1892 januar-april

Januar
4. Besøg af Jon Fagerhol, overladt ham 20 Kr.
5. Besøg af Belsheim; siden R. Steinsvik. Mallings Folkekalender: 1,50. Almanak: 20. Besøg af Iv. Velle. Faaet Belsheims EvangeliskeHistorie.
6. Faaet Historisk Tidsskrift (2,3); [A. Taranger: ] Den angelsaksiske Kirkes Indflydelse [paa den norske], og Dassiana. Tilsammen 4 Kr. Forfatter-Lexikon (30): 1 Kr.
10. Besøg af Blix.
14. Tivoli Kafé.
17. Besøg af Belsheim og Fru Magnusson fra Island.
18. Besøg af Iv. Velle.
19. Stor Kulde.
20. Samme Kulde.
23. Vexling i Zahlkassen (220).
25. Til Ivar Velle 50 Kr.
28. Til fhv. Restauratør Eriksen 20 Kr.
31. Sidste Dage mildt med Snee. Helbred god, dog plaget med Saare Fødder. Svide i Røyrom. 
 
Februar
3. Saarhed i Fødderne.
4. Tivoli Kafé.
10. Tivoli Kafé.
11. Faaet Franck's Woordenboek, ottende Hefte, betalt 1,53.
12. Uvist Sted:
20. Gravesen: 50.
20. Thingmandsliste: 20 Ø.
23. For Dagbladet: 3,60.
29. Helbred i Maaneden som før. Svage Fødder. Svide i Røyrom. Ellers taalelig frisk. 
 
Marts
3. Paahæng efter Penge.
8. En saakaldet Glosemot (?) 5 Kr.
13. Besøg af Blix.
14. Besøg af Belsheim. Fritzners Ordbog (20): 1,50. En Pengesniger (hvem?): 2,50.
16. Vaskerkonen 10 Kr.
20. Besøg af O. Sommer. Senere Blix.
21. Vertinden 88 Kr.
23. Aftenen inde, men ingen Blade.
24. Stærkt angreben af Krim.
25. Iversen (i Grændsen). Krim, lidet ude og ingen Blade.
26. Sjuk.
27. Skandinavie. Ellers lidet ude.
28. Besøg af J. Velle.
31. Mildt og vakkert Veir; endda syg. 
 
April
1. Krim og Hoste.
5. Besøg af Ingeborg Digernæs.
9. Fra Kbhavn faaet: Katalog over arnamagnæanske Haandskrifter (2,1) og Bestemmelser for det arnamagnæanske Legat. Besøg af J. Fagerhol.
10. Overleveret J. Fagerhol 80 Kr.
11. Brev fra A. Hovden. Iv. Velle 50 Kr.
14. Besøg af en vis Rødvig fra Herøe.
15. Til Hr. Kopperstad fra Herøe 50 Kr.
18. Besøg af Berner.
20. Besøg af Iv. Velle.
22. Søleveir.
23. Et Par nye Skoe: 11 Kr.
24. Besøg af O. Sommer.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Mallings Folkekalender] sjå dagbok, 6.6.1891.
- J. Belsheim: «Den evangeliske Histories Troværdighed», Kra. 1891 (1183).
- P. Dass: «Dassiana», utg. av A. E. Eriksen, Kra. 1891 (1271).
- Fru Magnusson] kanskje Sigriður Einarsdóttir, gift med Eiríkur Magnússon, bibliotekar i Cambridge.
- I febr. 1892 skreiv Rosenkrantz Johnsen til I. Aa. på vegner av «Kunstnernes Fest i Tivoli» og bad han skriva eit ynske eller «en kortfattet spaadom» på ein papirstrimmel som skulle lutast ut (orig. i Aasen-museet, Ørsta). I. Aa. skreiv: «Det endaa koma kann den Dag, daa Retten fram kann sleppa. Ivar Aasen» (orig. UBO, ms. fol. nr. 2213:1).
- Rødvig] kanskje Johan Rødvik (f. 1843), frå Herøy, lærar, klokkar i Velfjord.
- Knut Kopperstad (1859-1936), frå Herøy, c. theol. 1890, bladmann m. m.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009