Skrivemaade for Stedsnavne, [om lag 1874]

1. Norsk Form i Vokalerne. Ex. Aur. Aaker. Bjørk. Braut. Bu. Bud. Eik. Haug. Heim. Kleiv. Lein. Leir. Leite. Lykkja. Osp. Reina. Røyr. Skeid. Stein. Straum. Teig. Tveit. Vaag. Veita. Ækra. Øy. Øyr.
b) Ikke for bred Vokal. Ex. Bekk. Brekka. Bròte. Fen. Fit. Flòt. Flòta. Gil. Gòta. Hov. H`yl. Kòs. Mel. Mol. Nes. Ris. Sel. Skòr.
c) Mærk: Sæt. Vær.
 
2. Norsk Form i Konsonanterne. Berg. Botn. Fitjar. Hage. Hamar. Hasl. Heim. Hjell. Krok. Kvi. Leite. Mot. Reit. Selja. Skog. Stad. Tuva. Vatn. Vik. Voll. Ækra.
 
3. Fuld Form, hvor Ordet er tydeligt. Audn. Djuv. Eid. Fold. Gard. Gjerde. Heid. Hjell. Horn. Ida. Lad. Lade. Lid. (Lødeland). Rud. Skard. Skeide. Skrida. Stød. Svad. Svida (?). Tjørn. Trøde. Urd. Vad. Mærk: Støl. Val.
 
4. Dog ikke altfor voldsom Tilbageførsel. Ex. Byrkesæt. -strand. Faaberg. Gjorde. Hov. Kval. Kvam. Kvarv. Lade. Lein. Lid (hl. ). Støl. Sæt. Sætr. Torp. Tveit. Val. Vær.
 
5. Nogle Sammendragninger vanskelige at undgaae. Ex. Alby. Buraas. Løsæt. Løvoll. Melbu. Melby. -gard. -heim. -hus. Onsaaker. -hov. Onsland. -stad. -øy. Larvik. Midvik. Skodven. Særvoll.
 
6. Navnets Form burde være eens overalt. Ex. Aaker. Bjørk. Djuv. Fitjar. Flòt. Gard. Hamar. Hasl. Hov. Hjell. Kòs. Lein. Mol. Skòr. Tuft (?). Tveit. Vatn. Voll.
b) Saaledes ogsaa i Fleertal. Haugar (ne). Vollarne. Aasarne. Reitarne. Trøderne. Brekkerne.
(Mk. Rundarne. Grindarne).
 
7. Ordets Stilling beholdes efter Brugen. Ex. Mo og Moen. Bø, Bøen. Stad, Staden. Aal, -en. Dal, -en. Haug, -en. Hovde, -en. Mel, -en.
Femin. her helst med "en". Brauten. Engen. Kleiven. Kosen. Liden. Morken. Myren. Rusten. Mærk. Brekka. Evja. Fjøra. Glenna. Hella. Ila. Lykkja. Reina. Sletta.
 
8. Dativer paa "e" beholdes. Aakre. Aase. Berge. Dale. Eide. Fosse. Hamre. Hauge. Hjelle. Hole. Hove. Kile. Kvale. Kvamme. Lade. Mele. Nese. Ose. Rise. Sande. Skeide. Stave. Steine. Straume. Sunde. Sætre. Tune. Vatne. Velle.
 
9. Endelsen "ar" burde atter optages. Bergar. Borgar. Eikjar. Gardar. Holtar. Lundar. Risar. Ullar.
M. Lesjar. Nesjar. Vinjar. Ullar-øy. Alstarhaug. Ørstarvik.
 
10. Unødige Tillæg bortkastes. F. Ex. Øy i Trums. Vegen. Tjotta. Leka. Giske. Skorpa. Selja. Rundet.
 
11. Utydelige Navne skrives efter Almuens Udtale. Ex. Auten. Blien. Fister. Fjone. Gya. Herre. Kvitne. O. Oen. Re. Skorge. Bagn.
 
12. Navne paa Gaardparter kunne optages. F. Ex. Bakken. Rabben. Sletta. Runnen. Veita. Sloka. Rinden &c. - Nedergard. Nørdstegard. Uppgard. Men ikke naragtige Navne. F. Ex. Kigud. Fantenborg. Att og fram. Pisserød. Jammerdal. Helvete. Rundtom. Rolighed. Sorgenfri. Nøisomhed. Frydenlund. Sofienlyst.
 
13. Sammensætninger at mærke. Frøy og Frøys. Nerd. On (Oden). Jf. Al (Adal). Mel (Medal). Lar (Lagar). Fram. inn. nedar. aust. sunn. sydre. I Endelsen: Bost (Bolstad). Bøle. Heim. Lo. Møre. Sæt (Sætr). Aaker (Aak). Anger. Vin.
 
14. Tvivlsomme for Skrivemaaden. Abildsø. Bærum. Fillingsø. Fjelberg. Fremo. Grong. Groven. Hiterdal. Klæbo. Kragerøe. Lalum. Skonvig. Skøien. Stjørdal. Støren. Tøien. Undal.
 
15. Forvanskede i Skrift. Abelset. Alstadhaug. Bang. Bjerkager. Diset. Ervig. Efterlød. Fedt. Fikkan. Grøvig. Hurum (Hordin). Kringelen. Krogø. Livaag. Lessø. Molla (Marum). Naig. Nærø (i Sogn). Overstad. -vaag. -vold (Søndmør). Raig. Sjong. Sjøstrand. Starum. Svadsum. Søndeløv. Ørstenvig. Østeraad. Mk. Vinje. Lesje.
 
16. Vaklende imellem flere Former. Abildsø, Apelnæs, Appelvær. Bjordal og Bjørdal. Bredvig og Brevig. Eg og Eik; Egenæs, Eiknæs. Fedt og Fitje. Fladmark, Flatla. Fodneby, Fonnebo, Fornebo. Gedebo, Geitstrand, Gjedsjø, Gjetmark. Hodne og Horne. Hof og Hove. Holtan, Holtene og Holter. Hval, Qvale. Hvam, Qvam. Hvid[e]næs og Kvitholm. Høydal og Høitinden. Jaren og Jæderen. Jellum, Hjelde, Gjelde. Medal, -fjord, -gaard; Midgaard, Midtbø, -sund. Nor og Nord. Raade, Raaen. Rouland og Rødø. Skogstad og Skougstad. Vaade, Vøie, Vøien.
 
Forskjellige Ændringer. Kobbervig. Krogøe. Nøstdal. -vig. Oudal. Ous. Sørli. Ullerø. Vealøs. Mk. Alstadhaug. Ørstenvig. Fedde. Raig (Ragje). Naig (Nag). Fikkan (Fekjan).

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009