1880 oktober-desember

Oktober
1. Besøg af J. Mork, laant ham et Par Bøger. Inde hos O. Hansen.
2. Koldt og vaadt.
3. Til Frogner og Skarpsno. Sneeluft og Hagl. Stærkt Krim. Hos Belsheim.
4. Hos Revisor Johnsen. Besøg af Belsheim, siden R. Aarflot. Sol først Kl. 10.
5. Hos Unger (ikke hjemme).
6. Oversættelse af Credo &c. Besøg af Blix. Til Vertinden for September 22 dl.
7. Nyt Besøg af Blix (med Höflings Sakr. der Taufe). Siden af Dr. Sauerwein.
8. Seet paa en Oversættelse af Thomas a Kempis.
9. Brev fra Monrad i Aal. Besøg af Belsheim og Søn.
10. Inde i Ankerløkkens Kirke.
11. Bemærkninger til Oversættelsenaf Th. Kempis.
12. Hos Blix.
13. Hos Belsheim.
14. Atter Mindelser af Naarisla.
15. Brev til Monrad i Aal. Talt med Berner. Faaet en Prøve af Biographie des Contemporains.
16. Daabsformularer. Besøg af Støylen. Dykkerenkens Datter: 30.
17. Besøg af A. Hovden.
18. Hos Belsheim. En Hat.
19. Besøg af Olsvig. Knudsens Ordbog (5): 15. Simrock's Sprichwörter: 1 dl, 30.
20. Dygtig koldt. Klingenberg (Demoiselle Arbré's Kunster).
21. Besøg af Unger. Møde hos Hølaas i Revisionslokalet (om Kempis Bog).
22. Stigende Kulde.
23. Besøg af Belsheim. Vexling.
24. Hos Joh. Velle.
25. Ørestoppelse. Forgjæves søgt Belsheim.
26. Besøg af Stud. Mikkelsens Søster, maattet laane ham 30 Kr. (forhen 30).
27. Vedvarende Ørestoppelse.
28. En Stund i Stiftsmødet, lidet hørt. Studeret paa Svar til Oplands-Avisen.
29. Endda Ørestoppelse.
30. Afsendt Svaret til Oplands-Avisen (Daabsformularerne). Besøg af Sauerwein.
31. I Slotskapellet: Heuch; daarlig Hørsel. Sneefald.
 
November
1. Optegn. af Höflings Bog om Daaben. Nyt Halsskjerf.
2. I Møllerg. Theater: Macbetto (Fru Ristori). Daarlig Hørelse. Kulde.
3. Besøg af Sauerwein, faaet "Der Spreewald". Til Vertinden for Oktober M. 22 dl.
4. Hos Unger. Et No. af Oplands-Avis (Daabsformularerne trykte). Ill. London  Almanack, Cassels Almanack.
5. Hos Blix (med Höflings Bog).
6. To Tiggerpiger, siden Egeland.
7. Endelig Forbedring i Øret. Besøg af Belsheim.
8. Besøg af Bach fra Namsos.
9. Hos Damm med Dølen. Besøg af Stud. Mikkelsen, langt Gnag.
10. Ny Udgave af Grundloven: 37. Emning paa dansk-norsk Ordbog. Snee.
11. Vexling hos Steen. Aften hos Rasmus Aarflot (med Velle, Kobberstad og S. Nielsen).
12. Mørkt og taaget Veir.
13. Besøg af Støylen. Ord og  Viser. Dybwads Kalender: 30 s. Regn.
14. I Johanneskirken: Kent.
15. Optegn. fra Sdm.
16. Sneeveir.
17. Storm og Sneedrev.
18. Møde om Wergelands-Støtten.
19. Kjøpt en Sloprok 9 dl. (Kr. 36). Besøg af Hovden og Bjørdal. Klingenberg [Sang og Musik].
20. Talt med Ross. Kataloger fra Cammermeyer og Dybwad. Støvlebod: 30.
21. Laghuset i Holbergsgade (Tale af Pastor Pederson, Musik, Sang): 24.
22. Berghaus Sprachschatz (12): 45. Faaet Hægstads Lesebok.
23. Besøg af Kapt. Smith. To Gange hos Lønseth med Affaldspapir (f. Dag 1 Gang).
24. Regn og Bløde. (Drikkelag hos Wyller.) Klingenberg (Sangerlag &c.).
25. Meget mørkt.
26. Regnveir.
27. Besøg af Støylen.
28. Torggaden (med A. Hovden): 9.
29. Hos Unger. Meget mildt.
30. Besøg af Ross og Belsheim. Klingenberg (Ella Wilson, Fru Otto m. fl.).
 
