1880 juli-september

Juli
1. Lidt friskere.
2 Travlhed.
3. E. Wigström's Folkdiktning 90.
4. Talt med Fritzner.
5. Hos Ringvold. Besøg af Berner. Stort Regn.
6. Faaet fra Trondhjem VidenskabernesSelskabsSkrifter for 1879. Et Expl. af Nordmanden.
7. Færdig med Stedsnavnene (Register). Atter Stikning og Illska af Naarisla. Regn.
8. Regn.
9. Nye Optegnelser af AslakBolt (til Navneregisteret).
10. Friskere. Talt med O. Glosimot.
11. Graaveir.
12. Udfyldning i Navneregisteret.
13. Faaet Lexers Taschenvörterbuch: 1 dl, Thomsens Gotisk og Finsk: 90 s. Optegn. af Bergens Kalfskinn.
14. Faaet: Diplomatarium (10,2). Friskere.
15. Udfyldning i Register.
16. Endelig et Søbad. Stor Varme.
17. Varme.
18. I Jonskirken: Schønheyder.
19. Udfyldning. Meget Regn. Klingenberg (Den lille Hertug). Meget Regn.
20. Vedvarende Regn.
21. Vedholdt Udfyldning.
22. Endda Hæshed.
24. Betalt Skatten: 10 dl, 28 (Kr. 40,94). Faaet Austlids Soga um Sinklar. Talt med Birch-Reichenwald, ved ham faaet: Aars's Program for 1880 (Lidt om vort Sprog) og Program for 1870 (Hallvard Gunnarson).
25. I Jonskirken: Færden. Siden i Tøien og hos Garborg.
26. En Sommerfrak 7 dl.
27. Søgt Boeck og ikke fundet [ham].
28. Besøg af Lærer Eide (Jøringfjord).
29. Atter Mindelser af Naarisla. Regnveir.
30. I Departementet faaet 300 dl. Besøg af Torvig. Faaet: Höfers Ordsprog (Wie das Volk spricht): 72 (2,40), og Knudsens Ordbog (4): 15.
31. Færdig med Udfyldning i Registeret over Stedsnavne. Fremdeles Mindelser af Naarisla. Ikke megen Varme. Inde hos Boeck.
 
August
1. Læsning.
2. Besøg af Unger. Optegnelser.
3. Berghaus: Sprachschatz (1. Bind): 3 dl, 90.
4. Optegnelser.
5. Hos Jf. Unger. Klingenberg (Den lille Hertug).
6. Varmt.
7. Hos Bjørhus en Frak: 7 dl, 30, og en Vest: 1 dl, 90.
8. I Gamlebyen.
9. Optegn. af Diplomatariet. Varmt Veir.
10. Besøg af Zwilgmeyer.
13. Stor Varme. Svag i et Øie. Belsheim atterkommen, laant ham 5 dl.
14. Optegn. Stor Hede.
15. I Tøien. Øiensvaghed. Vedvarende stærk Varme.
16. Optegn. af Dipl.
18. Atter i Tøien. Besøg af Høydal og Killand.
19. Kun Optegnelser.
20. Aamots Bad.
21. Besøg af A. Hovden. Varmt.
22. I Tøien. Endda Mindelser af Naarisla.
23. Betalt for Dagbladet (2. Halv.): 2 dl; Fedraheimen (2. Halv.): 66.
24. Varende Varme. Overladt A. Hovden 25 dl (100 Kr.).
25. Begyndt nyt Eftersyn af Ordsprogene. Atterfaaet af Belsheim 5 dl. Klingenberg (Arbré's Magie).
26. Gruppering af Ordsprog.
27. Besøg af Nygaard og G. Grieg.
28. Endda stor Varme. Udfærd til Tøien. Udtog af Ritualet.
29. Til Langvig 6. Gaaet over Ladegaardsøen og tilbage paa Dramsveien. Drikkepenge til Tilla: 1 dl, 30.
30. Saar pa en Læg.
31. Atter i Tøien. Enda meget varmt. Værk i Saaret paa Læggen. Denne Maaned udmærket ved usædvanlig stadig Varme.
 
