1853 juli-september

Juli
1. Optegnelser for Fjerdingaaret. Bh. 113-90. Fragang 85-6. Deraf for Trykning 50-100.
2. Optegnelser til Efterspørgsel.
4. Brev til Aarflot. Ude at see paa Dampvognen. Omskrivning af et Par Roller i Fjeldæventyret.
7. Udsat Reisen og skrevet Ordsamlinger til Efterspørgsel.
10. Med Andersen i et stort Lag paa Egeberg. En meget fornøielig Aften.
13. Skrevet "Diktarhugen". Tænkt paa Afreise.
15. Tilstede ved Grundlæggelsen af Kirken paa Ulevold.
16. Forberedelse til en Reise til Tellemarken.
17. Afreist med "Konstitutionen" og kommen om Aftenen til Sandesund. Selskab: Andersen, Keyser, Stabell og fl.
18. Fra Sandesund om Natten. Liden Søvn. Talt med Susanna[Daae], som kom fra Sandefjord. Ved Langesund omtrent Kl. 7. Derfra med "Trafik" til Skien, siden til Fjærestrand (1/2) og derfra med "Stang" til Ulefoss. Derfra til Strengen i Flaabygd (2 M.). Minder: Porsgrund (vakkert), Gjeiteryggen, Mikkelskirken, Lunde, Flaabygden. Ondt i en Fod.
19. Rolig over i Strengen. Intet udrettet.
20. Reist med "St. Olaf" til Dalen i Laardal. (6). Minder: Flaavatn, Olafs Skip, Bandak. Varmt Veir.
21. Hos Lensmand Mandt.
22. Gaaet til Mo (1 1/2), taget ind hos Præsten Sørensen.
23. Gaaet til Vinje (2). Børtestranden, Haukaas, Børteheiden. Taaget Veir. Ingen Folk hjemme.
24. Rolig paa Hæggestøl hos Talleiv.
25. Til Kirkesangeren Olaf Fetveit.
26. Gaaet til Grungedal (Nordgarden). Beseet Kirken. Følgende Dag tilbage til Hæggestøl.
28. Atter paa Fetveit. Gode Forretninger.
29. Tilbage til Dalen. Skyds over Børtevatnet. Hvilet en Stund paa Mo Præstegaard.
30. Reenskrivning af de samlede Ord. Besøg af Mandt.
31. Aftenen hos Mandt. Faaet mange Oplysninger. Fremdeles daarlig i Øinene og tillige noget tung for Brystet.
 
August
1. Udsat Afreisen og skrevet Ordregistre. Besøg af Mandt.
2. En Udflugt til Riarhammeren, og videre. Middag hos Mandt.
3. Afreist fra Dalen til Strengen og derfra til Ulefoss. Selskab med Blom, Bakka og fl. Godt Veir.
4. Beseet adskillige store Anlæg paa Ulefoss. Om Aftenen afreist til Fjærestrand. Fra Fjærestrand til Skien. Taget ind i Høiers Hotel.
6. Besøg af Schwach. Udflugter til Gjerpen og Mela. I Kirken: Lammers. Middag hos Schwach. Sammen med Tormod Knudsen og fl.
8. Syg i Maven. Spadseret til Fossum og flere Steder. Ordning af Optegnelser.
9. Afreist med "Trafik" til Langesund og med "Gler" til Kristiania. Fremkommen ved Afdags Tid. Medreisende: Schwach (til Holmestrand), Holme (til Moss), Brødrene Grøndahl, P. Hansen, M. Ræder, Løkke og fl. Sygelig i Maven. I Kristiania var Cholera udbrudt.
10. Ordnet Sagerne efter Hjemkomsten. Hos Unger og fl.
11. Syg indvortes og ondt ved at ligge. Begyndt paa Reenskrivningen af de tellemarkiske Ord.
12. Seet Lexas nye Kosmorama og Hamburgs Brand.
13. Søbad. Fremdeles syg i Maven.
16. Hos Lange, faaet et Hefte af Antiqvarisk Tidsskrift. Sjette Hefte af Munchs NorgesHistorie (andet Bind).
18. Syg. Besøgt Lektor Voss og faaet Recept paa Mavedraaber, samt Øienvand og Øiensalve.
19. Besøg af Magister Säve og faaet hans Afhandling om Dalarne. Sygdommen tiltagende. Frygt for Cholera.
20. Tiltagende Sygdom (Gastrisk Feber). En Iglekuur om Aftenen. Faaet Petersen til at ligge inde paa Værelset. (Recept paa Opium ikke benyttet.)
21. Meget svag, dog ikke sengeliggende. Om Aftenen stærkt angreben af Feber og Forvirring i Hovedet.
22. Hos Voss. Salmiak-Mixtur. Klyster. Liden Søvn.
23. Besøg af Lægen. Spadseret længe. [Hos Voss.] Brugt Laxeer-Olie. Besøg af Säve. Første Hefte af Monrads Tidsskrift.
25. Noget bedre. Besøg af Lægen [Voss]. Mere Mixtur. [Laant til Vinje 3 Spd.]
26. Bedre, dog meget mat. Om Aftenen meget angreben af Skræk, paa Grund af en Støi i Gaarden.
27. Mat og noget uordentlig i Maven. Ny Mixtur. Stærk Regn og megen Sot i Byen.
28. Liden Søvn. Tilstanden noget bedre.
29. Forberedelse til en Reise til Smaalehnene. Nedpakning (bestemt at flytte). Sygelig.
30. Afreist med "Halden" til Fredrikshald. Taalelig frisk. Godt Veir men tungskyet. Seet Fredrikstad, Svinesund m. m. Siden paa Fæstningen, og omkring i Byen.
31. Rolig i Fredrikshald. Besøgt Landstad. 
 
