1893 januar-april

Januar
1.Samme barske Veir. Skandinavie40,10.
2. Gundersen ? 20,10.
3. Til Zahlkammeret forseent.
4. I Zahlkammeret 1750. Banehotellet 60,20,10. Tivoli Kafé 50. Munkedamsveien17,10. Til Therese [Bertheau] 88 Kr.
5. Kroken 6,10. Fremming 1,20. Til Fagerhol 60 Kr. Tivoli Theater 50,20,50,50, 10,10.
6. Fagerhol ? 60 Kr. Gravesen 50. Lys 50. Tivoli Kafé 6,10.
8. Tivoli Kafé 6,10.
9. Til Vexlingskontoret forseent. Gundersen 2,10. Gløersen 1,20. Underbrok 4 Kr.
10. Gundersen 20,10. Grand [Kafé] 50.
11. Fortuna 20,10.
12. Martin ? 20,10. Tivoli 70.
13. Benneche 20,10. Gravesen 50.
14. Kroken 20,10. Stor Kulde (13 Gr.).
15. Skandinavie 40,10. Samme Kulde.
16. Jakobsen 17,10. Fremming 1,20. Grand 50.
17. Endelig Vexling i Zahlkassen (220). Gundersen 20,10. Aften hjemme for Kulde.
18. Fortuna 20,10. Tivoli Kafé 50.
19. Kroken 17,10. Grand ? 50.
20. Benneche 50. Gravesen 50,10.
21. Kroken 17,10. Dalstrøm 60.
22. Tivoli Kafé 20,10.
23. Gundersen 20,10. Grand 50. Md. Iversen 20 Kr.
24. Kroken 17,10. Tivoli Kafé 50,50,10,10.
25. Fortuna 20,10. Til Doktor Kjerschow 9 Kr. Tivoli Kafé 50.
26. Grand 50,10.
27. Fremming 1,20. Gravesen 50. Jakobsen 17,10.
28. Kroken 20,10. Meget svag i Fødderne.
29. Tivoli Kafé 20,10.
30. En Adjunkt Kristensen 10 Kr. Vaskerkonen 20 Kr.
31. Fagerhol 75 Kr. Gundersen 20,10. Grand 50,10. Meget Snee, liden Kulde. Meget svag i Fødderne. 
 
Februar
1. Fortuna 20,10. Benneche 90.
3. Kroken ? 20,10. Cordial (ny) 50.
4. Thrane 17,10. Tobak 1,14. Gravesen 50,10. Gløersen 1,20.
5. Tivoli Kafé 20,10.
6. Kroken 17,10. Lys 50. S. Digernæs 10 [Kr.]. Md. Jonsen 20 Kr. Grand 50,10.
7. Fortuna 20,10. Martin ?
8. Kroken ? 20,10. Tivoli Kafé 50.
9. Fortuna 20,10. Cordial 50.
10. Gundersen 20,10. Gravesen 50.
11. Jakobsen 17,10. Fremming 1,20.
12. Tivoli 20,10.
13. Md. Jonsen 20 Kr. Andre Tiggere 2,50.
15. Fortuna 20,10. Syg om Natten. Grand 50.
16. Jakobsen 17,10. Gløersen 1,20. Tivoli 50.
17. En Tiggerfant 2 Kr. Gravesen 50.
18. Dalstrøm 30,10.
19. Tivoli Kafé 20,10.
20. Md. Jonsen 20 Kr. ForfatterLexikon (34. [Hefte]): 1 Kr.
21. Gundersen 20,10. Grand 50.
22. Fortuna 20,10. Besøg. Flatabø.
23. Jakobsen 17,10. Cordial 50,10. Besøg af Hundven fra Voss. Fremming 1,20.
24. Gravesen 50.
25. Faaet [Birger Hall:] I de fremmede Havne. Kroken 30.
26. Tivoli 20,10.
27. Md. Jonsen 30 Kr. Gløersen 1,20. Martin 20. Tiggere 60 Ø.
28. Vertinden 88 Kr. Tiggere 5 Kr. Grand 50,10. Liberale Klub 5 Kr. 
 