December
1. Besøg af Kapt. Smith, siden Sauerwein. Regn og Slud.
2. Modern Anecdotes: 30. Kulde.
3. Atter Smith. Dølen indbunden 1 dl.
4. Til Vertinden for November 22 dl. Knudsens Ordbog (7): 15. Snee.
5. Hos Hølaas.
6. Meget mørkt.
7. Atter Smith.
9. Laant Hovden 5 dl (Kr. 20). Med ham paa Klingenberg (Circus Schumann): 45.
10. Besøg af Belsheim.
11. Besøg af R. Aarflot, laant ham 25 dl (100). Flood's Smaastykker: 66.
12. Jakobs Kirke: Domaas.
13. Besøg af O. Sommer.
14. Besøg af Heggtveit, faaet hans Bog: Fra Nordens Natur &c. En Ildskovl: 24.
15. Besøg af Unger.
16. Stigende Kulde (10 Gr.).
17. Frosset meget.
19. Sneedrev.
20. Besøg af Støylen og Belsheim. Øysteins Jordebog (4): 45. Fattigbøssen: 60. Mildere Luft.
21. Atter Kulde.
22. Pickwick Papers: 60. Til Avispigen: 30. 2
3. Vikingens Mundgodt: 12. Stor Kulde.
24. Besøg af Unger. Belsheim: Bibelens Historie: 1 dl. Til Pigen 1 dl, 30. Koldt og Sneedrev.
25. Meget rusket Veir med Snee, Storm og Drev. I VorFrelsers Kirke: Helgeby (Aft.). Besøg af Bjørdal og Bjørlykken.
26. I Tref. Kirke: Hansen.
27. Stor Kulde.
28. Stigende Kulde.
29. Optegnelser. Brev fra R. Aarflot med de laante 25 dl (s. 11. d.).
30. Landstad: Om Hjartdølerne: 36. Almanach Amusant: 14, Alm. Parisien: 14. Omslag med Regn og Storm.
31. Et No. af New York Gazette: 15. Mildt Veir. I den senere Tid frisk, med kun svage Mindelser [af Naarisla].   
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- J. Mork] Johan Mork (f. 1869), frå Volda, lærar på Eidsvoll (sjå A. Hovden: «Attersyn», 3. utg., Oslo 1928, s. 56). Truleg er han identisk med den Mork som er nemnd  7.9.1879 og 14.5.1880.
- Søn] Gissur Belsheim (1864-82), stud. 1881, kom bort ved ei ulukkeshending (sjå den førnemnde A. Hovden: «Attersyn», s. 62 f.).
- Bemærkninger] sjå Br. nr. 371.
- Biographie des Contemporains] sjå Br. nr. 384.
- Dykkerenkens Datter] Karen Jensen, enkja etter dykkar Johannes Jensen, fekk hjelp av I. Aa.
- Viljam Olsvig (1857-1943), frå Ålesund, adjunkt, litteratur-granskar.
- Simrock's Sprichwörter] sjå dagbok, 20.10.1871.
- Stud. Mikkelsens Søster] Nikolina Michelsen, frå Ålesund.
- «He-tou Spreio Hyle, Der Spreewald», utg. av G. J. J. S[auerwein], Göttingen 1880 (495).
- Daabsformularerne] sjå Br. nr. 373.
- Bach] Jon O. Bach (1857-1913), lærar i Namsos o. fl. stader.
- «Kongeriget Norges Grundlov», Kra. 1880 (845).
- dansk-norsk Ordbog] sjå tilvisingar i BD 2, registeret.
- «Dybwads ill. Folkekalender», Kra. 1881-82 (2013-14).
- Hægstads Lesebok] sjå Br. nr. 370.
- Smith] uvisst kven, kanskje Christian Smith (f. 1831), militærkaptein.
- Fredrik Lønseth, kjøpmann i Grensegt. 1.
- Wyller] uvisst kven, kanskje bokhaldar Christian Wyller som budde i Holbergsgt. 25, like ved I. Aa.
- G. Schumann's Circus synte m. a. «Pariser-Skolebørn», komisk pantomime.
- C. Flood: «Smaastykker», Kra. 1880 (1273).
- H. G. Heggtveit: «Fra nordens natur», Kra. 1880 (1219).
- «Lidt Mundgodt til Jul» (Vikingen), Chra. 1880 (1242).
- J. Belsheim: «Veiledning i Bibelens Historie», Kra. 1880 (1180).
- Peter B. Helgeby (1846-1905), lærar ved Akershus fengsel, seinare spr. ymse stader.
- Knut Olai Bjørlykke (1860-1946), frå Herøy, seinare professor.
- Andreas M.Hansen (1834-1901), frå 1880 prest i Oslo. Han heldt gravtala over I. Aa.
- M. B. Landstad: «Gamle Sagn om Hjartdølerne», Chra. 1880 (968).
- «Almanach amusant», Paris 1878 ff. (1891-93).
- «Almanach parisien», Paris 1880 (1924).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009