Optegnelser for 1831

udgivet:                                                                  bekommet:
Smaabøger 1 a 8 s.,                                                 Arv                                     7 - 4 - 4
1 a 3 s., 1 a 3 s.,                                                     Deraf bortlaant 5 Specier
1 a 3 s., 1 a 2 s.,                                                          til Iver Mortensen
1 a 14 s., Summa                              1 Ort, 9                 Ytrestøl, altsaa tilbage     2 - 4 - 4
Papir                                                 "   - 12            For Nødder                           " - " - 22
Penne                                                "   -  9            For en halvslidt
Blekpulver                                          "   -  3                 Forklaring                        " - " - 20
1 Blekflaske                                        "  -  9
1 Almanak                                           "  -  6
1 Forklaring                                         1  -  4
1 Hat                                                  4  -  "
Betalt Afkald                                         1 -  16
Tilsam.                                           1 - 4 - 20
Kjøbt en Birks                                                           Tilsam.                               3 - " - 22
Bibelhistorie                                      " - 1 -  "                                        [minus]   2 - " - 20
                                                      2 - " - 20                                                     1 - " - 2

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009