1880 april-juni

April
1. Besøg af G. Storm. Hos Damm med Dahls Ordbog og MolbechsGlossar. Hos Olsen. Penner.
2. Sneeveir.
3. Koldt.
4. Hos Aarflot.
5. Sneefald. Paa Biblioth. Herrigs Archiv, 18. og 19. [Bd.]. Besøg af Belsheim.
6. Hos Zwilgmeyer med Aarflot og H. Daae.
7. Langt Besøg af M. Moe. Søleføre.
8. Bedre Veir.
9. Til Vertinden 22 dl.
10. Sol før Kl. 9. Vaarveir. Langt Besøg af Hægtveit (fra Silgjord).
11. Besøg af M. Moe (Rivista &c.).
12. Sommerveir. Færdig med V. For Dagbladet (1. Halv.): 2 dl. Et Bad.
13. Færdig med Y. Skryde og Hoste.
14. Færdig med Æ og Ø (i Ordspr. S. 250). Til en Dykkers Enke 1 dl, 30. Regnveir.
15. Talt med Fritzner.
16. Hoste og Skryde.
17. Tillæg af Tidsmærker.
18. Besøg af A. Hovden, laant ham 12 Kr. Hos Garborg.
19. Laant Belsheim 5 dl. Besøg af Støylen. Inde hos Holm og Hansen.
20. Besøg af Unger.
21.  Atter kjøligt. Klingenberg (Vermlændingerne og en Ballet).
22. Kjøligt. Sygelig. Paa Biblioth. Herrigs [Archiv], 20. B., og Germania, 23. Bind.
23. Syg. Saar paa høire Bryst. Inde hos Sexe. Besøg af Støylen, siden Hølaas.
24. Syg. Besøg af Nielsen fra Kongsberg.
25. Sol Kl. 8. Besøg af Aarflot. Syg af Svie paa Brystet.
26. Saar paa Bryst og høire Side. Hos Belsheim. Skarp Luft.
27. Samme Tilstand. Talt med Ross, siden Unger og Moe.
28. Som før. Inde hos Ringvold. Besøg af Belsheim.
29. Hos Doktor Boeck. En Salve. Værken og Svien vedvarende.
30. Talt med Blix. 
 
Mai
1. Vedvarende Værk og Svie i høire Bryst og Side. Besøg af Ross, siden A. Hovden. Talt med Zwilgmeyer og Rygh. Inde hos Aarflot. Logen (med A. Hovden): 12.
2. Lidet ude. Ilde tilpas.
3. Varmere Veir. Hos Boeck. Til Vertinden for April M. 22 dl. Tredie Hefte af Knudsens Ordbog: 15.
4. Inde hos Hansen. Omsætningstabel 7 1/2. En Tigger: 15. Noget varmt.
5. Værk og Svie som før.
6. Sol Kl. 7 1/2. Besøg af Støylen, siden Aarflot. Krim og Skryde, ellers ligesom før.
7. Paa Biblioth. Jahrbuch für niederdeutsche Sprachforschung (1875, -76 og -78). Besøg af Zwilgmeyer, siden Bjørdal. Klingenberg (Boccaccio).
8. Frewdeles Værk og Svie. Talt med Kobberstad. I. Høyems Maallæra: 15.
9. Atter kjøligt. Besøg af Aarflot, siden Belsheim.
10. Hos Boeck. Talt med Væringsaasen. Hæggeblomster.
11. Kjøligt. Værk som før.
12. Smaaregn.
13. Fremdeles syg. Möbius: Verzeichnis: 105 s. Besøg af Belsheim. Varmere.
14. Besøg af Mork.
15. Atter koldt. Besøg af Ausnæs (?).
16. (Pintse). Sol Kl. 7. I Johannes Kirke: Hesselberg. Besøg af Aarflot. Meget grønt. Hæggene i fuld Blomstring. Sygdom fremdeles.
17. Skryda og Svide. Kold Vind. Fanetog og Stads.
18. Omtr. som før. Inde hos J. Velle. Et Stoletæppe (Plaid): 3 dl, 30.
19. Frost og Illska. For Folkevennen 1 dl.
20. Varmere. I MøllergadensTheater: Niniche.
21. Besøg af M. Moe.
22. Endda Illska og Skryda. Noget varmt. Besøg af Belsheim (atterfaaet 5 dl).
23. Hos Aarflot. Lidet ude.
24. Hos Unger (Arbers Katalog). Siden hos O. Hansen. Besøg af Belsheim.
25. Hos Knobelauch: Skirnir for 1879, med Skyrslur, Frettir (for 1878), Isl. Fornsögur (1), Um Edli ok Heilbrigdi &c., Stafrof Natturvisindanna 1 og 2. Betalt 1 dl, 60. Værk og Svide.
26. Paa Biblioth. Kuhn's Zeitschrift, 24. Bind. Besøg af A. Hovden.
27. Besøg af Overl. Knudsen. Fremdeles Svide, Skryde og stærkt Krim.
28. Lidt bedre. Vakkert Veir. Hos Boeck.
29. Færdig med Vedstev (S. 310). Endda Hæshed, Skryde og Illska.
30. I Tøien. Usædvanlig Hæshed. Besøg af Aarflot.
31. Fries: Svenska Växtnamn.
 