Marts
1.Overgang til mildere Veir. Ingen Udretning.
2. Benneche 90.
3. Skræmt af Kjørsel. Tivoli 50.
4. Ondt i et Knæ. Tivoli 50. Besøg af Olsen. Løvstad 2 Kr.
5. Vakkert Veir. Tivoli Kafé 20,10.
6. Faaet Rygh's Gaardnavne. Grand 50.
7. Gundersen 20,10. Ivar Velle 50 Kr.
8. Vexling i Kreditkassen. Tivoli 50.
9. Atter Sneefald. Besøg af Fagerhol.Md. Jonsen 20 Kr.
10. Lidet ude.
11. Jakobsen 1,10. Gløersen 1,20.
12. Tivoli Kafé 20,10. Fagerhol 10 og 2 Kr.
13. Lidet ude. Grand 50. Fremming 1,20.
14. Ikke ude for Beensvaghed.
15. Tivoli Kafé 50. En vis Brandt 5 Kr.
16. Tobak 1,20. Gundersen 20,10. Cordial 50.
20. Grand 50.
21. Gløersen 1,20.
22. Tivoli Kafé 50 ?
23. Svag og sygelig.
24. Kroken ? 17,10.
25. Øl 30.
26. Tivoli 20,10.
27. Fremming 1,20. Vexling Torget.
28. Md. Jonsen 20 Kr. Løvstad 10 Kr. Vigen 2 Kr. Flatabø 2 Kr.
29. Benneche 90.
30. Ikke ude.
31. Fagerhol 60 Kr .
 
April
2. (Paaske). Ikke ude.
3. I Tivoli Kafé 20,10.
4. I Kreditbanken (vexlet 200). O. Holen 10 Kr. Til Vertinden 88 Kr.
5. Kroken 17,10. Grand 50,10.
6. Atter Md. Jonsen 20 Kr. Fremming 1,20. Jakobsen 17,10.
7. Atter Kroken 17,10.
8. Fortuna 20,10.
9. Tivoli Kafé 20,10.
10. Gundersen 20,10. Grand 50.
11. Kroken 17,10.
12. Tivoli Kafé 50,10. Fortuna 20,10.
13. Cordial 50.
14. Besøg af Ivar Velle. Gravesen 50,10. Med Fagerhol 1 Kr.
15. I Kreditbanken faaet 1976,15 (?). Flatabø 5 Kr.
16. Tivoli Kafé 20,10.
17. Fortuna 20,10. Grand 50,10.
18. Besøg af Schø[n]ing fra Bergen. Kroken 17,10. Fremming 1,20. Aften ikke ude. Md. Jonsen atter 20 Kr.
19. Fortuna 20,10. Tivoli Kafé 50.
20. Jakobsen 17,10. Cordial 50.
21. Fortuna 20,10. Gaaet vild. Grand 50.
22. Meget svag i Fødderne. Kroken 17,10. Gløersen 1,20. Dalstrøm 30,10.
23. Tivoli 20,10.
24. Md. Jonsen atter 20 Kr. Atter en Vexling i Kreditkassen (500). Fagerhol 75. Tivoli Kafé 50.
25. Søvnløs for Værk i Tænderne. Vaskekonen 20 Kr.
26. Fortuna ? 20,10.
27. Lidet ude.
26. [28?] (Bededag).
29. Kroken 7,10. Fremming ? 1,20.
30. Tivoli Kafé20,10. I sidste Tid end mere svag i Benene. Ogsaa Svide i Røyrom m. m.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Einar Kjerschow (1863-1936), lækjar i Oslo.
- Adjunkt Kristensen] truleg Daniel O. Christensen (1848-1901), adjunkt, som det er brev frå.
- Birger Hall: «I fremmede Havne», Kra. 1892-95 (1188-89).
- Rygh's Gaardnavne] sjå dagbok, 30.6.1883.
- Schøning] truleg den førnemnde Arnt Schøning.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009