1892 september-desember

September
1.Petri 17,10. Tivoli Kafé med Fagerhol 1 Kr.
2. Vertinden 88 Kr. Iversen (?) 20,10. Gravesen med Fagerhol1 Kr.
3. Faaet Rolfsens Læsebog. Thrane (med Fagerhol) 30. Ivar Velle 100 Kr. Dalstrøm 30.
4. Oskar 20,10. Kroken med Fagerhol 1,10,10.
5. Fortuna 20,10. Gløersen 1,20. Martin med Fagerhol1 Kr.
6. Bazarhallen 20,10. Kroken med Fagerhol 30.
7. Gundersen 20,10. For Dagbladet 3,60. Klingenberg (med Fagerhol) 2 Kr., 1 Kr., 40, 10, 10.
8. Petri Kafé 17,10. Aften hjemme.
9. Tivoli Kafé 20, 10, 10. Gravesen med Fagerhol1 Kr.
10. Benneche 90. Lys 65. Skand. 20,15. Gravesens Telt med Fagerhol 40.
11. Skand. 20,15. Grav. Telt med Fagerhol40.
12. O. Holen 25 Kr. Gundersen 20,10. Martin 50.
13. Vexling i Zahlkassen (220). Vaskerkonen 20 Kr. Fagerhol 15 Kr. Flatabø 2 Kr. Grand 50. Munk. 17,10.
14. Fortuna 20,10. Fremming 1,20. Klingenberg 50,50,50,10,10.
15. Petri 17,10. Tivoli Kafé 50.
16. Bazarhall 20,10. Gravesen 50.
17. Thrane 17,10. Dalstrøm med Fagerhol30,20.
18. Oskar 20,10. Til Fagerhol 75 Kr. Alhambra med Fagerhol30,20.
19. Gundersen 10,20. Gløersen 1,20. Flatabø atter 2 Kr. Martin 50.
20. Fortuna 20,10. Langt Besøg af Vetle Vislie. Grand 50.
21. Iversen 20,10. Circus 1,50,20,10,10.
22. Petri 17,10. Atter Vislie. Flatabø 2 Kr. Tivoli Kafé 50. Munkedamsveien 17,10.
23. Bazarhallen 20,10. Gravesen 50,20.
24. Thrane 20,10. Flatabø atter 2 Kr. Kroken med Fagerhol30,10.
25. Skand. 20,15. S. Digernæs 15 Kr. Andrésen 30,10.
26. Gundersen ? Vaskerkonen 20 Kr. Martin 50 Kr. Torget 17,10.
27. Fortuna 20,10. Circus 50,50,20,10,10.
29. Petri 17,10. Tobak 1,17. Tivoli 50.
30. Bazarhallen 20,10. Lys 65. Gravesen 50. 
 
Oktober
1.Fortuna ? 20,10. Dalstrøm med Fagerhol 30.
2. Oskar 20,10. Kroken 30. Torget 17,10.
3. Fremming 1,20. Normann 10 Kr. Martin 50. Torget 17,10.
4. Vertinden 88. Fortuna 20,10. Grand 50.
5. Fortuna 20,10. Circus 1,20,50,10,10,10.
6. Petri 17,10. Til Fagerhol 30 Kr. Tivoli 50.
7. Malerie-Udstillingen 25 og 25. Oskar 20,10. Gravesen 50. Augusta flyttet 5 Kr.
8.Benneche 90. Thrane 20,10. Kroken med Fagerhol30,10.
9. Skand. 30,10. Andrésen 30,10.
10. Gundersen 20,10. Mange Besøg. Martin 50.
11. Fortuna 20,10. Fremming 1,20. Flatabøs Kone 2 Kr. Grand 50.
12. Iversen 17,10. Circus med Fagerhol1 Kr., 50,20, 10,10.
13. Faaet Franck's Woordenboek (H. 10): 3,50. Frk. Jansen 20 Kr. O. Holen 20 Kr. Tivoli Kafé 50. Munk. 17,10.
16. Tivoli Kafé 20,10.
17. Gundersen 20,10. Martin 50.
18.Fortuna 20,10. Grand 50.
19. Bazarhallen 70. Circus 50,50,10,10.
20. Oplandske 10,10. Et Par Filtsko 3,50. Tivoli 50.
21. Fortuna 20,10. Til Jon Fagerhol 60 Kr. Gravesen 50,20.
22. Thrane ? 20,10.
23. Skandinavie40,20 ?
24. Gundersen 20,10. Martin 50.
25. Fortuna 20,10. Grand 50. Besøg af Belsheim.
25. [26.?] Grændsen 17,10. Circus med Fagerhol50,50,50,50,10. Berner [?] og Grieg med [The] Vicar of Wakefield. Bazarhall 20,10. Saar af et Fald. Deraf Indesidden de følgendeDage.
27. Fru Fremming med Therese [Bertheau] 1,25.
28. Intet ude. Besøg af Belsheim. Faaet [J. Belsheim:] De gammeltestamentlige Skrifters Troværdighed.
29. Inde.
30. Ligesaa.
31. [Jon] Flatabø 2 Kr. 
 