Juni
1. Oversyn af Ordsprogene. Talt med S. Bugge. Laant A. Hovden 5 dl. God Sommervarme; alligevel syg.
2. Bedre, dog nye Anfald.
3. Sol i Værelset Kl. 6 1/2. Stærk Varme. En Pengesniger Norman 1 dl, 30.
4. Vedvarende Illska. Besøg af Belsheim.
5. Sygelig. Hos Boeck.
6. Godt Regn.
7. Vedvarende Hæshed, ogsaa Svie.
8. Sygelig.
9. Hos Belsheim med en Navnebog til Prof. Grot.
10. Som før. Tobak (Virginia).
11. Besøg af Belsheim. Inde hos Hansen.
12. Faaet: Historisk Tidsskrift (2,4), med P. Clausøn (3) og G. Schøning (af Daae). Hæs og sygelig.
13. Hos Ross. Besøg af Aarflot.
14. Paa Biblioth. med Kuhn. Talt med O. Sommer.
15. Besøg af Aarflot, atterfaaet 5 dl, nys udlaante.
16. Lidt bedre for Brystet.
17. Meget varmt. Talt med Schübeler.
18. Sluttet Oversyn af Ordsprog. Klingenberg (No. 66; og Kampen paa Kampen m. m.).
19. Hos Johannesen, talt om Ordsprogene. Siden hos Boeck. Emservand (2 Fl.): 19.
20. I Tøien. Varmt Veir. Vedvarende Hæshed.
21. Sol kort efter Kl. 6. Anlæg til et Register over de gamle Stedsnavne. Lidt bedre.
22. Besøg af M. Moe.
23. Thinget sluttet.
24. Afsked med Aarflot.
25. Bedre i Halsen. Besøg af Thorsrud fra Bagn.
26. Endda Svie.
27. Hos Velle.
28. Vedholdt med Stedsnavne.
29. Ondt for Brystet.
30. Halvfærdig med Navneregisteret. Til Vertinden for Juni M. 22 dl. Emservand: 11. Lunden: 6. Asker: 9. Eftersyn af Bh.: Tils. [Kr.] 1470 (= 367 dl).
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Hallvard G. Heggtveit (1850-1924), frå Brunkeberg, lærar i Seljord, frå 1878 i Oslo, klokkar, kyrkjehistorikar.
- Rivista] har truleg samanheng med «Sapienza italiana», sjå dagbok, 10.4.1876.
- Cæsar P. M. Boeck (1845-1917), lækjar i Oslo, frå 1896 prof., I. Aa.s lækjar seinare.
- «Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprach-forschung», 1875 ff., Bremen 1876 ff.
- Ivar Høyem: «Norsk Maallæra», Nidaros 1880 (277).
- Th. Möbius: «Verzeichnis der auf dem Gebiete der Altnordischen Sprache und Literatur von 1855 bis 1879 erschienenen Schriften», Lpz. 1880 (1622).
- Ausnæs] P. A. Aursnes.
- «Niniche», farse av Alfred Hennequin og Albert Milland, musikk av Marcus Boullard.
- Arbers Katalog] Edward Arber: «Transcript of the Registers of the Company of Stationers of London», 1-4, London 1875-77, bd. 5 Birmingham 1894.
- «Íslenzkar fornsøgur», 1-3, Kbh. 1880-83 (162-64).
- J. Jonasson: «Um eðli og heilbrigði», Reykjavik 1879 (1786).
- A. Geike: «Eðlilýsing jarðarinnar», Reykjavík 1879 (732).
- Elias Fries: «Kritisk ordbok öfver svenska växt-namn», Sth. 1880 (1680).
- L. Daae: «Gerhard Schøning», Chra. 1880 (721).
- «Kampen paa Kampen», farsebagatell i ei akt.
- Ole Thorsrud (1859-1933), lærar og klokkar i Bagn.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009