September
1. Register til Ordsprogenes Grupper. Endda varmt Veir.
2. Paa Jonshaugen. Klingenberg (Arbré).
3. Hos Belsheim og i Tøien (Victoria). Besøg af Støylen.
4. Bjørnsons Digte: 83 (2,75). Skatteligning for 1880: 75. Daarlig i Foden, Hævelse o.s.v.
5. Endda varmt. Klingenberg (Concert af Md. Ambré, Md. Lablache, Behrens &c.). Siden hos Joh. Velle.
6. Til Værtinden for August M. 22 dl. Besøg af en Jf. Hofseth fra Aalesund.
7. Besøg af Belsheim.
8. Foden endda svag.
9. One Hundred Cartoons from Fun: 30. Koldere Luft.
10. Foden lidt bedre. Klingenberg (Arbré). Forsinkelse i Arbeidet.
11. Forberedelse af Manuskr.
12. Besøg af Belsheim, siden af Bjørdal, Brekken og Rasmus Aarflot.
13. Hos Johannesen med Manuskript (Ordspr.).
14. Til Sagene og i Tøien, siden i Mallings Trykkerie.
15. Monumenta historica: 1 dl, Biskop Nielsens Visitatsbøger (1): 90. Hos Unger. Besøg af Belsheim. Do. af Gammel Mork; laant ham 10 Kr.
16. I Trykkeriet, en Prøveside.
17. Kjøligt Veir.
18. Nyt Eftersyn af Ordsprogene.
19. Regndag.
20. Rettelser i Manuskr.  
21. Brev fra G. Mork med 10 Kr. Besøg af Hølaas.
22. Idelig Regn. Hos Unger, laant Grubbs Ordspråk.
23. Knudsens Ordbog (5): 15. En Fattigkjerring: 30.
24. Besøg af Boghandler Petersen. Inde hos Feilberg og Landmark, siden hos Petersen.
25. Atter hos Feilberg og Landmark. Ordsprogenes Trykning udsat.
26. Hos R. Aarflot og i Tøien.
27. Besøg af R. Aarflot, siden Bjørdal, atterfaaet Laan af Bjørdal, 10 Kr. Kongen kommen. Et Nummer af Oplandenes Avis tilsendt.
28. Afsløring af Kristian IV. Støtte. Festnummer af Ill. Tidende: 30. I Haveudstillingen. Møllergaden med Rasmus [Aarflot].
29. Optegnelser af Grubbs Ordsprog.
30. Brev fra Gausdal. Eftersyn af Bh. (1946 Kr. = 484 1/2 dl.)
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Eva Wigström: «Folkdiktning, visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, ringdansar, lekar och barnvisor. Samlad och upptecknad i Skåne», Kbh. 1880 (922).
- «Nordmanden», tidskrift, Kra. 1855 (2266).
- Matthias Lexer: «Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch», Lpz. 1879 (419).
- Vilhelm Thomsen: «Den gotiske sprogklasses indflydelse på den finske», Kbh. 1869 (527).
- A. Austlid: «Soga fraa Sinklar og Skottom», Hamar 1879 (966).
- J. Aars: «Lidt om vort Sprog», Kra. 1880 (298 -99).
- Hallvard Gunnarsson: «Acrostichis», Kra. 1870 (1283).
- Mich. J. Færden (1836-1912), prest ved Arbeidsanstalten i Oslo.
- Eide] truleg lærar Jon Ivarson Eide («Eids-Jo»), frå Jo-garden. Det kan òg vera ein Paul M. Eide (f. 1839) som gjekk ut frå Volda høgre ålmennskule i 1875.
- Edm. Höfer: «Wie das Volk spricht», Stuttg. 1876 (1042).
- H. Berghaus: «Der Sprachschatz der Sassen», 1-3, Brandenb. 1880-83 (420-22).
- Augusta Unger (1813-1904), syster til C. R. Unger, styra huset for han.
- Pål Kjilland (1862-91), frå Fyresdal, lærar, blad­styrar.
- Charles Arbré, artist frå Wien, viser «spiritisme, magnetisme, fantasmagori» m. m., saman med frk. Marie Arbré, kalla «Wiener-Prestitigitateur».
- Tilla] ei tenestgjente hjå I. Aa.s vertinne.
- B.Bjørnson: «Digte», Kbh. 1880 (1263).
- Emilie Ambré (f. 1854), songarinne.
- Emilia Lablache, songarinne. Dei andre i songselskapet var: Tecchio (tenor), Utter, Armbruster og Nina Lablache.
- Kristine Kristofersdtr. Hofseth (f. ca. 1860), frå Vatne, busett i Ålesund, var i 1870- og 80-åra guvernante i Oslo i «kondisjonerte fa­milier», vende seinare attende til Ålesund, var her sydame m. m. (I. Aa.s namneform på s. 339: Hofstad, er feil for Hofseth).
- Gordon Thomson: «One hundred Cartoons», London 1880 (1485).
- «Monumenta historica», utg. G. Storm, Kra. 1880 (556).
- J. Nielssøn: «Visitatsbøger», Kra. 1880-85 (719).
- Gammel Johannesson Mork (f. 1860), frå Volda, lærar i Helleland (lånet be­talt attende i brev 18. sept. s. å.).
- Carl Petersen (1830-87), bokhandlar i firmaet P. T. Mailing.
- Kristian IV Støtte] sjå «Dagbladet» 1880, 28. sept. [utg. J. B. Halvorsen], og «Ny ill. Tidende», s. å. s. 413, og «Ill. Tidende», Kbh. 1879-80, nr. 1098.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009