September
1. Gaaet til Id og besøgt Auditør Dahl paa Vevern. Et vakkert Sted og meget vel istandsat. Seet Holmbergs Bohusläns Beskrifning m.m.
2. Tilbage til Fredrikshald; siden hos Landstad. Friskere end forhen.
3. Gaaet fra Fredrikshald til Oro (2 Mile). Jævnt og bart Land. Sygdom og Ildebefindende.
4. (Søndag). Fra Oro til Torp og Holaas i Rakkestad (1 1/2), derfra taget Veien til Brekke (1/2). Ikke frisk. Meget Omsvæv for at faae Natteherberge, og omsider faaet Liggested i en Hølade.
5. Fra Brekke med "Kolibri" til Sarpsborg. Seet paa Sarpen og den vakre Omegn. Siden tilbage med Baaden til Salmundrud, og derfra gaaet til Haug. Sygelig og især plaget af Tørst.
6. Gaaet til Kirkesanger Haldorsen paa Skaltorp og standset der. Noget friskere, dog ikke ret i Stand.
7. Begyndt at gjennemgaae Wilses Ordsamling.
9. Brugt Øienvand og lidt meget ondt deraf.
11. I Eidsberg Kirke: Wettergreen. Talt med Hr. Sæter og fl. Taalelig frisk undtagen om Kvelden.
13. Begyndt paa et Ordregister. Sygelig indvortes.
15. Sluttet med Brugen af Øienvand. Liden Forbedring.
18. Friskere. Læst meget: Held og Corvins Historie, Minerva, Iris, Winges svenske Historie etc.
21. Ved Enden af Wilses Ordbog. Meget at ordne.
24. Færdig med Optegnelserne. Meget friskere.
25. I Kirken: Abel. Atter sygelig i Maven.
26. Opsat Afreisen for Uveir. Om Kvelden hos Doktor Koht. Forkjølet. Følgende Dag Diarrhee.
28. Opsat Reisen for Regn og vedvarende Sygelighed.
29. Afreist fra Skaltorp til Heli i Spydeberg (1 M.). En skarp Nordenvind, men ellers godt Veir. Taalelig frisk.
30. Rolig paa Heli. Efterseet Regnsk. som ved senere Eftersyn befandtes saa: Bh. 46-72. Fragang i Kvartalet 68-18, hvoraf Udg. 48-18.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Fjeldæventyret] sjå SS 1955, s. 146.
- Andersen] truleg Ole A.Andersen.
- Severin F. Sørenssen (1813-79), spr. i Mo.
- Talleiv Heggestøyl (1792-1864), bonde i Vinje, flytte til plassen Heggestøyl som han rudde opp.
- Olav Fetveit (1822-93), klokkar i Vinje, bygdemålsdiktar.
- Christopher O. Blom, lens­mann i Kviteseid.
- Bakka] truleg Rasmus Nilson Bakka (1778-1864), lensmann i Nissedal.
- Gustav Adolph Lammers (1802-78), spr. i Skien.
- Tormod Knutson Borgegjordet (1797-1868), frå Kviteseid, bonde, stm. og diktar.
- M. Ræder] truleg Ole Munch Ræder (1815-95), c. jur. 1839, ekspedisjonssekretær, konsul, jur. forfattar.
- Carl Säve: «De starka verberna», Ups. 1854 (333).
- Carl Th. Dahl (1802-62), auditør ved Akershus infanteribrigade.
- A. E. Holmberg: «Bohusläns historia och beskrifning», 3 bd., Uddevalla 1842-45.
- Benedictus Wettergreen (1809-89), res. kap. i Eidsberg.
- [F. W.] Held og [Otto] Corvin: «Illustreret Verdenshistorie», 1-2, utg. ved P. A. Munch, Chra. 1849.
- «Minerva», tidskrift, red. R. Nyerup, Kbh. 1785-1808.
- «Iris», tidskrift, red. Th. Rumohr, Kbh. 1836.
- Sæter] uvisst kven, kanskje Ingebrigt Sæther som seinare er omtala.
- Isak M. Winge: «Berättelser ur fädernelandets historia», 1-2, Uppsala 1830-31 (3. utg. 1842). - Georg D.B.Abel (1789-1859), frå 1846 spr. i Eids­berg.
- David A. Koht (1813-77), lækjar i Eidsberg.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009