevet Brev til G. Odland og til Videnskabsselskabet. Endnu plaget af Snue, og syg i Maven.
 
Februar
1. Fremdeles sygelig.
3. Anmærkninger til Sprogprøverne for Bergens Stift.
5. Modtaget Daaes Afhandling om Borgerkrigene. Bedre, dog ikke rigtig frisk.
6. I det nye Theater: Den pantsatte Bondedreng; Den yngste i Familien.
8. Reenskrevet de sætersdalske Prøver. Friskere.
10. Kjøbt Uncle Toms Cabin. Læst de følgende Dage.
12. Færdig med Tellemarken. Frisk. Stærk Kulde.
15. Plan for Normalsproget. Munchs historiske Skole.
19. Færdig med Valders i Prøverne.
22. Udfyldt mit Navneregister efter Diplomatariet. Svagelig.
24. Nyere Plan for Normalsproget. Oversættelser af Macaulay.
26. Besøg hos Østgaard. Forgjæves ledt efter Stud. Broch.
28. Hos Præsten Steensrud med min Sprogprøve fra Guldbrandsdalen. I den sidste Tid meget frisk.            
 
Marts
1. Med Steensrud i Slaveriet at gjennemgaae en Sprogprøve med en Sætersdøling. Munchs Hist., 3. Hefte.
2. Brev fra Aarflot. Andet Hefte af Landstads Viser.
3. Indført de sidste Prøver fra Guldbrandsdalenog Østerdalen.
5. Planer for Normalsproget og Forsøg til Oversættelser.
8. Gjennemgaaet Lindemanns Melodier. Annsemd.
11. Forskjellige Udkast til Prøver af Normalsproget.
14. Nye Planer. Læst: Østerdølen.
15. Brev fra Aarflot og Lensm. Paulsen med en Ordsamling. Udretning for Aarflot hos Morgenbladet og Posten. Svær Kulde.
17. I Logen ved Festen for Kongens Helbredelse. Tale af Kaurin. Reenskrivning af Prøver paa Normalsproget.
19. Annsamt med Korrekturen paa Folkeviserne. Macaulays History of England.
21. Faaet Odd Munks Saga.
23. Færdig med Stykket Myntmeisteren.
26. (Paaskeaften). Besøg af Arboe og Brun.
28. I Theatret: Den hjemkomne Nabob. Mesterligt.
31. Meget seent med Sprogprøverne. I den sidste Tid ganske frisk. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- E. Thomkins: «The Beauties of English Poetry», Lond. 1849 (1486).
- Joe Miller's «Jest Book» og «Modern Jests», Lond. 1851-52 (1473-74).
- Elling Knutson Berge (f. 1825), frå Kristiansund (eks. Klæbu sem. 1847), privatlærar i Oslo.
- H. Rasch: «Om den kunstige Fiskeformerelse», Kra. 1852 (1778).
- Ludvig Daae: «Aarsagerne til og Følgerne af de indvortes Krige i Norge», Chra. 1853 (574).
- Uncle Toms Cabin] roman av Harriet Beecher Stowe.
- P. A. Munch: «Om den saakaldte nyere historiske Skole i Norge», Chra. 1853 (575).
- Stud. Broch] truleg Gert R. I. Broch (1822-81), c. jur. 1854, sidan lensmann i Aremark.
- Hans Thorsen Steensrud (1812-58) frå Hedalen, c. th. 1845, lærar, frå 1842 fengselsprest i Oslo.
- Sætersdøling] om denne hendinga sjå J. Belsheim: «Ivar Aasen», Kra. 1901, s. 45.
- N. R. Østgaard: «Østerdølen», Chra. 1853 (1402).
- T. B. Macaulay: «The History of England», 1-3, Lpz. 1849 (640-42).
- Arboe] lækjar Axel Arbo.
- Brun] truleg Hans Brun.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009