1855 januar-mars

Januar
1. Gjennemseet endeel af den nye Bibel-Udgave.
2. Eftersyn af Regnskaber: Bh. 6-60. Fragang i Kvart.: 69‑90; hvoraf Forskud til Petersenfor næste Kv. 21-//. 
3. Omskrevet Aarsberetningen.
4. Ordning af Dagbøgerne. Afskrevet en Vise (Gjenta med Vaaken) til Alstrand. Faaet Stipend i Banken.
9. Koncepter til "Ervingen" Forhen sygelig.
12. Aftenen paa Klingenberg. Bal.
[13. Holdt paa med Koncepter. Kjøbt "Til Sæters".]
14. Holdt ved med Koncepterne. Atter paa Klingenberg.
16. Begyndt Reenskrivning af "Ervingen".
17. I det norske Theater: Jeppe paa Bjerget.
18. I Sparebanken med Kontrabog. Faaet Vigs: Sange og Riim. Læst: Kean, Kvækeren og fl.
20. Omskrivning af Hovedrollen i Jeppe paa Bjerget. Optegnelser om Træers Navne til Asbjørnsen.
23. Nye Sange til "Ervingen".
24. I det norske Theater: Malvina; og Tordenskjold.
25 Færdig med Jeppe. Atter "Ervingen".
27. Atter Ervingen. Syg i Maven. [Atter i Færd med "Ervingen".]
28. I Theatret: Hr. Poiriers Svigersøn.
30. Brev fra Aarflot, paa Søndmørs Maal.
31. Norske Theater: Fruentimmerhaderen, og Jomfruen.
 
Februar
1. Endnu ikke færdig med Ervingen. Ildebefindende.
3. Læst: En Spurv i Tranedands, m.fl.
4. I det norske Theater: Hjertet og Pengene.
5. I Generalforsamlingen for Folkeoplysningsselskabet.
7. I et Repræsentantmøde for Folkeoplysningsselskabet. Forrige Dag, atter Brev fra Aarflot, med et Projekt.
9. Paa National-Galleriet. Markedstheater o.s.v.
10. Færdig med  Ervingen. Sygelig for Brystet. En Stund i det norske Theater. (Fruentimmerhaderen.) [Kjøbt: Kristiania Theaterforholde.-Følg. Dag med Holme hos Vinje.]
12. Hos Unger med Østgaard og Klingenberg. Oplæst Ervingen.
13. I Færd med Navnelisten. To Dele af Kuhns Tidsskrift [1 og 2].
15. Andet Hefte af Monrads Tidsskrift. Svær Kulde.
[17. Holdt paa med Navnelisten.]
18. I Theatret: O. Oskar; og Kusine Lotte. Musik af Addner.
20. Brev til Aarflot (Svar paa Projektet).
22. Inde hos Hansen. Læst Dragedukken.
24. Færdig med Tillæg til Navnelisten, Mildere Veir.
25. I Theatret: Talismanen.
26. Gjennemsyn af  Navneregisteret. Aften i et Repræsentantmøde i Nissens Skole. Stærkt angreben af Forkjølelse.
28. Sluttet Navnelisten. Sygelig. Aften i det norske Theater: Huusjomfruen, og Sang.
 
Marts
1. Begyndt med Ordsprogene. Sygelig. To Hefter af Kuhns Tidskriftfra Bibliotheket.
3. Inddeling af Ordsprogene.
4. Norske Theater: For evig; og Jomfruen.
6. Paa Bibliotheket laant: Hölschers: Lieder und Sprüche. Svagelig. Følgende Dag i N. T. seet Fruentimmerhaderen.
8. Ny Inddeling af Ordsprogene. Besøg af Hr. Klingenberg.
11. I det norske Theater: Et Fiskerhjem.
13. Færdig med et nyt Gjennemsyn af Ervingen.
15. Begyndt Reenskriving af Ordsprogene.
17. Nyt Gjennemsyn af Grubbs Ordsprog.
18. I Theatret: Kapriciosa.
20. I Graabergs Kafee: Spil og Dands af Telemarkinger.
21. Norske Theater: Edukationsraaden; Den graa Paletot.
22. Ny Plan for Ordsprogene.
25. I Kirken: Domaas. Norske Theater: Et Fiskerhjem.
26. Hos Sperati med Melodier. [Afleveret Ervingen og meddeelt Melodierne til Sperati.] Spil i Graabergs Kafee. Kjøbt Holbergs Heltindehistorier.
28. I det norske Theater: En Komedie.
31. En Korrektur paa Ervingen ( [første] Halvark). I den sidste Tid meget sygelig for Brystet; liden og besværlig Søvn.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Gjenta med Vaaken] folkevise, sjå NM s. 116 f.
- Alstrand] truleg Johan A. Ahlstrand (1822-96), svensk bibliotekar og boksamlar.
- Ole Vig: «Sange og Rim for det norske Folk», Chra. 1854 (1367).
- Kean] skodespel av A. Dumas. (1493).
- «Kvækeren og Dandserinden», skodespel av A. E. Scribe og N. P. Duport (1498).
- «En Spurv i Tranedands», skodespel av Chr. Hostrup.
- [Theodor Chr. Bernhoft:] «Kristianias Theaterforholde 1799-1837», Kra. 1855 (1215).
- Monrads Tidsskrift] sjå merknad til Br. nr. 186.
- Andreas Addner (1799-1876), svensk musikar.
- «Dragedukken», songspel av E. Falsen (d. y.).
- B. Hölscher: «Nieder-deutsche geistliche Lieder und Sprüche», Berlin 1854.
- Graabergs Kafee] i eit rom under Det norske Teater. Spelemann var Olav Halvorson Bergland (frå Seljord) og Helge Haugen. Programmet var: «1) Flathusen (Gangar), spilles af Olaf Bergland. 2) Susauarjon (do.). 3) Nord­fjorden (Springar). 4) Væringen (Halling med Dands) af Helje Hougen. 5) Fjeldmanjenta. 6) Stev.  7) Thelemarkisk Brudeslaat.  8) Skomagerdandsen, dandses i gammel Dragt med Vidbuxe af Knud Nesi. 9) Jomfru Lisken.  10) Visemelodier.  11) Halling med Dands.  12) Stev». Den 26. mars var programmet: «1) Luraas'n. 2) Dands af Gut og Jente i Nationaldragt.  3) Stev. 4) Brudeslaat. 5) Hallingdands. 6) Nordfjorden. 7) Noringen. 8) Hallingdands.  9) Melodier.  10) En Mand i gammel Dragt. 11) Dands af Gut og Jente i Nationaldragt.»
- Ole L. Domaas (1819 -1902), frå Lesja, frå 1855 prest i Oslo.
- Paoli Sperati (1821-84), kapellmeister ved Det norske Teater, skreiv opp tonane til «Ervingen» etter I. Aa.s song.
- L. Holberg: «Adskillige Heltinders og navnkundige Damers sammenlignede Historier», Kbh. 1745 (679).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009