November
1.Vertinden 88 Kr.
2. Som før.
3. Tobak 55. Gløersen 1,20.
4. Heler [?] i Ansigtet. Tivoli Kafé 50.
5. Fortuna 20,10. Dalstrøm med Fagerhol30,10.
6. Skandinavie20,15.
7. Hos Boyen 30. Normann 5 Kr. En vis Lie ? 1 Kr.
8. Vaskerkonen 20 Kr. Frk. Jansen 20 Kr. Brillemager Løyen 30. Fortuna 20,10.
9. Circus 50,50,10,10.
10. Petri 17,10. Tivoli 50.
11. En stor Tiggerdag. Gravesen 50.
12. Lys 50. Kroken med Fagerhol30. Livsyge. Fremming 1,20.
13. Oskar 20,10.
14. Tobak 77 Ø. Grand 50.
15. Gundersen 20,10. Martin 50.
16. Circus 50,50,10.
17. Grændsen
17. Gløersen 1,20. Tivoli 50.
18. Gravesen 50.
19. I Pakkeposten: Skírnir 1891, Landfræðissaga [Islands], Bragfræði [eftir Finn Jónsson], [Islenskar] Gátur [Þulur og Skemmtanir] IV, Tímarit 1892.
20. Skandinavie20,15.
21. Hos Boyen. Gundersen 20,10. Martin 50.
22. Fortuna 20,10. Grand 50.
29. Besøg af Tobias Olsen. Tivoli Kafé 50.
24. Faaet Historisk Tidsskrift III, med Pavels Dagbøger (I), betalt 4 Kr. Circus 50,50,10,10.
25. Gravesen 17. Fremming 1,20. Gravesen 50.
26. Thrane ?  20,10. Dalstrøm 50.
27. Tivoli Kafé 20,10. Besøg af Blix.
20. Kroken 17,10? Grand 50.
29. Gundersen 20,10. Forfatter-Lexikon (33. [Hefte]): 1 Kr. Martin 50. Torget 17,10.
30. Tobak 45. Gundersen 20,10. Circus 50,50,10,10. 
 
December
1.Tivoli Kafé 50,10.
2. Mange Tiggere. Frk. Jansen 10 Kr. Gravesen 50.
3. Dalstrøm 30.
4. Tivoli 20,10.
5. Vertinden 88 Kr. Gundersen 20,10. Et Par Sko 12 Kr.
6. Vaskerkonen 20 Kr.
7. Meget syg i Fødderne. Grand 50.
8. Kroken 20,10. Gravesen 50.
10. Tobak 1,17. Lys ? 50.
11. Tivoli ? 20,10.
12. Gløersen 1,20.
13. Fortuna 20,10.
14. Tivoli Kafé 50,50.
15. Tivoli Kafé 50.
16. Gravesen 50.
17. Jule-No. af Tyrihans 1 Kr.
18. Tivoli ? 20,10.
19. Gundersen? 20,10. Martin 50.
20. Grand 50.
21. Filtsko 2,50. Fremming 1,20.
22. Tivoli 50.
23. Kroken 17,10. Gløersen 1,20.
24. Fortuna 20,10. Fremming 1,50 ? Hjemme. Pigen 5 Kr.
25. Ikke ude. Hjemme.
27. Hummer hos Oskar. Ekre [?] fra Stordalen. Grand 50.
28. Frk. Jansen 10 Kr. Tivoli 50.
29. Gundersen 20,10.
30. Grændsen 17. Gløersen 1,20.
31. Nordenvind med skarp Kulde. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- N. Rolfsen: «Læsebog for Folkeskolen», Kra. 1892 (316).
- O. Goldsmith: «Presten til Wakefield», oms. G. Grieg, Bg. 1892 (1469).
- J. Belsheim: «De gammeltestamentlige Skrifters Troværdighed», Kra. 1892 (1184).
- Th. Thoroddsen: «Landfræðissaga Íslands», R.vík 1892 (636).
- Finnur Jónsson: «Stutt íslenzk bragfræði», Kbh. 1892 (1170).
- C. Pavels: «Dagbøger», Kra. 1888-92 (719-20).
- «Tyrihans», skjemteblad, Kra. 1892-1900.
- Ekre] uviss lesemåte, og uvisst kven, kanskje Ole S. Ekre (1873-1935), seinare overlærar i Drammen.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009